The Swedish term "fe, tomte" matches the English term "sprite"

other swedish words that include "fe" : english :
fettvävnad adipose
schäfer Alsatian
amfetamin amphetamine
stor utomhusfest, utomhusgrill barbecue
våt fest bender
fel, fläck blemish
buffel, bison buffalo
buffé buffe
buffert buffer
felfri bug-free
kafé café
kamfer camphor
konfekt, kandisocker, karamell, gotter candy
festa, rumla carouse
katastrofer catastrophies
chiffer, siffra, chiffer, nolla cipher
tambur, effektförvaring cloak-room
chiffer, kod code
kaffe coffee
kafé coffee-house
café-au-lait coffee with milk
konferencié comperè
kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet condition
modesak, konfekt, tillblandning, hopkok confection
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
konferens conference
festlig convivial
fetma corpulence
feg, pultron, feg, kujon, stackare coward
feghet cowardice
feg craven
felsökning debugging
fel, felaktighet, lyte defect
bristfällig, defekt, felaktig defective
felaktigheter defects
defenitivt definitely
yra, feberyra delirium
femte moseboken deuteronomy
desinfektionsmedel disinfectant
effekt, förmedla, verkan effect
effektiv effective
effektivt effectively
effekter effects
feminiserad, veklig, förverkligad effeminate
effektivitet efficiency
effektivt efficient
effektivt efficiently
förmiddagskaffe elevenses
efesierna ephesians
fela, missta sig err
felaktig, oriktig erroneous
misstag, fel, villfarelse error
misstag, fel errors
fela, förfela, underkänna, misslyckas fail
fel, misslyckas failure
feg faint-hearted
fe, älva fairy
felsteg false step
fet, fett fat
fetma fatness
fettbildande fattening
fetthaltig fatty
felfinnare faultfinder
felfri faultless
felaktig faulty
fest, festa, högtid, förpläga, kalas feast
festande feasting
feberaktig febrile
februari February
ferrolegeringar ferro-alloys
fest, högtid, helg festival
festlig festive
girlandfestoons@girlands festoon
fira, fest fete
fetisch fetish
släktfejd, fejd feud
feodal feudal
feber fever
febrig feverish
fela, leka, fiol fiddle
femton fifteen
femtonde fifteenth
femte fifth
femtionde fiftieth
femtio fifty
fena fin
fem five
fempundsedel fiver
utan fel och brister flawless
kraftig, effektivt, tvångs forcible
gaffel fork
skoja, fest frolic
desinfektion fumigation
gaffelriggad gaff-rigged
gala, stor fest gala
grafer graphs
smörja, smet, fett, flott grease
fet greasy
grov, rå, gross, för fet, brutto gross
hjärtfel heart disease
hieroglyfer hieroglyphics
skyffla, hacka, skyffel hoe
ledigheter, ferie holidays
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
kyffe, skjul hovel
groda, grovt fel howler
kyffe, hydda, nav, koja, backstuga hut
ofelbar, oklanderlig impecable
felaktighet inaccurary
oriktig, felaktig incorrect
ineffektivitet inefficiency
ofelbarhet infallibility
ofelbar, osviklig infallible
infektera, besmitta, smitta infect
infekterade infected
smitta, infektion infection
smittosam, infektioner infections
elfenben ivory
jafet japheth
fiffel jiggery-pokery
glad fest jollification
festa jollify
fetisch juju
utflykt, fest junket
festande junketing
fernissa, lackera lacquer
dryckesoffer libation
femradig dårdikt limerick
reseffekter, bagage luggage
manifestationer manifestations
stoffet matters
felplacera misplace
tryckfel misprint
förfela, missa, miss miss
felstavat misspelled
felstavningar misspellings
skriva fel mistype
magisk, fetisch, rappakalja mumbo jumbo
natur, beskaffenhet nature
nässelfeber nettlerash
ofelbar never-falling
icke-federala non-federal
ickefederala nonfederal
fet obese
dästhet, överdriven fetma obesity
offensiv, anstötlig offensive
anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera offer
erbjudande, offer offering
Orfeus Orpheus
överfettat over-greased
öppen, offentlig overt
festtåg pageant
skafferi pantry
paragrafer paragraphs
kalas, bjudning, samkväm, fest party
femhörning pentagon
fullkomlig, perfekt perfect
perfekt perfectly
fenomenen phenomena
fenomen, företeelse phenomenon
fotografi, fotografera photograph
kroppsbyggnad, kroppsbeskaffenhet physique
högaffel pitchfork
eldgaffel poker
ståtlig, fetlagd portly
företräde före, inställning, preferens preference
professionell prifessional
tryckfel printer's error
proffesionellt professionally
professor professor
professor i professor of
professur professorship
gaffelspets prong
profetior prophecies
profetia, spådom prophecy
profeterat prophesied
profetera prophesy
profeten, profet prophet
profetiska prophetic
profetiskt prophetically
profeter prophets
statlig, offentlig, publik public
offentlighet publicity
fenval razorback
ute och festar razzle
konfektion ready-made clothing
feg, trolös, avfälling recreant
referera till, åberopa refer to
avseende, referens reference
refererande referring
rapport, knall, refererat, smälla, referera report
svira, frossa, festa revel
festande revelry
rättfärdig, rättskaffens righteous
rosta kaffe roast coffee
uppoffring, offer, uppoffra, offra sacrifice
offer sacrificial
tefat, kaffefat saucer
scharlakansfeber scarlet fever
lerskiffer shale
arkebusera, jakt, fotografera, filma, skjuta shoot
skyffel, skovel, skyffla shovel
buffé, skänk sideboard
skiffer, griffeltavla slate
skrivfel slink of the pen
felsägning slink of the tongue
toffel slipper
ljudeffekt soundeffect
talfel speech defect
rättskrivningsfel spelling mistake
festande, upptåg spree
rampfeber stage-fright
fetlagd, korpulent, porter, ståndaktig stout
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
perifer tangent
raffel thrills
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
triumfera, triumf triumph
triumferande, segerrik triumphant
trofé trophy
felsökning troubleshooting
koffert, trädstam, snabel trunk
tjugofem twenty-five
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
ferie, semester vacation
lackera, fernissa, lack varnish
faner, fernissa veneer
offer victim
offer för victim to
göra till offer victimize
offer victims
offergåva votive
ståltråd, telegrafera, tråd, telegram wire
galet, fel, orätt, felaktig, orättvisa, tokig wrong
felaktigt wrongfully
felaktigt wrongly