The Swedish term "tala, samtal, prat, samtala" matches the English term "talk"

other swedish words that include "tala" : english :
tilltala accost
tilltala, adress, utanskrift, rikta, adressera address
talanger attainments
baktala backbite
baktalare backbiter
tåla, björn bear
tåla, bäck brook
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
samtala, konversera, motsatt converse
talarkonst declamation
förtala defame
kosing, stålar dibs
inget att tala om don`t mention it
talarkonst, välläsning elocution
uthärda, utstå, tåla endure
engelsk-talande English-speaking
uttrycka, uttala enunciate
flytande(om att tala) fluently
tålamod forbearance
skänk, talang, gåva, present gift
begåvad, talangfull gifted
totala global
grekisktalande Greek-speaking
ärligt talat honestly
latintalande latin-speaking
betala, likvidera liquidate
högtalare, högtalare loudspeaker
elakartad, baktala malign
nämna, omtala, omnämna mention
trippa, tala fint, finhacka mince
förtala misrepresent
uttala nasalt nasalize
vältalare, talare orator
som skall betalas owing
betalad paid
tålamod patience
tålig, patient, tålamod patient
avlöna, betala, avlöna, erlägga pay
återbetala pay back
betala skatt pay in taxes
avbetala pay off
betalande paying
betalar pays
övertyga, övertala persuade
tilltalar pleases
avtala prearrange
betala i förskott prepay
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
avkunna, uttala pronounce
åtala, åklaga prosecute
åtalad prosecuted
talare ranter
återbetalande refunding
betala sig, vedergälla, återbetala repay
talarstol rostrum
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
förtala, baktala, skvaller, förtal slander
förtalad slandered
provisorisk talarstol soap-box
tala speak
omtala speak of
tilltala speak to
högtalare, talare, talman speaker
talande speaking
talar speaks
stativ, ställ, bestå, tåla, uthärda, stå stand
åtala, stämma, lagsöka sue
tilltalande, sympatisk sympathetic
talangfull talanted
anlag (medfött), talang, begåvning, fallenhet talent
samtalande talking
samtalar talks
yppa, berätta, säga, förtälja, tala om tell
slang, att tala to speak
tåla, fördra, tolerera tolerate
avtalat möte tryst
buktalare ventriloquist
förtala vilify
bashögtalare woofer
other swedish words that include "samtala" : english :
samtala, konversera, motsatt converse
samtalande talking
samtalar talks
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.