The Swedish term "du skall" matches the English term "you'll"

other swedish words that include "du" : english :
duktig, skicklig, kunnig able
skicklig, duktigt, kunnigt ably
tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt abrupt
dunkel abstruse
dubba till riddare accolade
flygduglig airworthy
anti-dumpning anti-dumping
akvedukt aqueduct
väduren aries
ryggdunkande backslapping
stor kulört näsduk bandanna
grundutbildning basic education
duga be fit for
beduin bedouin
dumskalle blockhead
blodutgjutelse bloodshed
burdust sätt bluffness
muskedunder blunderbuss
burdus, avtrubba, tvär, trubbig blunt
burdus, brysk brusque
undulat budgerigar
undulat budgie
stöta, knöl, duns, törn, stöt bump
biprodukt byproduct
tältduk, målarduk, segelduk canvas
duk canvas (to paint on)
duglig, kapabel capable
duktig, klok, slug, skicklig clever
klumpeduns clodhopper
duk, tyg cloth
klunga, dunge, klampa clump
duglig, kompetent competent
dirigent, avledare, konduktör, ledare conductor
skogsdunge coppice
lund, skogsdunge copse
ladugård cow-house
dubbelkontroller cross-checking
dunkel, mörk, mörka, mörkt dark
dissikera, obducera dissect
göra, duga, uträtta do
dubbel, fördubbla double
dubbelkolla double-check
dubbelklicka double-click
dubbelkolumn double-column
dubbelklicka doubleclick
fördubblar doubles
dusch douche
duktig, manhaftig doughty
duva dove
nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför down
dussin dozen
duggregn drizzle
dubba film, dubba till dub
and, ducka, anka duck
byxor av segelduk ducks
odugling, blindgångare dud
duell duel
duett duet
odugling, skräp duffer
stum, dum dumb
soptipp, dumpa dump
dumpning dumping
dumpar dumps
dumbom, dumhuvud dunce
duplisera, kopia duplicate
dubbelhet, dubbelspel duplicity
dunkel, mörk dusky
eiderdun eiderdown
avdunsta, avdunsta, dunsta evaporate
dumhet fatuity
dun, ludd, fjun fluff
vägkorsning i olika plan, viadukt flyover
dumhet, dårskap, oförstånd folly
fondue fondue
narr, tok, dumbom fool
dumdristig foolhardy
funktionsdugligt functional
dumbom gaby
nonsens, dumt prat, ljuster gaff
tafatt, dumskalle gawky
fördubbling gemination
dunkel, trist, kuslig gloomy
dumbom, kräk goof
fånig, dum goofy
graduera, akademisk student graduate
ge sig i kast med, dust grapple
lund, skogsdunge, dunge grove
konduktör på järnväg guard on the railway
näsduk handkerchief
hur mår du how are you
skrov, klumpeduns hulk
oduglighet incapability
oduglig, oförmögen incapable
oduglig incompetent
individuell, enskild, individ, personlig individual
individuellt individually
industriell industrial
industri industry
införa, inleda, introducera introduce
inledning, introduktion, rekommendation introduction
introduktioner introductions
introduktions introductory
dupliceringsapparat jellygraph
dunk jerrican
dummerjöns juggins
klumpeduns jumbo
huvudduk kerchief
duka lay the table
hisskonduktör liftman
rikt modulerad lilting
durton, större major
manöverduglighet maneuverability
underbar, vidunderlig marvellous
massproducera mass-produce
modul module
moduler modules
odjur, vidunder monster
dunsta, pysa mosey
tjock halsduk, ljuddämpare muffler
hantlangare, hejduk myrmidon
manöverduglig navigable
halsduk neckcloth
halsduk neckerchief
slips, halsduk necktie
dumbom ninny
dumbom nitwit
dum nitwitted
inte ett dugg nix
dumheter nonsense
förmörka, oklar, mörk, fördunkla, otydlig, otydlig obscure
dunkelhet obscurity
vaxduk oil-cloth
dunkel, ogenomskinlig opaque
duva pigeon
obduktion post-mortem
hudutslag pox
procedur procedure
vidunder prodigy
prestera, frambringa, skapa, alstra, producera produce
producent producer
alster, produkt product
produkt-utveckling product-development
produktion, alstring production
produktiv productive
produktivt productively
produkter products
lärd person, lärd hindu pundit
fyrdubbel quadruple
dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta rash
dunkel, fördold recondite
fördubblas, öka, fördubbla, ökas redouble
knappa in, reducera, inskränka reduce
reduceringar reducers
reducera reducing
avbilda, reproducera, återskapa, återge reproduce
segelduk sail-cloth
provtagare, märkduk sampler
dubbelsmörgås, smörgås sandwich
sav, underminera, tunnel, löpgrav, saft, dumbom sap
dumskalle saphead
halsduk scarf
dusch, skur shower
dusch shower-bath
duschar showering
dumt, dum, enfaldig silly
snobbaktig, dumhögfärdig snobbish
knapp, stuteri, dubb stud
dum stupid
dumhet stupidity
duka under, digna succumb
sluka, ladusvala, svala, svala, svälja swallow
bordsduk tablecloth
dumdristighet temerity
dunka thrib
bulta, dunka throb
dunka, duns thud
slag, stöt, duns, dunka thump
åska, dåna, tordön, dunder thunder
handduk towel
utdunstning transpiration
sippra ut, avdunsta transpire
tredubbel triple
brudutstyrsel trousseau
prova innan du köper try-before-you-buy
turturduva turtle-dove
slåss, slagsmål, dust tussle
två gånger, dubbelt twice
oduglig, olämplig unfit
oduglig, onyttig, lönlös, oanvändbar useless
dunk wham
dugg whit
dum witless
du yer
man, ni, du, dig you
du är you're
du har you've
dumbom zany