The Swedish term "verk" matches the English term "Government office"

other swedish words that include "verk" : english :
noga, ackurat, verkligt accurate
verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra act
verksamhet, aktiverande activating
verksamheter activations
aktiv, verksam active
verksamhet, aktivitet activity
verklig actual
i själva verket actuality (in)
lättpåverkad masspublik admass
beveka, påverka affect
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
påverkar affects
efterverkning after-effect
amerikatillverkade american-made
motverkande antagonistic
överklaga appeal against
hantverkare artisan
konstverk artwork
medverkan, bistånd, assistans, hjälp assistance
autentisk, verklighetsnära authentic
partiskhet, påverka bias
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
städverktyg charsets
förverkligad pojke cissy
prästpåverkade clergy-inspired
urverk clockwork
medverka, samverka, samarbeta co-operate
samarbete, medarbete, medverkan co-operation
instämma, medverka, sammanträffa concur
medverka, bidra contribute
motverka counteract
motverkande counteracting
motverkar counteracts
sängöverkast, täcke counterpane
täcke, sängöverkast coverlet
hantverk, fartyg, flygplan craft
tillverkade crafted
hantverksskicklig craftmanship
hantverk crafts
hantverkare craftsman
avbräck, ramponera, åverkan damage
mudderverk, bottenskrapa dredger
effekt, förmedla, verkan effect
påverkad effected
feminiserad, veklig, förverkligad effeminate
verksam efficacious
verkan, verksamhet efficacy
verkställa, förrätta, uträtta, avrätta, framföra execute
avrättning, verkställande execution
verkställande executive
matarverk feedwork
matarverk feedworks
fyrverkeri fireworks
flänsverktyg flanger
lövverk foliage
lövverk follage
förverka, förverkad forfeit
njutning, förverkligande fruition
garage, bilverkstad garage
gasverk gasworks
universalverktyg general tool
högre läroverk grammar-school
galler, gallerverk grating
verkligen greatly
hantverk, slöjd handicraft
högre skola, läroverk, högskola high-school
överkänslig hyperaesthetic
överkritisk hypercritical
överkänslig hypersensitive
overksam, fåfäng, lat, sysslolös, sysslolös idle
bildverk, bildspråk imagery
inverkan impact
inverkar impacts
lättpåverkad impressionable
overksamhet inaction
overksamhet inactivity
för övrigt, för resten, verkligen, minsann indeed
inflytande, inverkan, påverka influence
påverkat influenced
oförrätt, åverkan injury
ta hem egen verksamhet insourcing
verktyg, instrument, redskap instrument
påverka varandra interact
ungdomsverk juvenilia
verkstad, laboratorie laboratorie
gallerverk, galler lattice
lövverk leafage
hävstångsverkan leverage
underverk magics
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
overklighet, fantasi, låtsaslek, låtsad make-believe
fabrikant, tillverkare, skapare maker
tillverkare makers
tillverkning, framställning making
tillverkad manufacted
tillverkning, fabricera, förfärdiga, tillverka manufacture
tillverkade, arbetad manufactured
tillverkare, fabrikant manufacturer
tillverkare manufacturers
tillverkande manufacturing
mästerverk masterpiece
bli till, förverkliga materialze
mattillverkning matting
prägla, myntverk, myntaväxter mint
underverk, mirakel miracle
nätverk network
nätverks network's
för nätverk networked
nätverksarbetande networking
nätverksprogram networkprogram
nätverk networks
knopp, överklassare nob
lämna ut egen verksamhet outsourcing
verkmästare overseer
kraftverk power plant
förhandstillverka prefabricate
tillverkade processed
tillverkning av processing
reagera, återverka react
egentlig, real, äkta, verklig, reell real
realitet, verklighet reality
förverkligande realization
förstå, inse, förverkliga realize
egentligen, faktiskt, verkligen really
reparationsverkstad repair-shop
valsverk rolling-mill
köra över, överkörd run over
sågverk sawmills
läroverkslärare, magister schoolmaster
realskola, läroverk secondary school
verka som seem to
verkade seemed
affär, verkstad, butik, bod shop
pjoskig, överkänslig squeamish
gråverk squirrel fur
verklig, bastant substantial
verkligt substantially
verktyg, redskap tool
verktygslåda toolbox
verktygs uppsättning toolkit
verkstadsskola training-school
spaljé, gallerverk, verk trellis
flärdfri, opåverkad unaffected
overklig unreal
överklassen upper classes
verktyg utils
vattenverk waterworks
flätverk wattle
flätverk, videvärk wicker
under, undra, underverk wonder
bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk work
verkstad works
urverk works of a watch
verkstad workshop