The Swedish term "akta, skydd, patrull, bevaka, vakt" matches the English term "guard"

other swedish words that include "akta" : english :
trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot aim at
besläktad akin
ursäktande apologetic
ursäktade apologized
anhållande, häkta, arrestera, arrestera arrest
påstående, förfäktande assertion
förfäktanden assertions
uppvakta, deltaga, bevista, åhöra attend
avvakta await
baktala backbite
baktalare backbiter
baktändning backfire
aktas för väta be kept dry
vaktare i towern beefeater
blåsa, fläkta, törn, rapp, slag blow
slaktare, chakuteriaffär butcher
vaktavlösning changing of the guard
karaktär, sinnelag, tecken character
karaktärsstudie character-study
kontrakt, hyra, befrakta charter
befraktare charterer
besläktad, av samma slag congenerous
behaglig, sympatisk, besläktad congenial
besläktad, medfödd connate
kontaktade consulted
kontaktat contacted
kontaktande contacting
eftertrakta, åtrå covet
förmyndare, väktare custodian
värna, förfäkta, försvara defend
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
försmå, förakta, ringaktning despise
ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå disdain
förakt, förakta, strunta i disregard
föraktar disregards
inkräkta encroach
betrakta, möta envisage
aktad esteemed
ursäkta mig! excuse me!
fakta facts
fläkt, fläkta fan
gärdsgård, stängsel, staket, fäkta fence
oäkta fictitious
karaktärsfast firm in character
fraktal fractal
frakt, last, frakta freight
läktare, galleri gallery
viltvårdare, skogvaktare game warden
skogvaktare gamekeeper
sakta, mild, vek, fredlig, stilla gentle
genuint, oförfalskad, gedigen, äkta genuine
huvudläktare, läktare grand-stand
vaktad guarded
målsman, förmyndare, väktare guardian
plåga, anfäkta harass
häkta fast, hake, rycka, ryck hitch
brådska, hasta, jäkta, fjäsk, hast, skynda, ila hurry
ursäkta mig! I beg your pardon!
oäkta, olaglig illegitimate
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
objuden gäst, inkräktare intruder
inkräktare invader
fångvaktare jailer
sakta lunk jog trot
vaktare, vårdare keeper
kyssäkta kiss-proof
karaktärslös lacking in character
äkta legit
ledig, i sakta mak, maklig leisurely
bese, beskåda, betrakta look at
elakartad, baktala malign
oaktat notwithstanding
betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli observe
grundlig, tvättäkta, total out-and-out
oavgjord, i avvaktan på pending
försmäkta pine away
läktare, kateder, plattform platform
fångvaktare prison-warder
ridande polis, skogvaktare ranger
egentlig, real, äkta, verklig, reell real
hänsyn, betrakta, avse, respekt regard
betraktad regarded
besläktad related
aktad reputable
ansedd, aktad respected
aktade revered
hån, förakt, förakta scorn
baktanke secret motive
oäkta, usel shoddy
förtala, baktala, skvaller, förtal slander
slakta, slakta, slakt slaughter
långsam, sakta slow
sakta slowly
oäkta spurious
uppståndelse, fläkta, omröra stir
äkta kastanj sweet-chestnut
akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på take care of
område, traktat tract
drag, karaktärsdrag trait
karaktärsdrag trait of character
fördrag, traktat, avtal treaty
sann, äkta, trogen TRUE
fångvaktare turnkey
tillskansa sig, inkräkta på usurp
inkräktare usurper
uppvakta wait upon
fångvaktare warder
tvättäkta washable
tvättäkta wasshable
skogvaktare woodman
other swedish words that include "patrull" : english :
patrullera, avpatrullera, patrull patrol
patrull, grupp squad
other swedish words that include "bevaka" : english :
obevakad unguarded
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.