The Swedish term "nej tack" matches the English term "no thanks"

other swedish words that include "tack" : english :
myrstack ant-hill
guldtacka bullion
täckt coated
täcker coats
sängöverkast, täcke counterpane
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
täckning coverage
täckte covered
täckande covering
täcke, sängöverkast coverlet
täcker covers
feg, pultron, feg, kujon, stackare coward
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
täcka, bestrida defray
upptäcka detecting
uppdraga, upptäcka, hitta discover
upptäckt discovered
upptäckt discoveries
upptäcker discovers
rön, fynd, upptäckt discovery
honfår, tacka ewe
tacka - djur ewe - animal
upptäcktsresa exploring expedition
smutsig, otäck, snuskig filthy
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
istäckt glaciated
sladdertacka gossipmonger
tacksam grateful
tacksamhet gratitude
tacksam greatful
höstack hayrick
stack, skock, hop, hög heap
otäck, ruskig hidecous
otäck, hemsk, gräslig horrid
metalltacka ingot
otacksamhet ingratitude
täckt med sylt jammy
värdelös upptäckt, illusion mare's-nest
otäck nasty
tacksam obilged
delvis täcka overlap
bårtäcke, äcklas pall
tackjärn pig-iron
torftig, dålig, stackars, fattig poor
ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck pretty
sängtäcke quilt
återupptäcka rediscover
stack, höstack rick
rigga, rigg, tackla rig
tackling rigging
täckt bil sedan
gripande, attack, anfall seizure
snötäckta snowcapped
stack, skorsten, stapla stack
stuckit, stack stung
tack ta
tackla, talja tackle
tack thank
tack så mycket thank you very much
tacksam thankful
tacksamhet thankfulness
tackande thanking
tack thanks
tack vare thanks to
tacksägelse thanksgiving
otäckt, otäck, anskrämlig, ful ugly
blotta, avtäcka uncover
otacksam ungrateful
otacksam ungrateful to
avtäcka, avslöja unveil
klen stackare, krake weakling
usling, stackare, kräk wretch
ja tack yes please
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.