The Swedish term "tack vare" matches the English term "thanks to"

other swedish words that include "tack" : english :
myrstack ant-hill
guldtacka bullion
täckt coated
täcker coats
sängöverkast, täcke counterpane
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
täckning coverage
täckte covered
täckande covering
täcke, sängöverkast coverlet
täcker covers
feg, pultron, feg, kujon, stackare coward
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
täcka, bestrida defray
upptäcka detecting
uppdraga, upptäcka, hitta discover
upptäckt discovered
upptäckt discoveries
upptäcker discovers
rön, fynd, upptäckt discovery
honfår, tacka ewe
tacka - djur ewe - animal
upptäcktsresa exploring expedition
smutsig, otäck, snuskig filthy
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
istäckt glaciated
sladdertacka gossipmonger
tacksam grateful
tacksamhet gratitude
tacksam greatful
höstack hayrick
stack, skock, hop, hög heap
otäck, ruskig hidecous
otäck, hemsk, gräslig horrid
metalltacka ingot
otacksamhet ingratitude
täckt med sylt jammy
värdelös upptäckt, illusion mare's-nest
otäck nasty
nej tack no thanks
tacksam obilged
delvis täcka overlap
bårtäcke, äcklas pall
tackjärn pig-iron
torftig, dålig, stackars, fattig poor
ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck pretty
sängtäcke quilt
återupptäcka rediscover
stack, höstack rick
rigga, rigg, tackla rig
tackling rigging
täckt bil sedan
gripande, attack, anfall seizure
snötäckta snowcapped
stack, skorsten, stapla stack
stuckit, stack stung
tack ta
tackla, talja tackle
tack thank
tack så mycket thank you very much
tacksam thankful
tacksamhet thankfulness
tackande thanking
tack thanks
tacksägelse thanksgiving
otäckt, otäck, anskrämlig, ful ugly
blotta, avtäcka uncover
otacksam ungrateful
otacksam ungrateful to
avtäcka, avslöja unveil
klen stackare, krake weakling
usling, stackare, kräk wretch
ja tack yes please
other swedish words that include "vare" : english :
rådgivare adviser
försäkringsgivare assurer
på tvären athwart
utgivarens author's
utgivares authors'
visskrivare balladmonger
innehavare bearer
väsen, varelse being
blodgivare blood-donors
stråtrövare brigand
sjörövare buccaneer
australisk stråtrövare bushranger
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
koncessionsinnehavare concessionaire
avskrivare copyists
motsvarande, brevskrivare correspondent
ambasadråd, rådgivare counsellor
varelse creature
varelser creatures
på tvären crosswise
rövare dacoit
indrivare debt-collector
givare donor
björn, gråbrun, indrivare dun
utgivare, redigerare, redaktör editor
vare sig...eller, antingen... eller either...or
arbetsgivare employer
var, varje, varenda every
utgrävare, grävmaskin, grävare excavator
franchisegivare franchiser
givare giver
innehavare, ägare holder
lägenhetsinnehavare householder
lätting, dagdrivare idler
angivare, anmälare informer
gästgivare, värdshusvärd innkeeper
försäkringsgivare insurer
klyvare, streta emot jib
dagdrivare layabout
långivare lender
smädesskrivare libellist
licensinnehavare licensee
licensgivare licenser
dagdrivare loafer
dagdrivare loiterer
dagdrivare, lätting lounger
mentor, handledare, rådgivare mentor
kvacksalvare mountebank
mulåsnedrivare muleteer
angivare, tjallare nark
innehavare occupant
innehavare occupier
ägarinna, innehavare, ägare owner
patentinnehavare patentee
skrivare penmen
sjörövare pirate
skrivare, boktryckare printer
utgivare, bokförläggare, förläggare publisher
utgivare publishers
snattra, charlatan, kvacksalvare quack
bakåtsträvare, reaktionär reactionary
rånare, rövare robber
skrivare, skriftlärd scribe
textskrivare script-writer
sjusovare slugabed
garvare tanner
anbudsgivare tenderer
provare tester
kundvärvare, spion tout
svarvare turner
försäkringsgivare underwriter
nyttjanderättshavare usufructuary
lösdrivare vagabond
akvarell watercolour
vävare weaver
vare sig...eller whether...or
värd besväret worthwile
författare, skrivare writer


An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.