The Swedish term "ringa, litet, liten, lilla, föga" matches the English term "little"

other swedish words that include "ringa" : english :
justeringar adjustments
ändringar alterations
missnöjesyttringar barracking
missnöjesyttringar barrackings
född, frambringa, enfödd begotten
förringa belittle
förringad belittled
förringar belittles
blockeringar blockages
bringa, föra med sig, ta med sig bring
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
bringar brings
bringade brought
uppringare caller
uppringare callers
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
spricka, springa chink
fordringar, fordrar claims
skrammel, ringa, skalla, klang clang
förakt, ringaktning contempt
banor, harjägare, springare, kurser courses
skapa, frambringa, komponera create
raderingar deletions
försmå, förakta, ringaktning despise
försämringar deteriorations
dra ifrån, förringa detract
ringa, urtavla dial
uppringare dialer
ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå disdain
enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa drive
omringa encircle
förbättringar enhancements
noteringar, beräknar estimates
förringa, förmildra extenuate
ferrolegeringar ferro-alloys
säkringar fuses
omringa gird
förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk humble
meddela, bibringa, tilldela impart
försäkringar insurances
förklaringar interprets
olycksbringare jinx
kanna, tillbringare, krus jug
urringad low-necked
ödmjuk, ringa lowly
ändringar modifications
inte det ringaste not in the least
noteringar notations
förflytta, tillbringa, övergå, passera, räcka pass
tillbringare, handkanna pitcher
ställa, sätta, anbringa, placera, plats place
prestera, frambringa, skapa, alstra, producera produce
lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig profitable
reduceringar reducers
registreringar registrations
ringa (att) ring (to)
löpning, ränna, löpa, springa, gå, rinna run
besparingars, parmedel savings
otillräcklig, toftig, ringa, knapp, knapp scanty
springa scurry
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
skära, springa, skåra slit
springa, öppning slot
tillbringa, slöhet, spendera, förbruka spend
bringa i trångmål straiten
omge, omgiva, omringa surround
omringar, omger surrounds
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
undervärderingar understatements
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
other swedish words that include "lilla" : english :
lilla björnen, ledstjärna cynosure
liten, lilla, litet, små small
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.