The Swedish term "vare sig...eller" matches the English term "whether...or"

other swedish words that include "vare" : english :
rådgivare adviser
försäkringsgivare assurer
på tvären athwart
utgivarens author's
utgivares authors'
visskrivare balladmonger
innehavare bearer
väsen, varelse being
blodgivare blood-donors
stråtrövare brigand
sjörövare buccaneer
australisk stråtrövare bushranger
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
koncessionsinnehavare concessionaire
avskrivare copyists
motsvarande, brevskrivare correspondent
ambasadråd, rådgivare counsellor
varelse creature
varelser creatures
på tvären crosswise
rövare dacoit
indrivare debt-collector
givare donor
björn, gråbrun, indrivare dun
utgivare, redigerare, redaktör editor
vare sig...eller, antingen... eller either...or
arbetsgivare employer
var, varje, varenda every
utgrävare, grävmaskin, grävare excavator
franchisegivare franchiser
givare giver
innehavare, ägare holder
lägenhetsinnehavare householder
lätting, dagdrivare idler
angivare, anmälare informer
gästgivare, värdshusvärd innkeeper
försäkringsgivare insurer
klyvare, streta emot jib
dagdrivare layabout
långivare lender
smädesskrivare libellist
licensinnehavare licensee
licensgivare licenser
dagdrivare loafer
dagdrivare loiterer
dagdrivare, lätting lounger
mentor, handledare, rådgivare mentor
kvacksalvare mountebank
mulåsnedrivare muleteer
angivare, tjallare nark
innehavare occupant
innehavare occupier
ägarinna, innehavare, ägare owner
patentinnehavare patentee
skrivare penmen
sjörövare pirate
skrivare, boktryckare printer
utgivare, bokförläggare, förläggare publisher
utgivare publishers
snattra, charlatan, kvacksalvare quack
bakåtsträvare, reaktionär reactionary
rånare, rövare robber
skrivare, skriftlärd scribe
textskrivare script-writer
sjusovare slugabed
garvare tanner
anbudsgivare tenderer
provare tester
tack vare thanks to
kundvärvare, spion tout
svarvare turner
försäkringsgivare underwriter
nyttjanderättshavare usufructuary
lösdrivare vagabond
akvarell watercolour
vävare weaver
värd besväret worthwile
författare, skrivare writer
other swedish words that include "sig___eller" : english :
vare sig...eller, antingen... eller either...or