The Swedish term "anti-dumpning" matches the English term "anti-dumping"

other swedish words that include "anti" : english :
tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt abrupt
prestantion, insats, gärning achievement
kantig, vinkel angular
antilop antelope
antirobot anti-ballistic
antihjälte anti-hero
antirobotrobot anti-missile
antisemit anti-Semite
antisemitisk anti-semitic
antisemitism anti-semitism
antibiotikum antibiotic
antikropp antibody
antiklerikal anticlerical
antiklimax anticlimax
antigen antigen
antilogaritm antilogarithm
antimateria antimatter
antimon antimony
antipartickel antiparticle
antiparti, motvilja antipathy
antipoder antipodes
antikvarisk antiquarian
antiksamlare antiquary
antikvitet, antik antique
antikbehandling antique finish
antikvitetsaffär antique shop
forntiden, antiken antiquity
antiseptisk antisepsis
antiseptisk antiseptic
antistatisk antistatic
motsats, antites antithesis
antitoxin antitoxin
utantill by heart
bysantinsk byzantine
chianti chianti
kommersiell, kommersiell, merkantil commercial
vare sig...eller, antingen... eller either...or
nyckfull, fantasi, romantisk fanciful
fantisera fantasize
allmäntillstånd general condition
lättsinnig, vimmelkantig, yr i huvudet, yr giddy
jättelik, gigantisk gigantic
garanti, garantera guarantee
substantiv noun
åttakantig octagonal
pedantisk pedantic
pedantisk punctilious
fyrkantig quadrangular
kvantitativ quantitative
kvantitet, mängd quantity
antikva roman (type)
romantik, romantisk romance
romantisk romantic
romantik romanticism
romantiker romanticist
romantisera romanticize
utantill rote
oländig, skrovlig, kantig, barsk rugged
garanti, säkerhet, skydd safeguard
begagnad, antikvariat second-hand
xantippa, argbigga shrew
substantiv substantive
garantier warranties
garanti warranty
garanti, fullmakt, häktningsorder warrent
other swedish words that include "dumpning" : english :
dumpning dumping