The Swedish term "åstad, bort, från" matches the English term "off"

other swedish words that include "från" : english :
frånvaro abscense
frånvaro absence
frånvarande, borta absent
frånvarande absentee
frånvarande absently
fränhet acridness
engelsk-fransk Anglo-french
från tiden före syndafloden antediluvian
tredje från slutet antepenultimate
börda, belasta, börda, refräng, last burden
korus, kör, refräng chorus
från cornwall, kornisk cornish
frånfälle, död demise
härstamma från descend from
frånskild detached
dra ifrån, förringa detract
frånsägande disclaimed
utspy, lämna ifrån sig disgorge
äktskapsskillnad, skilsmässa, skiljas från divorce
frånskild, skild från divorced
ge ifrån sig, avge, utsända emit
ögonhår, ögonfrans eyelash
fly från, fly flee
avstå från, uppge forgo
Frankrike France
franchistagare franchisee
franchisegivare franchiser
frankerad franked
frankerings franking
fransk French
fransman Frenchman
kanta, flik, frans, lugg fringe
från, ur, ifrån from
uppifrån from above
bakifrån from behind
utifrån from outside
varifrån from where
inifrån from within
smita från, undvika get out of
bli fri från, bli kvitt, slippa get rid of
ignorera, bortse från ignore
offrande immolation
ofrånkomlig, oundviklig inevitable
från jakob i jacobean
frånvaro, avsaknad, saknad, sakna, brist lack
fritaga från liberate from
frånvaro non-attendance
avhålla från prevent from
refräng, avstå refrain
ge upp, avstå från relinquish
backa, frånsida reverse
saffran saffron
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
olik, till skillnad från unlike
avstå från, ge upp waive
varav, varifrån whence
fallfrukt, skänk från ovan windfall
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.