The Swedish term "hem" matches the English term "homes"

other swedish words that include "hem" : english :
boning, hemvist, vistelse abode
ålderdomshem almshouse
hemma at home
hemskt, gräslig awful
bohem, zigenare bohemian
hemliga, undangömd, dold concealed
hemtrevlig, tehuva, hemtrevlig, gemytlig cosy
gömställe, hemlig covert
hemsk, gräslig dire
hemförlova disband
hemtrevnad domestic comfort
fast bostad, hemort domicile
hemgifter dowries
hemgift, gåva dowry
hemsk, ödslig, trist, dyster dreary
lantgård, bondgård, hemman farm
hemsk frightful
hemsk grisly
naturlig hemvist habitat
hem home
hem-dialekt home-dialect
hemmagjord home-grown
hem-gjord home-made
inhemsaka varor home products
hemmabyggd homebuilt
hemland homeland
hemlösa, husvill homeless
hemsida homepage
hemsjuk homesick
hemlängtan homesickness
hemvävd, vadmal, enkel homespun
hemman homestead
hem-, hemåt homewards
hemvändande homing
otäck, hemsk, gräslig horrid
studenthem, härbärge hostel
inhemsk indigenous
hemsöka infest
hemsökelsen infested
ta hem egen verksamhet insourcing
hembiträde, tjänsteflicka, jungfru maid
yrka, hemställa move for
inhemsk, inföding, infödd native
hembygd native place
nehemja nehemiah
hemsjuk nostalgic
ansätta, hemsöka obsess
hem för föräldralösa orphen-age
hembränt poteen
avträde, hemlighus, hemlig privy
återkalla, kalla hem racall
hemkomst return home
vilohem, kuranstalt sanatorium
schema schedule
schemaläggare scheduler
schematisk schematic
hemlighet secrecy
hemlig secret
i hemlighet secretly
prövningar, hemsökelser slings and arrows
hemtrevlig snug
hemställningar submissions
smyg-, hemlig surreptitious
ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd terrible
Themsen Thames - the
schema, tidtabell time-able
schema, kommunikationstabell, tidtabell time-table
topphemlig top-secret
hemlig, hemligt underhand
ladda hem uploading
hemsökelse visitation
hem-sida web-page
välkommen-hem welcome-home