The Swedish term "flintskallig, kal, skallig" matches the English term "bald"

other swedish words that include "kal" : english :
abortivmedel, abortframkallande abortifacient
beroendeframkallande addictive
alkalisk alkaline
alkaloid alkaloid
kalender almanac
antiklerikal anticlerical
argument, skäl argument
phetsa, framkalla arouse
skallighet baldness
kalas, bankett banquet
kal, bar, blotta, naken, nödtorftig bare
skälla, bark bark
skällde barked
skall barking
skäller barks
källarvåning basement
skål, handfat, fat basin
skalbagge beetle
skälla, vråla, råma, vrål bellow
marskalk best man
källförteckning bibliography
dumskalle blockhead
kälke bob-sleigh
bladkål borecole
skål bowl
lokal förordning by-law
kål cabbage
förkalka calcify
kalcium calcium
kalkylera, beräkna, beräkna calculate
uträkning, beräkning, räkning, beräkning, kalkyl calculation
kalender, almanacka calender
kalv calf
kalibrera calibrate
kaliber calibre
Kalifornien California
titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla call
inkallelse call-up
inkalla call up
kallad called
kalligrafi calligraphy
kallelse, yrke, ringer, kall calling
inkallelseorder calling-up
samtal, kallar calls
kalori calorie
kalva calve
kalvar calves
cancerframkallande carcinogenic
blomkål cauliflower
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
källare cellar
bägare, kalk chalice
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
skål, hej cheerio
kemikalie, kemisk chemical
kemikalier chemicals
skrammel, ringa, skalla, klang clang
köld, frusen, snuva, kall, förkylning, kyla cold
kallare colder
skalle, kran(näsa) conk
inkallelse, värnplikt conscription
sammankalla, sammankomma convene
sammankallar convenes
sammankallande convenor
sammankallande, församling convocation
sammankalla convoke
kallt, sval, avkyla cool
bägare, pokal, kopp cup
avkalkning decalcification
urkalka decalcify
dekalkomani decalcomania
dekaliter decalitre
katalog, telefonkatalog, adresskalender directory
träskalle dolt
kalsonger drawers
skåla med någon drink a person's health
kemikalieaffär drugstore
framkalla, framlocka elicit
väcka, framkalla evoke
fest, festa, högtid, förpläga, kalas feast
fänkål fennel
fältmarskalk field-marshal
flå, skinna, skala flay
dopfunt, teckensnitt, vigvattenskål font
tonskala gamut
kallbrand gangrene
beräkna, dimention, kapacitet, kaliber gauge
tafatt, dumskalle gawky
iskall gelid
kallna get cold
grå-skale gray-scale
gråskale grey-scale
gråskalor greyshades
hall, sal, lokal, förstuga, tambur hall
heta källor hot-spring
skrov, skida, skal hull
skal, agn, skida husk
jag skall i'll
iskall, isande icy
nedkalla imprecate
oförliknelig, makalös, ojämförlig incomparable
anropa, åkalla invoke
orygglig, oåterkallelig irrevocable
schakal jackal
stor dryckesskål jorum
kål kale
knekt, skälm, kanalje knave
knäskål knee-cap
knäskål kneecap
likaledes, sammaledes, jämför likewise
kalk, lind, kalka lime
kalkar limes
kalksten limestone
skålsnäcka limpet
lokal, lokala local
lokalisera localize
lokala locally
lokalisera locate
lokaliserar locates
lokaliserande locating
ljuskälla, himlakropp luminary
ställa upp, marskalk marshal
makalös, storartad matchless
meskalin mescalin
idiot, fårskalle, kräk moron
kallbrand, harm, förödmjukelse mortification
anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv motive
tjurskalle, mulåsna mule
magisk, fetisch, rappakalja mumbo jumbo
musikalisk musical
måsta, skall, must must
klantskalle mutt
kall, nämna, banämning, döpa, namnge, namn, rykte name
utskällning name-calling
nöjeslokal nightspot
tjockskalle nincompoop
bitande kall nippy
skalle noddle
nötskal nutshell
bör, skulle, borde, skall ought
som skall betalas owing
skål, kastrull, gryta, panna pan
kalsonger, byxor pants
klippa, skala pare
kalas, bjudning, samkväm, fest party
skalle pate
källskatt pay-as-you-earn
skala, skal peel
skalad peeled
makalös peerless
makalöst peerlessly
skald, poet, diktare poet
skaldinna poetess
kaliumkarbonat, pottaska potash
cyankalium potassium cyanide
isterbuk, kalaskula potbelly
kali pottasic
förarga, förtörna, reta, framkalla provoke
skalv, skälva quake
återkalla, kalla hem racall
radikal, radikal, grundlig radical
skramla, skallra, rassla, rossla, rossling rattle
genljuda, eka, återskalla re-echo
motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak reason
skäligt reasonably
omkalibrera recalibrate
omkalibrerat recalibrated
återkalla recall
återkalla ett yttrande recant
tillbakalutande reclining
tillbakalutad recumbent
jätteträd i kalifornien redwood
återkalla rescind
källarmästare restaurantkeeper
återkalla, annullera revoke
skal, svål, kant rind
skojare, skälm, skurk rogue
kallblodighet sang-froid
dumskalle saphead
surkål sauerkraut
skålla, brännsår scald
skållhet scalding
skala, vågskål scale
skala inom musik scale in music
fjällig, skalad scaled
skalpell scalpel
slyngel, lymmel, fuska, skälm, slarva med scamp
skaka, skakning, skälva, bäva shake
skall shall
granat, skal, skala shell
skaldjur shellfish
skal shells
utställningslokal showrooms
skalle, kranium skull
slang, skälla ut slang
kälke, slägga sledge
släde, kälke sleigh
småskaligt small-scale
snigel, snäcka, skalsnigel snail
så kallade so-called
upprinnelse, källa, ursprung source
källkod sourcecode
kalkylblad spreadsheet
källa, språng, vår, resår, brunn, fjäder, vår spring
kalla inför rätta subpoena
undanflykt, svepskäl subterfuge
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
kalla till möte summon to a memeeting
kallelse, kallar, stämning (lag- ) summons
fruktglass i skål, fruktglass sundae
kålrot, svensk swede
kålrot Swedish turnip
radikal, kolossal sweeping
kalufs thatch
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
kälke toboggan
skälva, bäva, darra tremble
darrning, dallring, skälvning tremor
skälvning, oro trepidation
kalkon turkey
kalsonger underpants
kalvkött veal
lokal dialekt vernacular
nonieskala vernier
vertikal vertical
vertikalt vertically
kall, yrke vocation
vokal vowel
vokaler vowels
väl, kry, källa, jo, gott, brunn, bra well
utsskällning wigging
testamente, kommer att, skall, vilja will
du skall you'll
kalott zucchetto
other swedish words that include "skallig" : english :
skallighet baldness