The Swedish term "sky undan, undvika, väja för, undfly" matches the English term "avoid"

other swedish words that include "sky" : english :
avsky, fasa abhorance
avskyvärd abominable
avsky abominate
avsky abomination
anklaga för, skylla på accuse of
beskyllning accysation
bågskytt archery
avskyvärd astrocious
beskydd auspices
skylta be exposed
skidskytte biathlon
klandra, klander, tadel, skylla på blame
blinkvisare, skygglappar blinkers
inbunden, begränsad, skyldig bound
mantel, kappa, skyla cloak
sky, moln cloud
skymf, vanära contumely
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
skyldig, klandervärd culpable
avskyvärd detestable
utställa, ståt, utställning, skylta display
skyfall, nedgång downfall
hällregn, störtregn, skyfall downpour
skyddsrum dug-out
skymning dusk
ändskydd endcover
förbannelse, avsky execration
butiksskylt fascia
inblick, skymt, glimt glimpse
köttsås, sky, sås gravy
akta, skydd, patrull, bevaka, vakt guard
skydd, garde guards
oskyldig guiltless
skyldig guilty
hasta, skynda, påskynda hasten
skyffla, hacka, skyffel hoe
skyndsam, skyndade hurried
brådska, hasta, jäkta, fjäsk, hast, skynda, ila hurry
iskyla iciness
skymflig ignominous
beskylla impute
skyldig in debt
skyldig till incest incestuous
menlös, oskyldig innocent
oskyldigt innocently
förolämpa, förnärmelse, förolämpning, skymfa insult
arbetarskyddslag labour welfare act
skyltdocka lay-figure
lagliga skyldigheter legalities
avskyvärd loathsome
skymta fram, vävstol loom
skarpskytt marksman
härmning, skyddande förklädnad mimicry
stänkskydd mud flap
namnskylt name-plate
skyldighet, plikt, förpliktelse obligation
skyldigheter obligations
skyldig, tvungen obliged
smädlig, skymflig opprobrious
skymf opprobrium
vara skyldig owe
beskydd patronage
brådstörtad, påskynda precipitate
freda, skydda, förvara protect
skydd, beskydd protection
skyddande protective
skyddar protects
ge liv åt, egga, påskynda quicken
motbeskyllning recrimination
skyldigheter responsibilities
garanti, säkerhet, skydd safeguard
Skytten Sagittarius
ösa, skyffla, skopa scoop
skydd, skyddsrum, skydda shelter
skydda, sköld shield
skytte shooting
sköt, skjutit, skytt, skott shot
skyffel, skovel, skyffla shovel
skyltfönster show-window
söka undvika, sky shun
kasta, skygga, skygg, blyg shy
blyghet, skygghet shyness
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
skylt signboard
yster, skygg skittish
himmel, sky sky
krypskytt sniper
skyndsam, snar speedy
skyttegrav, dike, löpgrav trench
bidragande, skattskyldig, biflod tributary
skymning twilight
skymfa, smäda vituperate
smädelse, smädande, skymford vituperation
sal, avdelning, skyddsling, myndling ward
visky whisky
fönsterskyltning window-dressing
skrivskydd write-protection
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.