The Swedish term "tar bort" matches the English term "deletes"

other swedish words that include "tar" : english :
arbetsför, stark able-bodied
äktenskapsbrytare adulterer
altare altar
altartavla altar-piece
höjdmätare altimeter
amperemeter, amperemätare ammeter
förstärkning amplification
förstärkt amplified
förstärkare amplifier
förstärker amplifies
förstärka amplify
engelskhatare anglophobe
anstiftare anstigator
Antarktis Antarctic
altarkläde antependium
blindtarmsinflammation, appendicit appendicitis
blindtarm, bilaga, bilaga appendix
uppskattar appreciates
pulsåder, artär artery
överlåtare assigner
friidrottare athletes
auktionsförrättare, auktionsutropare auctioneer
förstärka, förstora augmented
upphovsman, författare author
författarinna authoress
författare authors
författarskap authorship
väntar awaits
provryttare bagman
depositarie bailee
kapellmästare bandmaster
badmästare bath attendant
kyrkvaktmästare beadle
vaktare i towern beefeater
begynna, anträda, börja, starta begin
startar begins
bitar bits
koltrastar blackbirds
strejkbrytare, falskspelare blackleg
nitar blanks
skrävlare, skrytare boaster
bultar bolts
uppstart bootup
inälvor, mage, inälvor, tarmar bowels
kubb, styv filthatt, kastare bowler
styrketår bracer
stärkande bracing
brytare braker
vågbrytare breakwater
brudtärna bridesmaid
byggmästare, byggnadsarbetare builder
byggmästare building contractor
översittare bully
slaktare, chakuteriaffär butcher
betjänt, hovmästare butler
kaka, bakelse, tårta, tårta, kaka cake
vaktmästare caretaker
tärd careworn
stort vattenfall, grå starr cataract
katarr catarrh
kavaljer, ryttare cavalier
kritar chalks
kämpe, mästare champion
mästare i sport champion in sport
utbytare changer
kantarell chanterelle
karaktär, sinnelag, tecken character
karaktärsstudie character-study
befraktare charterer
kock, köksmästare chef
sotare chimney-sweep
chokladbitar chocolates
påstår claiming
kontorist, notarie, tjänsteman clerk
medarbetare, medlöpare collaborator
kolgruvearbetare collier
kolon, grovtarm colon
tröstare comforter
tröstar comforts
kommentar, anmärkning comment
kommentar commentary
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
avslutar completes
utarbeta, komponera compose
kompositör, tonsättare composer
bekräftar confirms
består consist
konsolidera, stärka, befästa consolidate
konsumera, tära, förtära, förbruka consume
medarbetare contributor
samarbetar cooperates
författare av reklamtext copywriter
rättar till corrects
kostar costing
brottsling, kriminell, förbrytare criminal
backstugusittare, torpare crofter
kub, tärning cube
förmyndare, väktare custodian
beslutar decides
insättare depositor
hittar detects
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
tärning dice
tärningshastighet dicespeed
stark misstro disbelief
tvistar disputing
föraktar disregards
nubbe, styrketår, sup, snaps dram
ritar draws
lättar på eases
äta, äta, förtära eat
tar ut eject
genomarbetar, utvecklar elaborates
valarbetare electioneer
elementär elementary
eftertrycklig, starkt betonad emphatic
avslutar ends
uppskattar enjoys
ridande, ryttartävling equestrian
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
utarbeta, utveckla evolve
syftar på expressing
stärkelsehaltig farinaceous
lantbruksarbetare farm-hand
matarverk feedwork
matarverk feedworks
fältarbetare fieldworkers
fribytare filibuster
karaktärsfast firm in character
plattar till flatten
strålkastare floodlights
startande, flytkraft, flytförmåga flotation
flugviktare flyweight
förstärkt fortified
befästa, förstärka fortify
gjutare, grundare founder
hittar founding
fragmentarisk fragmentary
fribytare freebooter
bryta i småbitar, struva fritter
glasyr på tårtan frosting
sparsam, tarvlig frugal
läktare, galleri gallery
viltvårdare, skogvaktare game warden
skogvaktare gamekeeper
sophämtare garbage collector
trädgårdsmästare gardener
magkatarr gastric catarrh
akut magkatarr gastritis
tårta gâteau
mätare gauges
flykt, start get-away
jättar giants
zigenare, tattare gipsy
glasmästeri, glasmästare glazier
starta, gå go
huvudläktare, läktare grand-stand
stalldräng, sköta hästar, rykta groom
starka grossly
knotar grumbles
grymtar grunts
målsman, förmyndare, väktare guardian
gapskrattar guffaws
gitarr guitar
tarmar, mage guts
tärd, utmärglad haggard
hatar hates
hovmästare head waiter
hovmästare, huvudfåra headwaiter
kättare heretic
hjältar heroes
starkt highly
ryttare, hästkarl horseman
ryttarinna horsewoman
vad kostar det how much is it
luftfuktare humidifier
hycklare, skrymtare hypocrite
tarvlig, låg, simpel ignoble
utarmning iimpoverishment
utarma impoverish
initiera, starta, inviga någon i initiate
startar initiates
sprutar in injects
översättare, tolk interpreter
tarm intestine
tarmar intestines
objuden gäst, inkräktare intruder
inkräktare invader
bouppteckning, inventarie inventory
stärka invigorate
stärkande invigorating
huvudströmbrytare isolator
paragrafryttare jack-in-office
fångvaktare jailer
spjutkastare javelin-man
skämtare jester
arbetare, ackordsarbetare jobber
skämtare joker
skämt, skämtar jokes
skämtar joking
jutar jutes
vaktare, vårdare keeper
tar bort kills
allvetare know-all
arbetarskyddslag labour welfare act
grovarbetare, arbetare, arbetare, kroppsarbetare labourer
karaktärslös lacking in character
språköversättare language-translator
skrattar laughs
slunga, sjösätta, starta launch
lagbrytare lawbreaker
lagstiftare lawgiver
lagstiftare lawmaker
lutar leans
skottår leap year
lagstiftar legislates
lagstiftare legislator
ordboksförfattare lexicographer
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
tar upp lists
tittar, utseende looks
skogsarbetare lumberer
skogsarbetare lumberjack
trasproletariat lumpenproletariat
hamnarbetare lumper
lyriker, textförfattare lyricist
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
borgmästare mayor
befattar sig meddles
mästare meister
mätare meter
militära militaristic
militärisk, militär military
militär military man
fabriksarbetare mill-hand
gruvarbetare miner
ministär, statsråd, departement, prästämbete ministry
robotar missiles
monetär monetary
tömma tarmen move the bowels
halsstarrig mulish
gnatar nags
berättare narrator
byggnadsarbetare, rallare navvy
nektar nectar
nektarin nectarine
avbitartång nipper
avbitartång nippers
romanförfattare novelist
syndare, förbrytare offender
verkmästare overseer
parlamentarismen parliamentarism
tårt, pastej, paj pie
bitar pieces
tårtdiagram piechart
planetarium planetarium
läktare, kateder, plattform platform
dramatisk författare playwright
rörarbetare plumber
skald, poet, diktare poet
portvakt, vaktmästare porter
portar ports
kraftig, stark potent
kraftfull, stark, mäktig powerful
sötare prettier
fångvaktare prison-warder
proletär proletarian
proletariat proletariate
malmletare prospector
överhovmästare purser
stenbrytare quarryman
ordryttare quibbler
snabbstart quickstart
slutar quits
flottar rafts
regnmätare rain-gauge
ridande polis, skogvaktare ranger
ute och festar razzle
omstarta reboot
omstartar reboots
ändtarm rectum
paragrafryttare red-tapist
militärpolis redcap
notarie registrar
armera, förstärka reinforce
förstärkt reinforced
förstärkning reinforcement
förstärker reinforces
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
behöver, erfordra, tarva require
omstarta, starta om rerun
resolut, viljestark, beslutsam resolute
återuppstår respawns
omstarta restart
startat om restarted
källarmästare restaurantkeeper
återupptar resumes
ryttare, cyklist rider
nitar rivets
robotar robots
fribytare, vandrare rover
rudimentär rudimentary
startbana runway
sanitär sanitary
skabb, svartfot, strejkbrytare scab
riva, rispa, skråma, startlinje, repa, klösa scratch
skörbjugg, tarvlig scurvy
strålkastare searchlight
sekretariat secretariat
starrgräs, starr sedge
klockare, kyrkvaktmästare sexton
sjaskig, tarvlig, sluskig shabby
fälla en tår, fälla tårar shed tears
avlastare, varuavsändare shipper
fönsterlucka, slutare, lucka shutter
snyftande, snyftar sobbing
hastighetsmätare speedometer
strålkastare spotlight
ersättare stand-in
står standing
stärka, stärkelse starch
stärka kragen starch the collar
stare starling
start, försprång, starta, börja, sätta i rörelse start
uppstart start-up
uppstart starters
startar starting
startlinje starting-line
stuveriarbetare stevedore
utfyllnad, ersättare stopgap
historieberättaren storysman
eftersläntare straggler
styrka, stärka strengthen
förstärkt strengthened
förstärkande strengthening
strejkbrytare strike-breaker
stark strong
u-båtar submarines
lantmätare, besiktningsman surveyor
sopa, sotare, drag, svepa sweep
luktärt sweet-pea
vidja, strömbrytare, växel switch
startplats, avstamp take-off
stark smak, stark lukt tang
asfalterad startbana tarmac
ceremonimästare tast-master
reva, tår, slita tear
berättar telling
berättar tells
testare testers
tonisk, stärkande tonic
strålkastare torchlight
drag, karaktärsdrag trait
karaktärsdrag trait of character
översättare translator
skattmästare treasurer
vintårta, bagatell, småsak, tårta trifle
altarskåp tripych
trojanska hästar trojans
förvaltare trustees
fångvaktare turnkey
förstår understands
ersättare i roll understudy
grovarbetare unskilled worker
apostlahästarna use shanks`s pony
inkräktare usurper
kyrkvaktmästare verger
rudimentär vestigial
frivillig, voluntär volunteer
röstning, omröstning, röstar voting
fönstertittare voyeur
tarvlig, plump, ohyfsad, vulgär, simpel vulgar
kypare, servitör, vaktmästare, uppassare waiter
väntar waiting
fångvaktare warder
klocka, vaka, vakt, valla, iakttar, fickur, ur watch
allvetare whizkid
skogvaktare woodman
skogsarbetare woodsman
motarbeta work against
utarbeta work out
arbetare worker
arbetskarl, kroppsarbetare workman
arbetare workmen
arbetarbostäder workmen`s dwellings
nött, avtärd worn
brottare wrestler
författare, skrivare writer
främlingshatare xenophobe
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.