The Swedish term "som skall betalas" matches the English term "owing"

other swedish words that include "som" : english :
som far vilse aberrant
hälsa såsom, hylla acclaim
som är rakt emot adverse
vem som helst, någon anybody
vem som helst anybody / anyone
hur som helst, alltnog, i varje fall anyhow
vad som helst, någonting anything
närsomhelst anytime
hursomhelst anyway
var som hest, någonstans anywhere
användningsområde application area of use
såsom, enär, eftersom, som as
som den är as-is
liksom om as if
liksom, ävensom as well as
så....som as.....as
när som helst at any time
på samma nivå som at the same level as
som har bär bacciferous
åldermans ämbetsområde bailiwick
sömnmedel barbitone
skönhetssömn beauty sleep
gränsområde borderland
ömsom, i tur och ordning by turns
som ett barn childlike
sömmerska dressmaker
slö, dåsig, sömnig drowsy
som går åt öster eastbound
insomna, somna fall asleep
gränsområde, område, gräns frontier
sommarträd, fin väv gossamer
eftersom inasmuch
sömnlöshet insomnia
sömn, slaf kip
lik, liksom, tycka om, gilla, som like
låtsas som om make as if
salutorg, marknad, avsättningsområde market
metabolism, ämnesomsättnings metabolic
ämnesomsättning metabolism
midsommar midsummer
landsomfattande nationwide
sömerska needlewoman
handarbete, sömnad needlework
inte så .....som not so .....as
ömsom now....now....
sömnmedel opiate
andra som styr other-government
skarv, söm, sömma, skikt seam
sömmerska seamstress
verka som seem to
publisera som följetong seralize
sömnad sewing
fackföreningsombud shop-steward
emedan, eftersom, sedan since
sova, sömn sleep
sömnig sleepy
sömnig slumberous
några, somliga, någon some
sommar summer
som, det, att, vilken that
det, som är that's
söm, ärr, prygla welt
vad som helst whatever
vilken, som, vilken which
vilken, vem, som who
vem som än whoever
världsomfattande wordwide
världsomspännande worldwide
x-kromosom X-chromosome