The Swedish term "riktning, föreskrift, håll" matches the English term "direction"

other swedish words that include "håll" : english :
återhållsam abstemious
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
håller troget fast adheres
underhåll, underhållsbidrag alimony
halleluja alleluia
tillstånd, underhåll allowance
försåt, bakhåll, bakhåll ambush
hallåman announcer
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
anhållande, häkta, arrestera, arrestera arrest
anhållanden arrests
ankomsthall arrival hall
inställning, hållning, attitud, ståndpunkt attitude
hålla tillbaka bate
hålla av, tycka om be fond of
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
älskling, älskad, avhållen beloved
vadhållning betting
vadhållningsagent book-maker
bysthållare brasière
busshållplats, hållplats bus-stop
ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon carriage
hållare carrier
hålla mat, skaffa mat cater
samhällslära civics
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
hålla vid fast clung to
fasthållande clutching
högtidlighålla commemorate
samhälle, menighet, gemensamhet community
inbegripa, innehålla comprise
innehåll comprised
kontakt, samband, förhållande, förbindelse connection
bibehållande, bevarande conservation
upprätthållare, bevarare conservator
innehålla contain
container, behållare container
innehållande containing
innehåller contains
nöjd, innehåll content
innehåll contents
sammanhang, innehåll context
innehållskänslig context-sensitive
återhållsamhet continence
kontinent, fastland, världsdel, återhållsam continent
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
avgångshall departure hall
kvarhålla detain
diskettinnehåll disc-contents
håll, distans, sträcka, avstånd distance
hällregn, störtregn, skyfall downpour
hållbar, varaktig durable
hörhåll ear-shot
hörhåll earshot
hushållning, hushålla economize
sparsamhet, hushållning, sparsamhet, ekonomi economy
enhällig enanimous
uthållighet endurance
upprätthålla enforce
upprätthåller enforces
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
rolig, underhållande entertaining
tillställning, underhållning entertainment
essens, huvudinnehållet essence
vidlyftig, vidsträckt, innehållsrik extensive
hall, sal, lokal, förstuga, tambur hall
god dag, hallå, hej hallo
förfölja, tillhåll haunt
håller helds
hallå, hej hello
inneha, tag, hålla hold
hållare holders
håller holding
håller holds
hushållerska house-keeper
hushåll household
hushållning housekeeping
hushåll, husmoderlig housewifely
hushållsarbete housework
hallåande hullaballoo
innehåll ingredients
uppehåll intermission
uppehåll interruption
förvara, utfodra, hålla, fortsätta, behålla keep
hushålla keep house
hålla ordning keep in order
hålla sig i styr keep quiet
hålla takten keep time
bibehålla keep up
behållande keeping
behåller keeps
känna igen, synhåll ken
ytterst, hålla, sist, skoläst, vara, föregående last
varaktig, dryg, hållbar lasting
uppehälle livelihood
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
underhålla, skötsel maintenance
utseende, min, hållning mien
uthållig never-say-die
utan uppehåll non-stop
skaffa, erhålla, vinna, anskaffa obtain
uppehåll, paus, rast pause
uthållighet perseverance
anhållan petition
utpeka, framhålla, påoeka, konstatera, poängtera point out
posering, hållning posture
flöda, ösa, hälla pour
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
sylt, sylta, bibehålla, konservera, bevara preserve
avhålla från prevent from
fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning profit
förbehåll proviso
förbehåll, kvalifikation, merit qualification
hallon rasberry
hallon raspberry
förhållande ratio
få, anamma, erhålla, mottaga receive
relationer, förhållande relations
i förhållande till relatives
behållning, rest, återstoden remainder
förhålla sig remaine
efterfrågan, anmaning, begäran, anhållan, bön request
förbehåll reservation
reserv, reservera, förbehålla reserve
behållare reservoir
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
inskränka, avhålla, återhålla restrain
behålla retain
underhåll servicing
skiva, platta, häll, kaka slab
samhällelig, social social
förening, socitet, sällskap, samhälle, samfund society
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
styrka, uthållighet stamina
uppehåll, stanna, vistas, vistelse stay
håll stich in one`s side
hållplats stopping-place
understöd, medhåll, försörja, understödja support
uppehålla sustain
uppehälle sustenance
stridsvagn, cistern, vattenbehållare tank
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
hållbar tenable
samstämmig, enhällig unanimous
sammanhållning, enighet unity
vidmakthålla, stödja uphold
underhåll upkeep
giltig, hållbar valid
hålla utkik watchout
hålla inne, undanhålla withhold
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.