The Swedish term "som far vilse" matches the English term "aberrant"

other swedish words that include "som" : english :
hälsa såsom, hylla acclaim
som är rakt emot adverse
vem som helst, någon anybody
vem som helst anybody / anyone
hur som helst, alltnog, i varje fall anyhow
vad som helst, någonting anything
närsomhelst anytime
hursomhelst anyway
var som hest, någonstans anywhere
användningsområde application area of use
såsom, enär, eftersom, som as
som den är as-is
liksom om as if
liksom, ävensom as well as
så....som as.....as
när som helst at any time
på samma nivå som at the same level as
som har bär bacciferous
åldermans ämbetsområde bailiwick
sömnmedel barbitone
skönhetssömn beauty sleep
gränsområde borderland
ömsom, i tur och ordning by turns
som ett barn childlike
sömmerska dressmaker
slö, dåsig, sömnig drowsy
som går åt öster eastbound
insomna, somna fall asleep
gränsområde, område, gräns frontier
sommarträd, fin väv gossamer
eftersom inasmuch
sömnlöshet insomnia
sömn, slaf kip
lik, liksom, tycka om, gilla, som like
låtsas som om make as if
salutorg, marknad, avsättningsområde market
metabolism, ämnesomsättnings metabolic
ämnesomsättning metabolism
midsommar midsummer
landsomfattande nationwide
sömerska needlewoman
handarbete, sömnad needlework
inte så .....som not so .....as
ömsom now....now....
sömnmedel opiate
andra som styr other-government
som skall betalas owing
skarv, söm, sömma, skikt seam
sömmerska seamstress
verka som seem to
publisera som följetong seralize
sömnad sewing
fackföreningsombud shop-steward
emedan, eftersom, sedan since
sova, sömn sleep
sömnig sleepy
sömnig slumberous
några, somliga, någon some
sommar summer
som, det, att, vilken that
det, som är that's
söm, ärr, prygla welt
vad som helst whatever
vilken, som, vilken which
vilken, vem, som who
vem som än whoever
världsomfattande wordwide
världsomspännande worldwide
x-kromosom X-chromosome
other swedish words that include "far" : english :
villfarelse aberration
omkring, ungefär, kring, vid, cirka about
farväl adieu
affär affair
affärer affairs
flygfart airspeed
anilinfärg aniline dye
antikvitetsaffär antique shop
förfära appal
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
tillfartsvägarna approaches
ungefärlig approximate
ungefärligt, omkring approximately
uppfart, bestigning ascent
atmosfär, stämning atmosphere
bakgrundsfärg backcolor
bakgrundsfärger backcolors
bakgrundsfärg background-color
ballongfarare balloonist
tvåfärgad bicoloured
bokaffärer bookstores
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
luffare bum
affär, rörelse, göromål business
affärsman, köpman business man
affärsmässig businesslike
affärsmän businessmen
bussfärd busride
slaktare, chakuteriaffär butcher
kustfart cabotage
lastfartyg cargo-ship
färg color
färgad colored
färgrik colorful
färglag coloring
färger colors
färga, kulör, färg colour
färgad coloured
färdig completed
inbilskhet, högfärd conceit
botfärdighet contrition
disk i affär counter in a shop
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
hantverk, fartyg, flygplan craft
pastell, krita, färgkrita crayon
lam, lytt, ofärdig crippled
överfart, överresa crossing
korstågsfarare crusader
mjölkaffär, mejeri dairy
fara, våda danger
livsfara danger of life
farlig dangerous
farligt dangerously
smörja, färgklick, smeta, kludda daub
oförfärad dauntless
affärer dealings
fartminskning deceleration
bedrägeri, villfarelse deception
avfärga decoulour
illusion, villfarelse delusion
avgå (om fartyg), avresa depart
utfart, avresa, uppbrott, avfärd departure
förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång destruction
förfars deteriorates
fallfärdig dilapidated
ta någon ur en villfarelse disabuse
urbleka, avfärga discolour
bestörtning, förfäran, förskräcka dismay
depesch, avsända, expediera, avfärda dispatch
rädsla, frukta, befara dread
uppfart driveway
kemikalieaffär drugstore
färga, färg dye
färga tyg dye stuff
färdig earthy
akutsjukvård, nödfall, fara, nödläge emergency
sätta i fara endanger
farsot, epidemi, epidemi epidemic
farsoter epidemics
misstag, fel, villfarelse error
honfår, tacka ewe
utgång, utfart exit
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
villfarelse, bedräglighet fallacy
fanfar fanfare
avsked, farväl farewell
far, pappa, fader father
svärfar father-in-law
frukta, fruktan, rädsla, farhåga, befara fear
orädd, oförfärad fearless
färja ferry
färjkarlen ferryman
färre fewer
avslutat, färdig finished
vingklaffar flaps
krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga flourish
köttfärs forcemeat
skans på fartyg forecastle
förgrundsfärg forecolor
fyrfärgstryck four-coloured
frisk, färsk, ny fresh
färskvatten freshwater
fullfärg full-colour
räffla, fåra furrow
terminsaffärer futures
fara omkring get about
fårstek gigot
ingefära ginger
ingefärsdricka, läskedryck ginger-ale
ingefärsdricka ginger-beer
adjö, farväl goodbye
mormor, farmor gran
farfar, morfar grandfather
farmor, mormor grandma
farmor, mormor grandmother
farmors grandmother's
morfar, farfar grandpa
farföräldrar grandparents
mormor, farmor granny
farmors granny's
farlig, skadlig harmful
oskadlig, menlös, ofarlig harmless
fara hazard
farligt hazardly
vansklig, farlig hazardous
hovmästare, huvudfåra headwaiter
allfarväg, landsväg highroad
träffar hits
luffare hobo
förfära horrify
uppröra, förfära horrily
svävfarkost hovercraft
färg hue
skrov på fartyg hull on a ship
obotfärdig impenitent
fart, impuls impetus
ofärdig incompletely
oerfaren inexperienced
upprörande, orättfärdig iniquitous
samfärdsel, umgänge intercourse
utfärdande issuance
utfärd jaunt
färd, resa journey
får jumbuck
bara, rättvis, just, rättfärdig just
rättfärdigande justificative
rättfärdigat justified
rättfärdiga justify
halt, ofärdig, vanför, lam lame
lära sig, erfara learn
linjeflyg, linjefartyg, cylinderfoder liner
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
örlogsfartyg, krigsfartyg man-of-war
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
sjöfarts-, kust maritime
malvafärgad mauve
måtte, får may
kan, får mayst
köttaffär meat-shop
köttfärslimpa meatloaf
affärs-, handels mercantile
modeaffär millinery shop
farhågor misgivings
idiot, fårskalle, kräk moron
moderfartyg mother ship
musgrå, råttfärgad mouse-coloured
flerfärgstryck multi-coloured
får inte must not
får inte mustn't
fårkött mutton
fårkotlett mutton chop
sjöfart navigation
färsk new-laid
riksäpple, sfär, klot orb
få höra, får höra overhear
fart pace
palett, färgkarta palette
överfart, genomfart, överresa, korridor, pass passage
idka gårdfarihandel peddle
gårdfarihandlare pedlar
botfärdig, ångerfull penitent
kläm, fart pep
våda, fara peril
farlig perilous
farsot pestilence
farao Pharaoh
farisé pharisee
pilgrimsfärd, vallfärd pilgrimage
farsot, pest plague
i ilfart posthaste
erfaren, van practised
monteringsfärdigt prefab
högmod, stolthet, högfärd, stolthet pride
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
kungöra, förkunna, utfärda promulgate
högfärdig, stolt proud
slagfärdig quick at repartee
fallfärdig ramshackle
redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig ready
tur och retur, återfärd return journey
rättfärdig, rättskaffens righteous
rättfärdighet righteousness
riskera, fara, äventyr, våga, risk risk
fördärv, ofärd, fördärva, ruin, ruinera ruin
safari safari
kassaskåp, ofarlig, säker, riskfri safe
segelfartyg sailer
utfall, kvickhet, utfärd sally
sjöfart seafaring
klippa får shear
får sheep
fåraktig sheepish
herde, fåraherde shephard
fartyg, skepp, inskeppa ship
affär, verkstad, butik, bod shop
handlar, affärer shops
klippt får shorn
filmfars slapstick
avfartsväg slip road
påfart, avfart sliproad
snobbaktig, dumhögfärdig snobbish
fart, hastighet speed
farten speeds
krets, sfär, glob, rymnd sphere
sfärisk spherical
unken, inte färsk stale
förfärad, uppskrämd startled
för på fartyg stem on a ship
styvfar step-father
styvfar stepfather
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
skryta, skryt, luffare swagger
godisaffär sweetshop
tankfartyg tanker
senfärdig, långsam, senkommen tardy
brungul, läderfärgad tawny
ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd terrible
förskräcka, förfära terrify
textfärg textcolor
genomfart, huvudgata thoroughfare
skiftning, lätt färga tinge
färga, färgton tint
tobaksaffär tobacconist's
handelsfartyg, köpman trader
affärsidkare, handlare tradesman
lastfartyg, luffare, landstrykare tramp
fara, resa travel
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
sannfärdig truthfulness
morbror, farbror, onkel uncle
ofärgad uncoloured
ofullbordad, inte färdigt unfinished
orättvis, orättfärdig unjust
uteliggare, luffare vagrant
högfärd vainglory
farväl valediction
sannfärdig veracious
sannfärdighet veracity
fart verve
skuta, fartyg, kärl vessel
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
livsfarlig, livs-, vital vital
lättfärdigt wantonly
örlogsfartyg, krigsfartyg warship
färjkarl waterman
vattnen, farvatten waters
farled waterway
vägfarande wayfarer
vägfarande wayfaring
välgång, välfärd welfare
färjkarl wherryman
vitfärgning whitening
orättfärdig wrongful
fart zing