The Swedish term "fri, obunden" matches the English term "unbound"

other swedish words that include "fri" : english :
frikännande absolution
frikänna absolve
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
frikännande acquittal
afrikan African
afrikaans afrikaans
friidrottare athletes
barberare, frisör barber
käck, frimodig, morsk, djärv bold
frikostig, riklig bountiful
felfri bug-free
friskus buster
frigång clearance
kurtis, frieri court-ship
chips, krusa, frisk crisp
befrielse, överlämnande deliverance
fritt förfogande, förfogande, disponera disposal
frikyrklig, oliktänkande dissenter
frisera dress a person`s hair
drogfri drug-free
tullfri duty-free
frigöra, emanicipera emancipate
frigörelse emancipation
fritagen, frita exempt
fritagen exempted
lösgöra, befria extricate
felfri faultless
fribytare filibuster
frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig frank
ledig, fri free
frispråkig free-speech
avgiftsfri, gratis, kostnadsfri free of charge
fribytare freebooter
frihet freedom
frihand freehand
frikostig freehanded
frigörande freeing
fritt, obehindrad freely
fri man, hedersborgare freeman
frimurare Freemason
fri svarspost freepost
befriar frees
frisk, färsk, ny fresh
friktion friction
ädelmod, frikostighet generosity
givmild, generös, frikostlig, ädelmodig generous
bli fri från, bli kvitt, slippa get rid of
hårfrisörska, frisör, hårfrisörska hairdresser
frisersalong hairdresser`s
fridfull, stilla halcyon
kraftig, kry, frisk hale
frisk, hälsosam, sund healthy
gästfri hospitable
gästfrihet hospitality
frimodig, öppen ingenuous
ofrivillig involuntary
damfrisering ladies`hairdresser
friställning layoff
blyfri leadfree
fritid leisure
liberal, frisinnad, givmild liberal
frige, befria liberate
fritaga från liberate from
frigav liberated
befrielse liberation
befriare liberator
friheter liberties
frihet liberty
tryckfrihet liberty if the press
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
långfristig long-term
frisk lusty
murare, frimurare mason
minister, frikyrkopräst, präst, statsråd minister
frikostighet, generositet munificence
frikostig, storslagen munificencent
alkoholfri non-alcoholic
alliansfri non-aligned
alliansfrihet non-alignment
giftfri non-poisonous
giftfri non-toxic
fördomsfri open-minded
fördomsfrihet open-mindedness
valfrihet, valmöjlighet option
valfri optional
valfritt optionally
utomhus, i fria luften outdoors
frispråkig outspoken
frispråkighet outspokenness
smärtfri painless
fred, frid peace
fredlig, fridfull peaceful
lugn, fridfull, blid placid
frispråkig plainspoken
frieri, förslag proposal
föreslå, fria propose
rekylfri recoilless
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
återlösa, infria, utlösa redeem
vederkvicka, uppfriska refresh
uppfriskande, vederkvickande refreshing
förfriskning, vederkvickelse refreshment
förfriskningar refreshments
fristad, tillflykt refuge
befrielse, utlösa, utgivning release
respit, frist, uppskov respite
befrielse riddance
fribytare, vandrare rover
rostfri rustproof
uppoffring, offer, uppoffra, offra sacrifice
kassaskåp, ofarlig, säker, riskfri safe
fri lejd safe-conduct
halvt fristående semi-detached
lugn, fridfull serene
befria, lösgöra, lösgiva set free
fläckfritt spotless
fläckfri, rostfri stainless
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
fristående stand-alone
fripassagerare stowaway
part, part i mål, friare suitor
skattefri tax-free
flärdfri, opåverkad unaffected
befria, lossa unbind
arbetsfri unearned income
blyfri unleaded
frivillig unsolicited
frivilligt voluntary
frivillig, voluntär volunteer
frisk ej sjuk well not ill
fria till woo
frieri wooing
other swedish words that include "obunden" : english :
obunden non-commital