The Swedish term "kall, yrke" matches the English term "vocation"

other swedish words that include "kall" : english :
abortivmedel, abortframkallande abortifacient
beroendeframkallande addictive
phetsa, framkalla arouse
flintskallig, kal, skallig bald
skallighet baldness
skälla, bark bark
skällde barked
skall barking
skäller barks
källarvåning basement
skälla, vråla, råma, vrål bellow
källförteckning bibliography
dumskalle blockhead
titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla call
inkallelse call-up
inkalla call up
kallad called
kalligrafi calligraphy
kallelse, yrke, ringer, kall calling
inkallelseorder calling-up
samtal, kallar calls
cancerframkallande carcinogenic
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
källare cellar
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
skrammel, ringa, skalla, klang clang
köld, frusen, snuva, kall, förkylning, kyla cold
kallare colder
skalle, kran(näsa) conk
inkallelse, värnplikt conscription
sammankalla, sammankomma convene
sammankallar convenes
sammankallande convenor
sammankallande, församling convocation
sammankalla convoke
kallt, sval, avkyla cool
träskalle dolt
framkalla, framlocka elicit
väcka, framkalla evoke
kallbrand gangrene
tafatt, dumskalle gawky
iskall gelid
kallna get cold
heta källor hot-spring
jag skall i'll
iskall, isande icy
nedkalla imprecate
anropa, åkalla invoke
orygglig, oåterkallelig irrevocable
ljuskälla, himlakropp luminary
idiot, fårskalle, kräk moron
kallbrand, harm, förödmjukelse mortification
tjurskalle, mulåsna mule
måsta, skall, must must
klantskalle mutt
kall, nämna, banämning, döpa, namnge, namn, rykte name
utskällning name-calling
tjockskalle nincompoop
bitande kall nippy
skalle noddle
bör, skulle, borde, skall ought
som skall betalas owing
skalle pate
källskatt pay-as-you-earn
förarga, förtörna, reta, framkalla provoke
återkalla, kalla hem racall
skramla, skallra, rassla, rossla, rossling rattle
genljuda, eka, återskalla re-echo
återkalla recall
återkalla ett yttrande recant
återkalla rescind
källarmästare restaurantkeeper
återkalla, annullera revoke
kallblodighet sang-froid
dumskalle saphead
skålla, brännsår scald
skållhet scalding
skall shall
skalle, kranium skull
slang, skälla ut slang
så kallade so-called
upprinnelse, källa, ursprung source
källkod sourcecode
källa, språng, vår, resår, brunn, fjäder, vår spring
kalla inför rätta subpoena
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
kalla till möte summon to a memeeting
kallelse, kallar, stämning (lag- ) summons
väl, kry, källa, jo, gott, brunn, bra well
utsskällning wigging
testamente, kommer att, skall, vilja will
du skall you'll
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.