The Swedish term "urval, val" matches the English term "selection"

other swedish words that include "urval" : english :
urval choise
urval highlights
other swedish words that include "val" : english :
envälde absolutism
svalg, avgrund abyss
farväl adieu
förvalta administer
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
förvaltnings administrative
kvalfull agonizing
dödsångest, vånda, kval, pina agony
dvala, apati apathy
välsmakande, aptitretande, aptitlig appetizing
valv, båge arch
välvd arched
villervalla babel
tillbakasvallande våg backwash
skvalpskott baffle
valfiskben baleen
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
valurna ballot-box
skenvälgörare barmecide
grundval basis
våldsamt tumult, dårhus bedlam
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
välgörare benefactor
välgörarinna benefactress
välgörande, välgörenhet beneficial
välvilja benevolence
välvillig benevolent
välvillig benign
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
svälla, röka sill bloat
välsignelse, förmån boon
stad, köping, stadsvalkrets borough
fyllnadsval byelection
valk callosity
valk callus
välvning, böja camber
karneval carnival
valkommitté, valmöte caucus
kavaljer, ryttare cavalier
kavalleri cavalry
barmhärtighet, välgörenhet charity
klyfta, svalg chasm
val, utsökt choice
urval choise
utse, välja, utvälja choose
väljer chooses
väljande choosing
välja chose
vald chosen
invälja ny ledamot, adjungera co-opt
dvala coma
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
samvälde commonwealth
valkrets constituency
beståndsdel, väljare constituent
kallt, sval, avkyla cool
valutor currencies
valuta currency
vals, cylinder cylinder
vällusting debauchee
läcker, välsmakande, ljuv, delikat delicious
fröjd, välbehag delight
förtjusande, välbehaglig delightful
välja bort deselect
bortvald deselected
enväldig despotism
devalvering devaluation
invaliditet, oförmåga disability
diskvalificera disqualify
förvalta disscharge
valpsjuka, tempera distemper
sköta sig väl do well
herravälde dominanse
herravälde domination
välde, besittning, herravälde dominion
tupplur, dvala, dåsa doze
översvallande effusive
välja elect
vald elected
val election
valbyrå election office
valfläsk election promises
valarbetare electioneer
väljare elector
valmanskår electorate
kvalifikation eligibility
önskvärd, berättigad, valbar eligible
talarkonst, välläsning elocution
vältalighet eloquence
vall, kaj, vägbank, bank (av jord) embankment
valberättigad entitled to vote
välljud euphony
välbefinnande euphoris
europavaluta euro-currency
afton, kväll evening
kvällarna evenings
utesluta, välja bort exclude
överflöd, översvallande glädje exuberance
översvallande exuberant
svältande famine-stricken
svälta famish
avsked, farväl farewell
matningsvalsar feedrolls
kvälja feel sick
valsade flat-rolled
flytande valutor floating currencies
marginalväljare floating voter
rinnande, svallande, flytande flowing
våld, tvinga, kraft, tränga force
med våld, övertygande forcibly
vällukt, doft fragrance
välluktande fragrant
valthorn French horn
våldsamhet, raseri furry
spelväljare game-selector
valack gelding
våldnad, spöke ghost
rotvälska gibberish
välkomna glad-hand
kundkrets, välvilja good-will
välmening good intention
adjö, farväl goodbye
sladder, skvallra, skvaller, skvaller gossip
välvilja, nåd, behag grace
väldig, storartad, högtidlig grand
stryk, välling gruel
sluka, svälja gulp
välbehag, smak gusto
valla, hjord, skock herd
topp-kvalitets high-quality
urval highlights
snabbvalstangent, snabbvalstangent hot key
hussvala house-martin
likväl, emellertid, men, dock however
väldig huge
väldigt hugely
väldig omfattning immensity
våldsam impetuous
ej valbar ineligible
mellanakt, paus, intervall interval
pladdra, pladder, rotvälska jabber
rotvälska, jargong jargon
glad, väldigt jolly
klok, välbetänkt, vettig judicious
likaväl just as well
grundval keystone
välgärning kind deed
välvilligt kindly
godhet, välvilja kindness
vågskvalp lapping
vällustig lascivious
tvåla in, löddra sig, lödder lather
dvallik lethargic
dvala lethargy
vällusting libertine
licens, självsvåld licence
liljekonvalj lily of the valley
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
herravälde lordship
vällustig, lysten lustful
hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta manage
hantering, förvaltning, ledning management
väluppfostrad mannerly
sakkunskap, herravälde mastery
kväljande, mjäkig mawkish
välförtjänst merited
mäktig, väldig mighty
vallgrav moat
valspråk, devis, motto motto
kväljande nauseating
likväl, ändå, dock, icke desto mindre nevertheless
skvallerbytta newsmonger
våldsamt anfall onslaught
välja opt
valfrihet, valmöjlighet option
valfri optional
valfritt optionally
valmöjligheter options
överflöd, välstånd opulence
vältalare, talare orator
välordnad, ordentlig, ordonnans orderly
överväldiga overpower
överväldiga, översvalla overwhelm
överhopad, överväldigad overwhelmed
översvallande overwhelming
kval, ont, plåga, pina, smärta, värk pain
avgrundskval pains of hell
välling, gröt pap
förvälla parboil
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
parfym, vällukt, parfymera perfume
vålnad, spöke, skepnad phantom
pilgrimsfärd, vallfärd pilgrimage
svältlön, liten lön, smula pittance
vallmo poppy
framgång, välstånd, välgång, medgång prosperity
valpa, valp pup
valp puppy
gungfly, lervälling quagmire
förbehåll, kvalifikation, merit qualification
kvalifikationer qualifications
kompetent, kvalificerade qualified
kvalificera qualify
kvalitativ qualitative
egenskap, kvalificera, kvalitet quality
samvetskval qualms
kväljande, obehaglig queasy
fästningsvall rampart
våldta rape
fenval razorback
välja om, återvälja re-elect
revalvera revaluate
varv, revolution, rotation, omvälvning revolution
skal, svål, kant rind
rivaler rivals
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
vält, vals roller
valsverk rolling-mill
kassavalv safe-deposit
backsvala sand martin
smaklig, välsmakande sapid
väldoftande, välsmakande savoury
huvudsvål scalp
skvallerkärring scandalmonger
välj, utvälja select
valbara selectable
vald selected
väljer selecting
väljare selector
välväxt, välskapad shapely
välordnad shipshape
kväljningar, sjukdom, illamående sickness
förtala, baktala, skvaller, förtal slander
tvål, såpa soap
skvalp, plask splash
svält starvation
svälta, hungra starve
svälter starving
kvalmig stifling
kassavalv strong-room
dvala, apati stupor
äta kvällsvard, klunk, supera sup
kvällsmat, supé supper
svalla, svallvåg surge
sluka, ladusvala, svala, svala, svälja swallow
sväljande swallowing
dyning, svälla, svullna swell
svällande, ansvällning swelling
väldig swingeing
svullen, uppsvälld swollen
skvallerbytta talebearer
skvallerbytta telltale
valla, tendera tend
fasa, fruktan, skräckvälde, skräck terror
i kväll this evening
strupe, hals, svalg throat
skvaller tittle-tattle
grav, grift, gravvalv tomb
i kväll, inatt, i afton tonight
pina, kval torment
slöhet, dvala torpor
förvaltare trustees
välta tumble over
okvalificerad untrained
omvälvning upheaval
kullkasta, oroa, välta, stjälpa upset
valbara user-selectable
farväl valediction
valens valence
valentinbrev valentine
värdera, valuta, valör, värde value
vidsträckt, vidlyftig, väldig vast
hopp, valv vault
välvd vaulted
våldsam, häftig vehement
våldta, kränka violate
våld, våldsamhet violence
häftig, våldsam violent
vällustig voluptuous
väljare, röstande voter
vältra sig wallow
valnöt walnut
valborgsmässoafton Walpurgis night
valross walrus
vals waltz
klocka, vaka, vakt, valla, iakttar, fickur, ur watch
väl, valk weal
välstånd, rikedom wealth
rik, förmögen, välbärgade wealthy
välkommen, kärkommen, välkomna welcome
välkommen-hem welcome-home
välkomnade welcomed
välkomnande welcoming
välgång, välfärd welfare
väl, kry, källa, jo, gott, brunn, bra well
välriktad well-aimed
välordnad well-arranged
väl, välbefinnande, välmåga well-being
välsittande well-cut
väldokumenterad well-documented
väluppfostrad, välutbildade well-educated
välvårdad well-kept
välkänd well-known
välsmord well-lubricated
välordnade, välskött well-managed
väluppfostrad well-mannered
välmenande well-meaning
välbärgad, rik well-off
välbevarad well-preserved
väl-proportionerade well-proportioned
vältaligt well-spoken
vältummad well-thumbed
välbärgad well-to-do
välartad wellbehaved
välfungerande wellfunctioning
kaos, vältra welter
val whale
spoling, unge (hund), valp whelp
vålnad wraith