The Swedish term "ange, citera" matches the English term "quote"

other swedish words that include "ange" : english :
länge a long time
ångestfull, förtvivlad agonized
dödsångest, vånda, kval, pina agony
trevlig, behaglig, angenäm agreeable
ängel angel
smärta, ångest anguish
ångestfylld anguished
uppställa, anordna, arrangera arrange
arrangerat arranged
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
arrangemang arrangements
arrangerar arranges
arrangerade arranging
umgänge, samfund, association, förening association
talanger attainments
backslagstangent backspace-key
backslagstangent backspacer
baklänges, bakåt, tillbaka backwards
fängelse bagnio
ledstänger bannisters
två gånger om året biannual
undomsfängelse borstal
förgången, föråldrad bygone
fånge captive
fångenskap captivity
julsånger carols
ångerköp chargeback
ångerköp chargebacks
umgängeskrets circle of friends
stänger closes
stänger closing
avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet concern
inskränkning, förlossning, fångenskap confinement
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
ångerfull contrite
kontrolltangenten control-key
fälla, överbevisa, straffånge, bevisa convict
fördärv, förgängelse, skada corruption
kremeringen, eldbegängelse cremation
förhänge, ridå, gardin curtain
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
angelägenhetsgrad degree of priority
stänger av disables
obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig disagreeable
bassänger docks
fängelsehåla dungeon
örhänge ear-drop
evangeliska evangelical
evangelisation evangelization
framlänges, framåt forwards
fängelse gaol
evangelium gospel
hänger hangs
livtjänare, handgången man henchman
snabbvalstangent, snabbvalstangent hot key
fängsla, sätta i fängelse imprison
fångenskap, fängelsestraff imprisonment
eldbegängelse, kremering incineration
meddela, up, delgiva, informera, underrätta, ange inform
samfärdsel, umgänge intercourse
sitta i fängelse, fängelse jail
fängelsekund, fånge jailbird
fängelser jails
tangent, nyckel key
tangentbord keyboard
tangenter keys
tangenttryckning keystroke
tangenttryckningar keystrokes
räcka länge last a long time
lång, länge long
länge sedan long ago
mangla, mangel mangle
åthävor, fason, umgängessätt manners
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
hångel necking
utgången på förlaget outprint
gången tid past times
örhänge, hängande, mostycke pendant
ånger penitence
botfärdig, ångerfull penitent
fängelse penitentiary
ångerfull pepentant
genomtränger permeates
behaglig, trevlig, angenäm pleasant
angenämt pleasantly
föregånget av preceded
fängelse prison
fånge prisoner
fängelser prisons
arrangera om rearrange
rektangel rectangle
ånger, ångra, beklaga regret
dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse remorse
ånger repentance
baklänges rewerse
arrangemang scheme
sångare, sångerska singer
angelägen, bekymrad solicitous
mellanslagstangenten spacebar
andliga sånger spirituals
klänge tendril
tre gånger three times
gånger times
intränger trespasses
triangel triangle
två gånger, dubbelt twice
lossa, stänger av, avlasta unload
angelägen, brådskande urgent
angeläget urgently
other swedish words that include "citera" : english :
åberopa, citera cite
citerade cited
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.