The Swedish term "granat, skal, skala" matches the English term "shell"

other swedish words that include "granat" : english :
granat garnet
granat grenade
granater grenades
granatäpple pomegranate
other swedish words that include "skal" : english :
argument, skäl argument
flintskallig, kal, skallig bald
skallighet baldness
skälla, bark bark
skällde barked
skall barking
skäller barks
skål, handfat, fat basin
skalbagge beetle
skälla, vråla, råma, vrål bellow
marskalk best man
dumskalle blockhead
skål bowl
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
skål, hej cheerio
skrammel, ringa, skalla, klang clang
skalle, kran(näsa) conk
katalog, telefonkatalog, adresskalender directory
träskalle dolt
skåla med någon drink a person's health
fältmarskalk field-marshal
flå, skinna, skala flay
dopfunt, teckensnitt, vigvattenskål font
tonskala gamut
tafatt, dumskalle gawky
iskall gelid
grå-skale gray-scale
gråskale grey-scale
gråskalor greyshades
skrov, skida, skal hull
skal, agn, skida husk
jag skall i'll
iskall, isande icy
stor dryckesskål jorum
knekt, skälm, kanalje knave
knäskål knee-cap
knäskål kneecap
skålsnäcka limpet
ljuskälla, himlakropp luminary
ställa upp, marskalk marshal
meskalin mescalin
idiot, fårskalle, kräk moron
anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv motive
tjurskalle, mulåsna mule
måsta, skall, must must
klantskalle mutt
utskällning name-calling
tjockskalle nincompoop
skalle noddle
nötskal nutshell
bör, skulle, borde, skall ought
som skall betalas owing
skål, kastrull, gryta, panna pan
klippa, skala pare
skalle pate
skala, skal peel
skalad peeled
skald, poet, diktare poet
skaldinna poetess
skalv, skälva quake
skramla, skallra, rassla, rossla, rossling rattle
genljuda, eka, återskalla re-echo
motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak reason
skäligt reasonably
skal, svål, kant rind
skojare, skälm, skurk rogue
dumskalle saphead
skålla, brännsår scald
skållhet scalding
skala, vågskål scale
skala inom musik scale in music
fjällig, skalad scaled
skalpell scalpel
slyngel, lymmel, fuska, skälm, slarva med scamp
skaka, skakning, skälva, bäva shake
skall shall
skaldjur shellfish
skal shells
skalle, kranium skull
slang, skälla ut slang
småskaligt small-scale
snigel, snäcka, skalsnigel snail
undanflykt, svepskäl subterfuge
fruktglass i skål, fruktglass sundae
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
skälva, bäva, darra tremble
darrning, dallring, skälvning tremor
skälvning, oro trepidation
nonieskala vernier
utsskällning wigging
testamente, kommer att, skall, vilja will
du skall you'll