The Swedish term "göra sin röst hörd" matches the English term "make one's voice heard"

other swedish words that include "göra" : english :
göra bekant med acquaint
verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra act
gottgöra amends
angoragarn angora wool
förinta, tillintetgöra annihilate
gottgöra astone
skenvälgörare barmecide
välgörare benefactor
välgörarinna benefactress
välgörande, välgörenhet beneficial
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
klarna, göra klar clarify
rensa, snygg, putsa, rengöra clean
rengörande cleaning
rensa, rengöra cleanse
gå i närkamp, avgöra clinch
fullgörande completing
avgörande, slutlig conclusive
överse med, förlåta, gottgöra condone
bilda, utgöra constitute
rådgöra med consult with
krympling, omintetgöra cripple
kritisk, avgörande crucial
göra döv deafen
besluta, avdöma, avgöra decide
avgörande deciding
avgörande decisive
göra invändningar demur
lösgöra, avskilja detach
bestämma, avgöra, avgöra determine
avgöra determining
göra besviken, svika disappoint
omintetgöra disconcert
göra skillnad discriminate
lösgöra, reda ut disentangle
göra arvslös disinherit
göra, duga, uträtta do
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slavgöra, slit drudgery
göra mållös dumbfound
förklara, belysa, klargöra elucidate
frigöra, emanicipera emancipate
möjliggöra enable
möjliggörande enabling
göra kär endear
göra fruktbar, berika enrich
lösgöra, befria extricate
göra en räd, foder, plundra forage
frigörande freeing
svika, gäcka, omintetgöra frustrate
redogöra för give an account of
göra kornig granulate
grovgöra heavy work
göra orörlig immobilize
odödliggöra immortalize
göra oförmögen incapacitate
gottgörelse, gottgöra indemnity
göra snitt i kanten indent
bryta, göra intrång, kränka infringe
tänka göra intend to do
göra till gel jellify
göra flytande liquefy
göra högre louden
göra utfall, utfall lunge
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
göra en resa make a journey
klargöra make clear
kungöra make known
angöra hamn make port
nödvändiggöra necessitate
knåpgöra niggling
göra en tjänst, förplikta oblige
göra visit pay a visit
göra mottaglig predispose
kungöra, förkunna, utfärda promulgate
göra räder mot, räd raid
göra uppror, rebell rebel
göra en gentjänst reciprocate
göra om redo
gottgörelse, gottgöra redress
göra om revamp
göra grov roughen
göra lantlig ruralize
bedröva, göra ledsen sadden
rengöra scavenge
befria, lösgöra, lösgiva set free
gran, göra fin, prydlig spruce
göra matt tarnish
göra undanflykter tergiversate
omintetgöra thwart
att göra todo
genomdriva, uppgöra transact
göra till offer victimize
åskådliggöra visualize
vill göra want to do
göra vit whiten
other swedish words that include "sin" : english :
malört, absint absinth
Abessinien Abyssinia
abessinier Abyssinian
skarp, akut, skarpsinnig acuate
skärpa, skarpsinne acuity
skarpsinne acumen
alteration, sinnesrörelse agitation
argsint angrily
arg, argsint, vred angry
blindtarmsinflammation, appendicit appendicitis
på sin höjd at the utmost
inlösingbar bankable
bensin benzine
argsint, gallsjuk bilious
åldersintyg birth certificate
fräckhet, mässing brass
fräck, mässings brassy
av mässing brazen
sinnlig, köttslig carnal
kasino casino
karaktär, sinnelag, tecken character
apelsinträd, citronträd citrus
koncessionsinnehavare concessionaire
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
cosinus cosine
kusin cousin
rodna, karmosinröd crimson
vansinnig demented
kosing, stålar dibs
skarpsinnig, särskiljande discriminating
desinficera disinfect
desinfektionsmedel disinfectant
hopsinka dovetail
dussin dozen
sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet emotion
någonsin ever
svagsint feeble-minded
lättsinnig, ostadig, flyktig person fickle
avståndsinställning, fokuserande focusing
lättsinnig, obetydlig frivolous
desinficera, röka fumigate
desinfektion fumigation
ilsken, rasande, ursinnig furious
ilska, ursinne, förbittring, raseri fury
gas, bensin, gasa, prat gas
bensinstation gas station
bensintank gas tank
bensin gasolene
lättsinnig, vimmelkantig, yr i huvudet, yr giddy
gingivit, tandköttsinflammation gingivitis
gå sin kos go away
spannmålsmagasin granary
sitt, hennes, henne, sina her
sin her....
hans, sin, sitt his
lägenhetsinnehavare householder
illasinnad ill-disposed
argsint ill-tempered
benägen, hågad, sinnad inclined
skarpsinnig infenious
sinnrik, sinnrik, fyndig ingenious
insinuation innuendo
vansinnig, sinnessjuk, tokig insane
vansinnigt insanely
vansinne, sinnessjukdom insanity
insinuera, antyda insinuate
insinuation insinuation
skarpsinnig, skarp, vass, ivrig keen
lättsinne levity
liberal, frisinnad, givmild liberal
licensinnehavare licensee
vansinne lunacy
sinnessjuk, hospital, dåre, vansinnig lunatic
tokig, vansinnig, vansinne, galen mad
galenskap, vansinne, dårskap madness
tidskrift, magasin magazine
storsint magnanimous
magasin mags
markisinna marchioness
marmelad, apelsinmarmelad marmalade
storhetsvansinne megalomania
vemod, svårmod, melankoli, dysterhet, tungsint melancholy
sinnes-, sjäslig mental
själ, ha något emot, tanke, sinne, minne, håg mind
sinnad minded
bergsingenjör mining engineer
sinnesstämning, humör, stämning mood
slåttermasin, gräsklippare mower
egensinnig obstinate
apelsin orange
bensin petrol
bensin till bilen petrol to the car
bensin petroleum
liten, bagatellartad, småsint petty
djupsinnig, djup profound
raseri, förbittring, ilska, ursinne rage
russin raisin
ta sin tillflykt, tillflykt resort
skarpsinnig sagacious
klokhet, skarpsinne sagacity
salladsdressing salad dressing
tungsint, tystlåten, dyster saturnine
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
sinnlig, sensuell sensual
sinnlig sensuous
singularis sigular
sinaitiska sinaitic
sinus sine
singularis, märklig singularis
beckasin snipe
magasinera store up
magasin storehouse
besinning, temperament, lynne, humör, sinnelag temper
slantsingling toss-up
lättsinnig trifling
sinnessjuk, osund unsound
lättsinnig, yster wanton
lättsinne wantonness
magasin warehouse
magasinering warehousing
egensinnig wayward
sinnen wits
träblåsinstrument woodswind
other swedish words that include "röst" : english :
röstnedläggelse abstention
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
jaröst aye
jaröster ayes
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
bröstvärn battlement
rost, fördärv, mjöldagg blight
högröstad predikant boanerges
sköte, famn, bröst, barm bosom
bröst breast
bröst breasts
bröstvärn breastwork
rost, brand canker
värva röster, agitera canvass
kista, lår, bröst chest
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
tröstare comforter
tröstande comforting
tröstar comforts
tröst consolation
konsol, stöd, trösta, manöverpanel console
prost deacanal
domprost, prost, dekanus dean
prostämbete deanery
avfrosta, tina upp defrost
förtvivlan, misströsta, förtvivla despair
tröstlösa, otröstlig disconsolate
ge rösträtt enfranchise
rösträtt franchise
köld, tjäle, frost frost
rimfrostklädd, kylig frosty
galler, rost, riva, gnissla grate
rimfrost hoar-frost
otröstlig inconsolable
hög röst laud voice
brand, mögel, rost mildew
smalbröstad narrow-chested
nej, nejröst nay
nypa, frostskada nip
bröstvärn parapet
folkomröstning plebiscite
röstning, topphugga, rösta poll
prostituerad, fnask prostitute
folkomröstning referendum
rimfrost rime
rosta kaffe roast coffee
rostad roasted
rost, rosta rust
rostfri rustproof
rostig rusty
trösta, tröst solace
mähä, doppad brödbit, tröst sop
fläckfri, rostfri stainless
rösträtt suffrage
bröstkorg thorax
bröstvårta tit
bröst tits
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
sång-, röst vocal
högröstad vociferous
röst, stämma voice
omröstning, rösta, röstning, röst vote
väljare, röstande voter
röstning, omröstning, röstar voting
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.