The Swedish term "skal, agn, skida" matches the English term "husk"

other swedish words that include "skal" : english :
argument, skäl argument
flintskallig, kal, skallig bald
skallighet baldness
skälla, bark bark
skällde barked
skall barking
skäller barks
skål, handfat, fat basin
skalbagge beetle
skälla, vråla, råma, vrål bellow
marskalk best man
dumskalle blockhead
skål bowl
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
skål, hej cheerio
skrammel, ringa, skalla, klang clang
skalle, kran(näsa) conk
katalog, telefonkatalog, adresskalender directory
träskalle dolt
skåla med någon drink a person's health
fältmarskalk field-marshal
flå, skinna, skala flay
dopfunt, teckensnitt, vigvattenskål font
tonskala gamut
tafatt, dumskalle gawky
iskall gelid
grå-skale gray-scale
gråskale grey-scale
gråskalor greyshades
skrov, skida, skal hull
jag skall i'll
iskall, isande icy
stor dryckesskål jorum
knekt, skälm, kanalje knave
knäskål knee-cap
knäskål kneecap
skålsnäcka limpet
ljuskälla, himlakropp luminary
ställa upp, marskalk marshal
meskalin mescalin
idiot, fårskalle, kräk moron
anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv motive
tjurskalle, mulåsna mule
måsta, skall, must must
klantskalle mutt
utskällning name-calling
tjockskalle nincompoop
skalle noddle
nötskal nutshell
bör, skulle, borde, skall ought
som skall betalas owing
skål, kastrull, gryta, panna pan
klippa, skala pare
skalle pate
skala, skal peel
skalad peeled
skald, poet, diktare poet
skaldinna poetess
skalv, skälva quake
skramla, skallra, rassla, rossla, rossling rattle
genljuda, eka, återskalla re-echo
motiv, förnuft, skäl, reson, anledning, orsak reason
skäligt reasonably
skal, svål, kant rind
skojare, skälm, skurk rogue
dumskalle saphead
skålla, brännsår scald
skållhet scalding
skala, vågskål scale
skala inom musik scale in music
fjällig, skalad scaled
skalpell scalpel
slyngel, lymmel, fuska, skälm, slarva med scamp
skaka, skakning, skälva, bäva shake
skall shall
granat, skal, skala shell
skaldjur shellfish
skal shells
skalle, kranium skull
slang, skälla ut slang
småskaligt small-scale
snigel, snäcka, skalsnigel snail
undanflykt, svepskäl subterfuge
fruktglass i skål, fruktglass sundae
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
skälva, bäva, darra tremble
darrning, dallring, skälvning tremor
skälvning, oro trepidation
nonieskala vernier
utsskällning wigging
testamente, kommer att, skall, vilja will
du skall you'll
other swedish words that include "agn" : english :
tvagning ablutions
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
antagning, tillträde, medgivande admission
antagningsnämd admission board
agnostiker agnostic
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
sammandragning astringent
dragningskraft attraction
agn (om fisk), bete, hetsa bait
vagn med musikkapell bandwagon
gagn, förmån benefit
skänka, ägna bestow
onyttig, gagnlös bootless
bretagne britany
bretagne brittany
bil, vagn car
husvagn caravan
ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon carriage
kärra, vagn, åkdon cart
agnar chaff
champagne champagne
stridsvagn chariot
vagn, tränare coach
sammanslagning consolidation
sammandragning constriction
sammandragning contraction
matlagning, anrättning cooking
advokat, rådplägning counsel
sågning cutting
tillägna dedicate
tillägnad dedicated
tillägnande dedications
avmagnetisera demagnetize
ägna, helga devote
ägna sig åt devote oneself to
ställa diagnosen diagnose
diagnos diagnosis
diagnostisk diagnostic
restaurangvagn dining-car
avsked, uppsägning dismissal
uttagningar drafts
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
fräsa, champagne fizz
lätt tvåhjulig vagn gig
ägna sig åt go in for
magnat grandee
likvagn hearse
häck, inhägna hedge
mottagning levee
avvägning levelling
magnetit loadstone
naturlig magnet lodestone
resgodsvagn luggage van
magnat magnate
magnetisk magnetic
magnetapparat magneto
magnifik, storartad magnificent
fottvagning maundy
lagning, reparerande mending
sammanslagning merger
spårvagnsförare, lokförare motorman
storlek, mägnd muchness
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
på våra vägnar on our behalf
gagnlös, onödig, ofruktbar otiose
barnvagn perambulator
champagne, pappa, smäll pop
barnvagn pram
föreslagna proposed
förfrågningar queries
avvägningsförmåga question of priorities
mottagande, mottagning reception
undfägna regale
borttagningsbar removable
reparation, lagning repairing
förfrågningar requests
bågna, sjunka, svikta sag
sågning sawing
begagnad, antikvariat second-hand
gagna, betjäna, serva, severa, tjäna serve
fräsa vid matlagning sizzle
sovvagn sleeper
sovvagn sleeping-car
felsägning slink of the tongue
magnetventiler solenoid
stocka sig, stagnera stagnate
spårvagn streetcar
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
tevagn teacart
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
åtdragning tightness
dragningskraft, dragning traction
släpvagn trailer
spårvagn tram
spårvagn tramcar
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
pamp, magnat tycoon
oanvänd, obegagnad unused
obegagnad unworn
bruka, trafikera, begagna, bruk, använda use
förtrupp, lastvagn van
vagn waggon
vagn wagon
uppsägning, varning warning
kabeldragning wiring