The Swedish term "hög röst" matches the English term "laud voice"

other swedish words that include "hög" : english :
högt upp aloft
högt aloud
högfjäll alp
högmod, arrogans, övermod arrogance
högröstad predikant boanerges
ceremoni, högtidlighet, ceremoni ceremony
gymnasium, högskola college
högtidlighålla commemorate
inbilskhet, högfärd conceit
gemensam överhöghet condominium
hög ställning, höjd eminence
värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt esteem
högtid fears
fest, festa, högtid, förpläga, kalas feast
fest, högtid, helg festival
högtidligheter festivities
högtidlighet festivity
flod, högvatten, översvämning, översvämma flood
höglandsskotte Gael
högtidsblåsa gladrags
högre läroverk grammar-school
väldig, storartad, högtidlig grand
högdragen haughty
högkvarter headquarters
stack, skock, hop, hög heap
högar heaps
i hög grad heavily
hög high
högre skola, läroverk, högskola high-school
högre higher
högsta highest
högländare highlander
höghet, höjd highness
hög, kulle hillock
bilskrälle, rishög jaloppy
skotte, högländare Jock
högste domare justiciar
knähögt knee-high
ståtlig, hög lofty
ljudlig, högljud, högt loud
göra högre louden
högt loudly
högtalare, högtalare loudspeaker
mahogny mahogany
högtidsdräkt mess kit
högmässa morning service
försvarsmur, skans, hög mound
högljudd, bråkig noisy
begravningshögtidligheter obsequies
högdragen, myndig overbearing
trave, hög, påle, stapel, trava upp pile
högaffel pitchfork
keramikhögar potsherds
i allra högsta grad pre-eminently
högmod, stolthet, högfärd, stolthet pride
primat, överhöghet primacy
bända, värdera högt, belöning, pris, vinst prize
högfärdig, stolt proud
högröd, purpur, rosa purple
avskrädeshög refuse heap
högvördig reverend
befogenhet, rät, riklig, rätt, höger, rättighet right
höger-klickande right-clicking
rätt, höger right-hand
högerhänt right-handed
längst till höger rightmost
till höger rightwards
skräphög rubbish-heap
högröd, scharlakansröd scarlet
senior, högre i rang, äldre senior
anciennitet, högre rang seniority
snobbaktig, dumhögfärdig snobbish
sväva högt soar
högtidlig solemn
högtalare, talare, talman speaker
högtravande stilted
högdragen supercillious
överlägsenhet, överhöghet supremacy
överlägsen, högst supreme
högplatå table-land
högplatå tableland
storväxt, lång, reslig, högväxt, hög tall
Högsta domstolen the Supreme Court
till höger to the right
mycket hög towering
högförräderi, förräderi treason
övre högra upper-right
högfärd vainglory
högröstad vociferous
högtidligt löfte vow
bashögtalare woofer
högaktningsfullt, Er tillgivne Yours sincerely
other swedish words that include "röst" : english :
röstnedläggelse abstention
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
jaröst aye
jaröster ayes
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
bröstvärn battlement
rost, fördärv, mjöldagg blight
högröstad predikant boanerges
sköte, famn, bröst, barm bosom
bröst breast
bröst breasts
bröstvärn breastwork
rost, brand canker
värva röster, agitera canvass
kista, lår, bröst chest
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
tröstare comforter
tröstande comforting
tröstar comforts
tröst consolation
konsol, stöd, trösta, manöverpanel console
prost deacanal
domprost, prost, dekanus dean
prostämbete deanery
avfrosta, tina upp defrost
förtvivlan, misströsta, förtvivla despair
tröstlösa, otröstlig disconsolate
ge rösträtt enfranchise
rösträtt franchise
köld, tjäle, frost frost
rimfrostklädd, kylig frosty
galler, rost, riva, gnissla grate
rimfrost hoar-frost
otröstlig inconsolable
göra sin röst hörd make one's voice heard
brand, mögel, rost mildew
smalbröstad narrow-chested
nej, nejröst nay
nypa, frostskada nip
bröstvärn parapet
folkomröstning plebiscite
röstning, topphugga, rösta poll
prostituerad, fnask prostitute
folkomröstning referendum
rimfrost rime
rosta kaffe roast coffee
rostad roasted
rost, rosta rust
rostfri rustproof
rostig rusty
trösta, tröst solace
mähä, doppad brödbit, tröst sop
fläckfri, rostfri stainless
rösträtt suffrage
bröstkorg thorax
bröstvårta tit
bröst tits
rostat bröd, skål (utbringa en -) toast
sång-, röst vocal
högröstad vociferous
röst, stämma voice
omröstning, rösta, röstning, röst vote
väljare, röstande voter
röstning, omröstning, röstar voting
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.