The Swedish term "sten, kärna" matches the English term "stone"

other swedish words that include "sten" : english :
förvärvslysten acquisitive
bärnsten amber
ärelysten, äregirig ambitious
diskussionslysten argumentative
dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom besides
tegelsten, tegel, hedersprick brick
böld, röd ädelsten carbuncle
stenget, sämskskinn chamois
skorsten chimney
skorstenspipa chimneypot
kristenhet Christendom
kristenhetens christendom's
kristna, kristen Christian
kristendomen christianity
stenkol, kol (sten-) coal
kullersten cobble-stone
översten colonel
stridslysten combative
konsekvens, konsistens consistency
hörnsten cornerstone
vinningslysten, vinningslysten, sniken covetous
gudom, kristendom, teologi divinity
härsklystentyrannisk domineering
bestånd, existens, tillvaro existence
ögonglob, ögonsten eyeball
rovlysten, ilsken ferocious
för övrigt, för resten for the rest
tratt, skorsten funnel
ädelsten, pärla, juvel, klenod gem
girig, snål, sniken, vinningslysten greedy
maktlysten greedy for power
slipsten grindstone
ränna, rännsten, takränna gutter
för övrigt, för resten, verkligen, minsann indeed
icke-kristen, otrogen infidel
ädelsten, juvel, klenod, smycke jewel
kantsten kerb-stone
skärslipare, slipsten knife-grinder
bristen lacking
senhösten late autumn
kalksten limestone
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
vällustig, lysten lustful
legosoldat, vinningslysten, vinningslysten mercenary
stridslysten militant
yngre stenåldern neolithic
föregiven, ostentativ ostentatious
stenlägga pave
trottoar, gatläggning, trottoar, stenläggning pavement
sten, kiselsten pebble
förstena petrify
furstendöme princedom
furstendöme principality
stridslysten pugnacious
pimpsten pumice
stridslysten, grälsjuk quarrelsome
byte, stenbrott quarry
stenbrytare quarryman
hämndlysten revengeful
stenparti rock-garden
stenhårda rock-hard
skär av sten rock of stone
stenparti rockery
stenskärvor rubble
runsten runestone
sleke, saltsten salt lick
skrift, kristendom scripture
klappersten, takspån shingle
stenografi shorthand
stack, skorsten, stapla stack
stenograf stenographer
stenografi stenography
stenhuggna stone-carved
stenhuggare stone-cutter
stenåldern Stone Age (the)
stenar stones
stötesten stumblingblock
existens subsistence
tandsten tartar
konsistens, struktur texture
hämndlysten vengeful
hämndlysten, hämndgirig vindictive
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.