The Swedish term "rasa (leka livligt), stoja, vild lek" matches the English term "romp"

other swedish words that include "stoja" : english :
bullra, väsnas, stoja make a noise
stojande romping
other swedish words that include "lek" : english :
åkomma, tillgivenhet, kärlek affection
tillgiven, kärleksfull affectionate
amorös, kärleksfull amorous
bleka, blekna blanch
bleka, vitna bleach
blekt bleached
intellektuell bloomsbury
kroppsligt, lekamlig bodily
karosseri, kropp, lekamen, kår, bål body
irländsk dialekt brogue
blekselleri celery
samling, avhämtning, insamling, kollektion collection
kollektivt collectively
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
lek dalliance
leka, söla dally
dialekt, landsmål dialect
dialekter dialects
urbleka, avfärga discolour
smälek, blamage, skam, onåd, vanheder disgrace
elektroniska texter e-texts
eklektisk eclectic
nationalekonomi economics
nationalekonom economist
elektronisk databehandling edp
elektriska electic
elektriska electric
elektrisk electrical
elektriker electrician
elektricitet electricity
avrätta i elektriska stolen electrocute
elektronisk electronic
elektroniskt electronically
vissna, blekna, tyna fade
fela, leka, fiol fiddle
fil-storlek file-size
fontstorlek fontsize
lekfull, yster frisky
spel, villebråd, parti, lek game
lekfull gamesome
hem-dialekt home-dialect
smälek, vanära ignominy
intellektuell intellectual
lekskola kindergarten
lekfull kittenish
lekman laity
lekman layman
lektor lector
lektorat lectureship
lektion, läxa lesson
lektioner lessons
naturlig storlek life-size
lektyr, litteratur literature
askgrå, dödsblek livid
kärlek, älska love
människokärlek love of humanity
kärlekslös loveless
kärlekskrank lovesick
kärleksfull, öm loving
kärleksfull lovingly
kärlek lovingness
storlek, vikt magnitude
overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad make-believe
mikro-storlek micro-size
molekyl molecule
molekyler molecules
storlek, mägnd muchness
icke-elektiska non-electrical
kärleksört orpin
specialstorlek outsize
överintellektuella over-intellectual
kortlek pack of cards
blek pale
blek pallid
pappersstorlek papersize
gyckel, pjäs, spel, spela, agera, skådespel, leka play
lekkamrat playfellow
lekfull playful
lekfullt playfully
lekplats playground
lekkamrat playmate
förkärlek, förkärlek predilection
ordlek, vits pun
lätt sak, lätt match, barnlek pushover
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
lektyr, läsning reading
betänka, reflektera, återspegla reflect
reflektor reflector
reflekterar reflects
storleksändra resize
leka uppsluppet rollick
lekfull rompish
gulblek, sälg, vide sallow
sleke, saltsten salt lick
selektiv selective
selektivt selectively
egenkärlek self-conceit
oblekt semibleached
lektor senior assistant master
badmintonboll, fjäderboll, lekboll shuttle cock
omfång, nummer, format, storlek size
storleksändrade sized
kroppsstorlek, resning stature
lekande lätt swimmingly
telekommunikation telecommunication
öm, kärleksfull, mör, späd tender
grovlek, tjocklek thickness
leksak toy
blekna turn pale
oblekt unbleached
kärlekslös uncharitable
lokal dialekt vernacular
storlek, volym, omfång volume
väderleksrapport weather forecast
blekmedel whitener