The Swedish term "ja tack" matches the English term "yes please"

other swedish words that include "ja" : english :
medhjälp abetment
medhjälpare abettor
dröjande abidance
själsgåvor abilities
avsvärja abjure
jämsides abreast
medhjälpare, medbrottsling accessary
åtföljande accessor
ackompanjatör accompanist
medfölja, följa, ackompanjera, åtfölja, ledsaga accompany
medge, bevilja accord
beviljade accorded
vänja accustom
själva actua
i själva verket actuality (in)
ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera adjust
tillbedjan adoration
dyrka, tillbedja, avguda adore
befrämjande av advocacy
fjärran afar
försäkra, bejaka affirm
jakande affirmative
hjälp aid
medhjälpare aide
fjärma alienate
fjärmande, alienation alienation
halleluja alleluia
högfjäll alp
jämt, alltid always
sämja, vänskaplighet amity
upphöjande till lag anactment
vinkeljärn angle-iron
animerade, livlig, själfull animated
smörja anoint
mjältbrand anthrax
antihjälte anti-hero
antiparti, motvilja antipathy
självsäkerhet aplomb
vädja, vädja, vädja, appellera appeal
bevilja appropriating
akleja aquilegia
bedja om, begära ask for
stjärt, åsna ass
assistera, bistå, hjälpa assist
medverkan, bistånd, assistans, hjälp assistance
medhjälpare, biträde assistant
hjälpte assisted
djärv audacious
djärvhet audacity
självbiografi autobiography
hjälptrupper auxiliaries
hjälpande auxiliary
tjäna till avail
ovilja, aversion aversion
sky undan, undvika, väja för, undfly avoid
jaröst aye
jaröster ayes
hjälpare backer
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
nätt och jämt barely
jästskum barm
stödja sig på base oneself on
nöja sig be content with
vämjas be disgusted
försenad, dröja be late
vämjas be nauseated
tjänstledig be on leave
stråla, skina, stråle, balk, bjälke beam
började began
begynna, anträda, börja, starta begin
nybörjare beginner
begynnelse, början beginning
börjat begun
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
välvilja benevolence
bedja, anropa beseech
bästsäljare best-selling
bästsäljare bestseller
röja, förråda betray
biljardrum billiardroom
bölja, våg billow
böljande billowy
sjaskig blowzy
bräde, nämnd, styrelse, tilja board
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
käck, frimodig, morsk, djärv bold
djärvt boldly
självinmatande programladdare bootstrap
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
hjärna brain
brännvin, konjak brandy
djärv, modig, käck, morsk, tapper, trotsa brave
familjeförsörjare bread-winner
familjeförsörjare breadwinner
pajas buffoon
betjänt, hovmästare butler
fjäril butter-fly
knapphjälp buttonhelp
hytt, koja, kajuta cabin
grön, ofjädrad callow
välvning, böja camber
tjäder capercailzie
tälja, skära, rista, snida carve
fönster med gångjärn casement
recinolja castor-oil
fjärilslarv, larvtraktor caterpillar
länk, kedja chain
kedjad chained
jävig challengeable
jaga, ciselera, jakt chase
utse, välja, utvälja choose
väljande choosing
välja chose
åskådlig, klar, klar, redig, klarna, röja clear
kontorist, notarie, tjänsteman clerk
clown, tölp, pajas clown
invälja ny ledamot, adjungera co-opt
liten flat båt, hjärtmussla cockle
sämja cocord
konjak cognac
jämföra, kollationera collate
jämförelse, lätt måltid collation
akleja columbine
börja commence
jämförbar, jämförbar comparable
jämförande, relativ comparative
jämförelsevis comparatively
jämföra, komparera compare
jämföra comparing
jämförelse comparison
jämförelser comparisons
jämlike, kamrat compeer
självbelåtenhet complacence
självbelåten complacent
dölja, gömma conceal
jämlöpande, jämlöpande concurrent
hjärnskakning, stöt concussion
hjärnskakning concussion of the brain
befrämja, leda till conduce
befrämjande conducive
säker, självsäker confident
trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla conjure
på varandra följande consecutive
bejaka, samtycka consent
sammansvärja sig, konspirera conspire
jämt och samt constantly
beståndsdel, väljare constituent
samtidig, jämnårig, samtida contemporary
hjärtlig cordial
hjärtligt cordially
fruktförsäljare costermonger
banor, harjägare, springare, kurser courses
spjällåda, packkorg crate
kredit, förtjänst, heder credit
kofot, bräckjärn crowbar
kröna, hjässa, krona, hattkulle crown
vink, biljardkö cue
förbannad, jäkla cursed
sed, sedvänja, vana custom
jackett cutaway
knivar, eggjärn cutlery
lilla björnen, ledstjärna cynosure
påsklilja daffodil
spjäll, dämpare damper
mjäll dandruff
smörja, färgklick, smeta, kludda daub
avslöja debunk
värja defent
dröja, uppskjuta defer
avlänka, böja deflect
att böja deflecting
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
söka avvärja deprecate
välja bort deselect
öde, desertera, överge, förtjänst, öken, öken desert
förtjäna deserve
jagare destroyer
lösgöra, avskilja detach
avskiljande, avskildhet detachment
härja, skövla devastate
djävul, tusan devil
djävulskap devilry
diabolisk, djävulsk diabolical
haklapp, blöja diaper
annorlunda, särskild, skiljaktig, skild different
skilja sig differentiate
brist på självtillit, blyghet diffidence
skönja, märka, urskilja discern
avslöja disclose
avslöjad disclosure
skarpsinnig, särskiljande discriminating
ogilla, motvilja dislike
illojal disloyal
skingra, förjaga dispel
hyckla, fördölja dissemble
fjärran, avlägsen, långt avlägsen distant
särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja distinguish
skifta, indela, dela, uppdela, skilja, avdela divide
gudstjänst divine service
äktskapsskillnad, skilsmässa, skiljas från divorce
kan jag det? do I know it?
sjaskig dowdy
förjaga, fördriva drive away
andjakt duck shooting
plikt, bestyr, åliggande, tjänst, tull duty
tjäna, förtjäna earn
förtjänad earned
förtjänst, arbetsförtjänst earnings
förtjänar earns
tvestjärt earwig
utsliten, uttjänt effete
innerlighet, hjärtlighet, utgjutning effusion
själviskhet, egoism egoism
välja elect
väljare elector
upphöja, lyfta elevate
anställd, tjänsteman employee
ofantlig, enorm, jättelik enormous
bli följden, följa ensue
börjar entering
upphöja på tronen enthrone
bedja, besvärja entreat
vänja enure
jämn equable
jämlike, lika, like equal
utjämning equalising
jämlikhet equality
utjämna equalize
jämnmod equanimity
jämviktsläge equilibrium
dagjämning equinox
slät, plan, än, jämn, även even
jämnt evenly
upphöja exalt
uppjagad, upphetsad excited
utesluta, välja bort exclude
andebesvärjare exorcist
bedrift, utnyttja, bragd exploit
utnyttjande exploitation
utnyttjande exploiting
röja sig exposeoneself
jättebra, fantastisk fab
främjandet facilitated
hjälpmedel facility
familjär, förtrogen familiar
vänja familiarize with
fjärran, avlägsen, långt borta far away
fjärt fart
handräckningstjänst fatigue-duty
tjänster favors
gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest favour
fjäskande fawning
fjäder feather
befjädrad feathered
fjäderlätt feathery
hjälplös feckless
kvälja feel sick
jäsämne, jäsa ferment
färja ferry
fjättra, fotboja, boja fetter
fjättrad fettered
demon, slav, fantast, djävul, odjur fiend
djävulska fiendish
kämpe, slagskämpe, jaktplan fighter
fixstjärna fixed star
strykjärn flat-iron
nybörjare fledgeling
sväva, flyta, flöte, vaja float
marginalväljare floating voter
oro, fladdra, vaja flutter
gylf, flyga, fluga, vaja, fly fly
klockkedja, klockficka fob
följa, efterfölja, lyda follow
följa John follow-the-leader
följande following
lakej, betjänt footman
för alltid, evig, jämt for ever
smida, smedja, ässja, förfalska forge
fjärde fourth
fjäderfä, höns fowl
frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig frank
skoja, fest frolic
köld, tjäle, frost frost
fullfjädrad full-fledged
helhjärtat fullhearted
främja, befrämja, ytterligare, vidare, bortre further
fjäsk, bråka, väsen, bråk fuss
hjälpmedel, tillbehör gadget
intäkter, vinster, förtjänst gainings
spelväljare game-selector
jaktlagar game laws
jaktväska gamebag
djärv, med viltsmak, käck gamy
fläka upp, jack, djupt sår gash
grann, brokig, bjärt, prålig gaudy
knäböja genuflect
bjäfs, grannlåt gewgaw
jättelik, jätte giant
jättinna giantess
jättar giants
jättelik, gigantisk gigantic
jätte gigantic-
jävel git
bländande, gräll, bjärt glaring
kundkrets, välvilja good-will
välvilja, nåd, behag grace
bevilja, tillåta, medgiva grant
smörja, smet, fett, flott grease
sörja, bedröva grieve
sörjande grieving
stönande, jämmer groaning
vakttjänst guard-duty
konduktör på järnväg guard on the railway
sluka, svälja gulp
h-järn h-iron
kolja haddock
halvhjärtat halfheartedly
förfölja, tillhåll haunt
järpe hazel-ben
sjalett head scarf
hjärta heart
hjärtfel heart disease
hjärtslag heart stroke
hjärtat heartedly
hjärtligt heartily
hjärtlighet heartiness
hjärtan hearts
hjärtevärmande heartwarming
innerlig, hjärtlig hearty
värmebölja heat-wave
hjälm, hjälm, kask helmet
hjälmar helmets
bistå, hjälpa, hjälp help
medhjälpare, hjälpare helper
hjälpfil helpfile
hjälpsam helpful
hjälpsam helpfull
hjälpsamt helpfully
hjälpande, hjälper helping
hjälplös helpless
hjälplöshet helplessness
hjälper helps
hjälpavsnitt helpsection
hjälptext helptext
hjälptexter helptexts
livtjänare, handgången man henchman
hjälte hero
hjältar heroes
djärv, hjältemodig heroic
hjältemodigt heroical
hjältinna heroine
sig själv herself
tveka, dröja hesitate
dölja, gömma, hud hide
sig själv himself
gångjärn hinge
gångjärn hinges
hyra, uthyrning, leja hire
järnek holly
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
skräckinjagande horrifying
hetsa, jakthund, hund hound
jaga hunt
jagat hunted
jägare hunter
jagar, jakt hunting
jakthund hunting-dog
jagar hunts
brådska, hasta, jäkta, fjäsk, hast, skynda, ila hurry
slyna, jäntunge hussy
kyffe, hydda, nav, koja, backstuga hut
jag I
jag skall i'll
jag är I'm
jag har i've
jag är i´m
sysslolöshet, dagdriveri, lättja idleness
ojämn, okunnig ignorant
bedjande imploring
påbörjande inception
lutning, böja, luta incline
oförliknelig, makalös, ojämförlig incomparable
självständighet, oberoende independence
oavhängig, självständig, oberoende independent
omöjlig att skilja indistinguishable
djävulsk infernal
oskiljaktig inseperable
bestjäla, inspirera inspire
vänja inure
strykjärn, järn iron
järnhandlare ironmonger
järnbruk ironworks
ohjälplig irretrievable
jesaja isaiah
det är jag it`s me
sig själv itself
kaja jackdraw
jacka, jacka, rock, kavaj, kofta jacket
från jakob i jacobean
jakobinism jacobinism
jakobit jacobite
jakobin jacobus
hästkrake, jade jade
jadeit jadeite
ojämn jagged
jalusi, persienn jalousie
januari January
Japan Japan
japanska, japansk Japanese
jafet japheth
japansk japonic
rotvälska, jargong jargon
prata jargong jargonize
jasmin jasmine
jaspis jasper
jetdriven hjälpmotor jato
javanesisk javan
javanesisk javanese
pigga upp, jazz, snack jazz
jazzig, gräll jazzy
lädertröja jerkin
husskojare jerry-builder
tröja, ylletröja jersey
jasmin jessamine
jättebra, toppen jim-dandy
glädja sig över joice at
fogjärn jointer
skojade joked
glädjande joyful
hundgård, hundkoja kennel
skojare kidder
dräpa, avliva, döda, slå ihjäl kill
godhjärtad kind-hearted
hjärtliga hälsningar kindest regards
godhet, välvilja kindness
knäböja kneel
knogjärn knuckle-duster
jämmer lamentation
skoj, skoja, spratt, lärka lark
spjäla, ribba lath
lättja laziness
tjänstledighet, permission leave of absence
flickjägare lecher
fjällämmel lemming
slät, flack, nivå, jämn level
avjämna level make
licens, självsvåld licence
likaledes, sammaledes, jämför likewise
lilja lily
linjär linear
linjärt linearally
söla, leva, fortleva, dröja linger
dröjande lingering
linolja linseed-oil
polstjärna, ledstjärna lodestar
gå och driva, söla, dröja loiter
fjärrvärme long-distance heating
spjälgaller, luftintag louver
trogen, lojal loyal
solidarisk mot, lojal mot loyal to
lojalitet, trohet loyalty
smörja lubricate
vyssja lull
hembiträde, tjänsteflicka, jungfru maid
fjäska make a fuss
bullra, väsnas, stoja make a noise
röja någon ur vägen make away with a person
förtöja make fast
använda, nyttja make use of
skadeglädje, illvilja, elakhet malice
mammut, jätte-, kolossal mammoth
tjänare manservant
kväljande, mjäkig mawkish
mig, jag me
tjänar-, simpel menial
hjärnhinneinflammation meningitis
sinnes-, sjäslig mental
själstillstånd mental state
förtjäna, förtjänst, merit merit
välförtjänst merited
förtjänstfull meritorious
jama mew
jama miaow
förlossningshjälp midwifery
mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud milkman
miljard milliard
själ, ha något emot, tanke, sinne, minne, håg mind
enspårig järnväg monorail
hed, förtöja moor
följande dag, morgondag morrow
mal, nattfjäril moth
berg, fjäll mountain
bergskedja mountin chain
begråta, sörja mourn
sörjande mourner
sorgsen, sorglig, jämmerlig mournful
sälja ut lagret move stock
filmstjärna movie star
meja ner mow down
smörja, lort, dynga muck
gyttja, slam, dy mud
magisk, fetisch, rappakalja mumbo jumbo
själv, mig myself
häst, hästkrake, tjata, gnata nag
najad, vattennymf naiad
sentimental, mjäkig namby-pamby
stjärtgosse nancy-boy
servett, blöja napkin
blöja nappy
självplågare, narcissist narcissist
påsklilja, pingslilja narcissus
angivare, tjallare nark
kväljande nauseating
andebesvärjare necromancer
nehemja nehemiah
grannsämja neighbourliness
nyfjädrad new-fledged
lösnummerförsäljare news-vendor
tidningsförsäljare newsvendor
täljare numerator
göra en tjänst, förplikta oblige
tjänstvillig, förbindlig obliging
undanröja, förebygga obviate
påtaglig, tydlig, självklar obvious
anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera offer
kontor, byrå, ämbete, tjänst, kontor office
officer, tjänsteman officer
tjänsteman, ämbetsman, officiell official
fjäskig officious
jätte, troll ogre
olja, smörja oil
nätt och jämnt only just barely
sig, sig själv onself
öppenhjärtlig open-hearted
välja opt
vidja, vide osier
mjärde osier basket
oss själva ourselves
början outset
anbud, uvertyr, stjälpa omkull overture
pyjamas pajamas
solfjäderspalm palmetto
papegoja parrot
persilja parsley
part, stycke, parti, skilja, del, skiljas, roll part
förfölja persecute
förföljelse, förfölja persecution
flickjägare philanderer
lapp, stycke, pjäs, bit piece
tackjärn pig-iron
pionjär pioneer
gatuförsäljare pitch-man
tropikhjälm, tropikhjälm pith helmet
gyckel, pjäs, spel, spela, agera, skådespel, leka play
plog, plöja, plog plough
tjuvfiska, tjuvjaga poach
balja, skida pod
göl, damm, bassäng, pöl, tjärn pool
förutsättning, självklar sak postulate
jättegryta pothole
höns, höns, fjäderfä poultry
fjäderfä-avel poultry-breeding
bedja pray
hjälpprocessor preprocessor
övermodig, självsäker presumptuous
självkär pedant prig
självgod, petig priggish
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning profit
lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig profitable
förtjänster profits
befordra, befrämja, främja promote
främjar promotes
stödja, stöd prop
hjälplös, utsträckt prostrate
försörja provide for
stjäla, snatta purloin
förfölja, utöva pursue
förföljare pursuer
jakt, förföljande pursuit
kvatr, kvarter, kvartal, fjärdedel quarter
kajavgift quayage
kväljande, obehaglig queasy
bråk, skoja, trasa rag
järnväg railroad
järnväg railway
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
skojare, bov, lymmel, rackare rascal
karriärjakt ratrace
härja, förhärja ravage
välja om, återvälja re-elect
göra en gentjänst reciprocate
börja på nytt recommence
jätteträd i kalifornien redwood
armeringsjärn reinforcing bar
glädjas rejoice
relatera, förtälja, anknyta relate
avlösa, undsätta, lindra, avslöja relieve
botemedel, råd, avhjälpa, läkemedel, bota remedy
fjärrkontroll remote control
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
bedja om request for
återförsäljare reseller
endast för tjänstebruk restricted
återförsäljare retail dealer
återförsäljare retailer
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
avslöjande revealing
uppenbarelse, avslöjande revelation
sköljning, skölja, spola rinse
röva, råna, bestjäla rob
skojare, skälm, skurk rogue
rasa (leka livligt), stoja, vild lek romp
stojande romping
takbjälke rooftree
nybörjare rookie
tjänstgöringslista roster
tjänstgöringsordning rota
skrovlig, grov, sträv, knagglig, hårdhänt, ojämn rough
uppjagad, uppbragd roused
rojalism royalism
rojalistisk, rojalist royalist
rojalistisk royalistic
rödblommig, jäkla ruddy
härskare, linjal ruler
järnridå safety curtain
hjältesaga saga
försäljare salesmen
sappör, ingenjörssoldat, pionjär sapper
satanisk, satanisk, djävulsk satanic
tillfredsställelse, belåtenhet, nöjaktig satisfaction
fjäll scale from fish
fjällig, skalad scaled
skojare scallywag
fjällig scaly
scout, spana, speja scout
sjaskig, krasslig seedy
avskilja segregate
välj, utvälja select
väljare selector
själv self
självbedrägeri self- deception
självsäkerhet self-assureness
självförtroende self-confidence
självsäker self-confident
självmedveten self-conscious
självbehärskning, självkontroll self-control
självförnekelse self-denial
självvisande self-displaying
självuppacka self-extract
självuppackning self-extraction
självfinansering self-financing
självaktning self-respect
självgod self-righteous
självexekverande self-running
självförhärligande self-sacrificing
självservering self-service
självförsörjande self-supporting
självvisande self-viewable
egenvilja self-will
självisk, egennyttig selfish
avyttra, sälja sell
säljare seller
säljande selling
skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild separate
avskilja, beslagta sequester
rejäl, allvarlig, seriös serious
tjänare, betjänt servant
gagna, betjäna, serva, severa, tjäna serve
betjäning, servis, severing, tjänst service
tjänar, severing serving
skilja, hugga av sever
sjaskig, tarvlig, sluskig shabby
hydda, skjul, timmerkoja shack
boja, schakel shackle
schal, sjal shawl
flickjägare shirt-chaser
arkebusera, jakt, fotografera, filma, skjuta shoot
vant, hölja, svepning, slöja shroud
badmintonboll, fjäderboll, lekboll shuttle cock
jämsides med, utmed varandra side by side
väja för sidestep
klunk, läppja på, suga, läppja sip
plats, läge, tjänst, ställning, situation situation
sjätte sixth
tvärslå, spjäla slat
slam, gyttja, slem, dy slime
spjälka, flisa sliver
lättja, slöhet sloth
slask, snösörja, dy slush
smedja smithy
slät, jämn, mjuk, glatt smooth
utjämnar smoothing
självbelåten smug
försåt, snara, snärja snare
själ soul
själfull soulfull
själ, ande, andemening spirit
andlig, själslig, andlig sång spiritual
illvilja spitefulness
mjälte, svårmod spleen
spjäla splint
spjäka, klyva, rämna split
källa, språng, vår, resår, brunn, fjäder, vår spring
fjäder av stål spring of steel
spjärna, avvisa, med förakt spurn
snoka, spionera, speja, spana, spion spy
smyga, kliva, stjälk stalk
stjärna star
sjöstjärna starfish
ung kvinnlig filmstjärna starlet
stjärnbeströdd starred
stjärnbaneret starsprangled banner - the
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
smyga sig, stjäla steal
stjärn stellar
stam, förstäv, stäv, stjälk, stadga stem
ännu, stilla, fortfarande, dock, alltjämt, än still
stola (lång sjal) stole
böja sig stoop
tvångströja strait-jacket
spänna, töja, tänja, sträcka stretch
påföljande subsequent
underdånig, tjänlig, servil subservient
bi-, hjälp subsidiary
lyckas, efterträda, lyckas, efterträda, efterfölja succeed
efterföljande succeeding
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
hjälp, hjälpa, undsätta succour
självmordsbenägen suicidal
självmord, självmördare suicide
understöd, medhåll, försörja, understödja support
stödjande supporting
säker, visst, rejäl, viss sure
övervinna, höja sig över surmount
sluka, ladusvala, svala, svala, svälja swallow
sväljande swallowing
ylletröja, tröja sweater
stjälpa i sig swig
skölja swill
skoja, bedra, svindel swindle
svindlare, skojare swindler
vidja, strömbrytare, växel switch
värja, svärd sword
tackla, talja tackle
svans, skört, stjärt tail
utnyttja take advantage of
tämja, matt, tam tame
djurtämjare tamer
tämjande taming
tjära tar
tjärn tarn
dröja, tjärig tarry
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
järnåldern the Iron Age
timjan thyme
avstjälpning tipping
nybörjare, novis tiro
jättelik titanic
ihjäl to death
jämte together with
topp-säljare top-seller
störta, stjälpa topple
efterföljande trailing
fälla, fånga, snärja, snara trap
pälsjägare trapper
trojanska hästar trojans
jätte, tralla, troll troll
spjäll trottle
kar, badkar, balja tub
stjälpa, kantra turn over
nybörjare, novis tyro
ensam, ohjälpt unaided
sälja till lägre pris undercut
oförtjänt undeserved
oförtjänt undesserved
bölja undulate
ojämn unequal
ojämförbar unequaled
ojämn, knagglig uneven
ojämt unevenly
avslöja, utveckla unfold
ohjälpsam unhelpful
avtäcka, avslöja unveil
vidmakthålla, stödja uphold
kullkasta, oroa, välta, stjälpa upset
nyttjanderätt usufruct
nyttjanderättshavare usufructuary
hjälpmedel util
utnyttja utilising
utnyttjande utilization
utnyttja utilize
betjänt valet
beslöja, hölja, flor, slöja, dok veil
dölja veils
försälja vend
försäljare vendor
försäljare vendors
undertröja, väst vest
visir, hjämgaller visor
vilja volition
trogen tjänare votary
väljare, röstande voter
jämra sig wail
jämrar sig wails
midja waist
nöd, vilja, önska, sakna, saknad, behöva want
vink, våg, vippa, vinka, bölja wave
avvänja wean
avvänja ett barn wearn a child
jänta wench
jättestor whopping
testamente, kommer att, skall, vilja will
vindtygsjacka windcheater
vilja, önska, tillönskaw, tillönskan wish
därjämte withal
järv wolverine
kvinnojägare womanizer
tjärn, skogsbygd woodland
dyrka, tillbedja, avguda, tillbedjan worship
jakt, lustjakt yacht
jak yak
jams yam
jämra sig yammer
ja yea
ja yeah
jäst yeast
jajamensan yep
jo, ja yes
dig själv yourself
själv yuorself....
sakarja zechariah
sefanja zephaniah
other swedish words that include "tack" : english :
myrstack ant-hill
guldtacka bullion
täckt coated
täcker coats
sängöverkast, täcke counterpane
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
täckning coverage
täckte covered
täckande covering
täcke, sängöverkast coverlet
täcker covers
feg, pultron, feg, kujon, stackare coward
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
täcka, bestrida defray
upptäcka detecting
uppdraga, upptäcka, hitta discover
upptäckt discovered
upptäckt discoveries
upptäcker discovers
rön, fynd, upptäckt discovery
honfår, tacka ewe
tacka - djur ewe - animal
upptäcktsresa exploring expedition
smutsig, otäck, snuskig filthy
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
istäckt glaciated
sladdertacka gossipmonger
tacksam grateful
tacksamhet gratitude
tacksam greatful
höstack hayrick
stack, skock, hop, hög heap
otäck, ruskig hidecous
otäck, hemsk, gräslig horrid
metalltacka ingot
otacksamhet ingratitude
täckt med sylt jammy
värdelös upptäckt, illusion mare's-nest
otäck nasty
nej tack no thanks
tacksam obilged
delvis täcka overlap
bårtäcke, äcklas pall
tackjärn pig-iron
torftig, dålig, stackars, fattig poor
ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck pretty
sängtäcke quilt
återupptäcka rediscover
stack, höstack rick
rigga, rigg, tackla rig
tackling rigging
täckt bil sedan
gripande, attack, anfall seizure
snötäckta snowcapped
stack, skorsten, stapla stack
stuckit, stack stung
tack ta
tackla, talja tackle
tack thank
tack så mycket thank you very much
tacksam thankful
tacksamhet thankfulness
tackande thanking
tack thanks
tack vare thanks to
tacksägelse thanksgiving
otäckt, otäck, anskrämlig, ful ugly
blotta, avtäcka uncover
otacksam ungrateful
otacksam ungrateful to
avtäcka, avslöja unveil
klen stackare, krake weakling
usling, stackare, kräk wretch


An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.