The Swedish term "gylf, flyga, fluga, vaja, fly" matches the English term "fly"

other swedish words that include "fluga" : english :
spyfluga bluebottle
flugägg flyblow
husfluga housefly
other swedish words that include "fly" : english :
flyg aero
konstflygning aerobatics
flygfält, aerodrom aerodrome
flygare aeronaut
flyg aeronautic
flyg aeronautical
flygkonst aeronautics
flygplan aeroplane
flytande afloat
flygbas air-base
flygvapen air-force
flygvärdinna air-hostess
flyganfall air-raid
flygled air-route
flygsjuk air-sick
flygsjuka air-sickness
flygburen airborne
flygplan aircraft
flygfält airfield
flygvapen airforce
flyglinje airline
trafikflygplan airliner
flygpost airmail
flygare airman
flygplan airplane
flygplats airport
flygfart airspeed
flygduglig airworthy
amfibie, amfibieflygplan amphibian
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
flyg aviation
flygare aviator
sky undan, undvika, väja för, undfly avoid
flyttfågel bird of passage
förarplats i flygplan cockpit
hantverk, fartyg, flygplan craft
krasch, flyghaveri, brak crash
flyktig cursory
vild flykt debacle
flytta, avsätta, rubba displace
inrikes flyg domestic flight
förflyta elapse
rymning, rymma, slippa, flykt, undkomma, undfly escape
undfly eschew
undflykt, undanflykt evasion
undanflykter, undvikande evation
utflykt excursion
utflykter excursions
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
landsförvisa, landsflykt, förvisa exile
lättsinnig, ostadig, flyktig person fickle
oroligt flytta sig fidget
flydde, flytt fled
fly från, fly flee
flyktig fleeting
flygare flier
flygtur, flykt flight
flyktig flighty
flygmaskin, billig bil flivver
sväva, flyta, flöte, vaja float
flytande floating
flytande valutor floating currencies
startande, flytkraft, flytförmåga flotation
flyta, rinna, flöde, flöda flow
rinnande, svallande, flytande flowing
flytande fluent
flytande(om att tala) fluently
flax, tur, lyckoträff, ankarfly fluke
flygare, flygplan flyer
flygning flying
flygande hund flying fox
flykting fugitive
flyktingar fugitives
flygplanskropp fuselage
flykt, start get-away
flytande, ledig glib
segelflygplan glider
segelflygning gliding
flygel grand piano
tillflyktsort haven
sjöflygplan hydroplane
inflytande, inverkan, påverka influence
inflytelserik influential
utflykt, fest junket
glada, drake att flyga med kite
drakflygning kite-flying
linjeflyg, linjefartyg, cylinderfoder liner
göra flytande liquefy
förflyttning locomotion
postflyg mailplanes
flyttande migrant
rörelse, flytta, drag, åtgärd move
flytta move house
flyttbarhet, rörlighet moveability
flyttningar moves
gripande, flyttning, rörande moving
flygplanskropp, gondol nacelle
överlista, överflygla outflank
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
utflykt picknic
utflykt picnic
hyvla, plan, flygplan, hyvel plane
flyttbar, portabel portable
flytande pouring
söka undanflykter prevaricate
gungfly, lervälling quagmire
engelska flygvapnet raf
utflykt, ströva, flanera ramble
tillflykt recourse
fristad, tillflykt refuge
flykting refugee
förflytta, hänskjuta relegate
flyttning, avföring removal
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
omflyttning resettlement
ta sin tillflykt, tillflykt resort
återtåg, återtåga, retirera, tillflyktsort retreat
vild flykt, slå på flykten rout
segelflygplan sailplane
panikartad flykt stampede
undanflykt, svepskäl subterfuge
göra undanflykter tergiversate
undanflykt tergiversation
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
söndagsfirare på utflykt tripper
oflyttbara unmovable
seg, tjockflytande viscous
flyktig voiatile
flyktig volatile
eskader, flygel, vinge wing
flottiljchef i flygvapnet wingcommander
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.