The Swedish term "rusade, rev sönder" matches the English term "tore"

other swedish words that include "rusade" : english :
rusade, kastade flung
other swedish words that include "rev" : english :
revisor, kamrer, bokförare accountant
trevlig, behaglig, angenäm agreeable
granska, revidera audit
reviderade audited
revision auditing
revisor auditor
brev briefs
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
korrespondera, svara, brevväxla correspond
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
motsvarande, brevskrivare correspondent
hemtrevlig, tehuva, hemtrevlig, gemytlig cosy
greve, räkna count
grevinna countess
grevskap, län county
brak, knak, knäcka, spricka, knall, spräcka, reva crack
skreva cranny
kreditivbrev credentials
spricka, skreva crevice
skrev, vinkel crotch
gåvobrev deed of gift
obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig disagreeable
hemtrevnad domestic comfort
kravbrev dunning letter
engelsk greve earl
miljörevision eco-audit
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
krevera, explodera explode
krevad explosion
rev, metrev fishing-line
treva, famla grope
treva efter, famla efter grope for
kanon, bössa, revolver, gevär gun
revers IOU (=I owe you)
brev, skrivelse, bokstav, brev letter
brevlåda letter-box
avlatsbrev letter of indulgence
kortbrev lettercard
brevhuvud letterhead
brevinkast, brevlåda mail drop
privilegiebrev, urkunder muniments
lejdebrev navicert
nyhetsbrev newsletter
god, skön, rar, trevlig, fin, snygg nice
trevligare nicer
brevpapper note-paper
revers note = promissory note
brevpapper notepaper
drev oakum
brevlåda pillar-box
kuggdrev, bakbinda pinion
behaglig, trevlig, angenäm pleasant
postbrev post-letter
vykort, brevkort postcard
brevbärare postman
förevändning pretence
förevändning pretext
finjustera, revidera readjust
revision readjustment
rev reef
revalvera revaluate
recension, tidskrift, revy, kritik, recensera review
omarbeta, revidera revise
ändring, revision revision
resning, revolt, uppror, revoltera revolt
varv, revolution, rotation, omvälvning revolution
revolutionär revolutionary
revolutionera revolutionize
revy revue
spröt, revben rib
reva rift
skära upp, reva rip
rev ripped
revertera roughcast
löpare, rännil, reva runner
sandrev sandbar
hylla, rev shelf
revor, hyllor shelves
amt, grevskap, län shire
fiskstim, sandrev shoal
hemtrevlig snug
skrevar straddles
reva, tår, slita tear
reva på en växt tendrill on a flower
trevande tentative
obehaglig, otrevlig unpleasant
otrevligt unpleasantly
revolt uprising
valentinbrev valentine
skrev wrote
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.