The Swedish term "ark" matches the English term "sheet of paper"

other swedish words that include "ark" : english :
arbetsför, stark able-bodied
värka, värk, värka ache
värkte ached
värker aches
värkande aching
narkotikaslav addict
väckarklocka alarm-clock
förstärkning amplification
förstärkt amplified
förstärkare amplifier
förstärker amplifies
förstärka amplify
anarkistisk anarchic
anarkistisk anarchical
anarkismen anarchism
anarkist anarchist
anarkister anarchists
anarki anarchy
anmärkning animadversion
anmärka på animadvert
Antarktis Antarctic
altarkläde antependium
märkbar appreciable
arkad arcade
arkeologiska archaeological
arkeologer archaeologists
arkeologi archaeology
ärkebiskop archbishop
ärkebiskopar archbishops
arkeologiska archealogical
arkeologisk archeological
arkeolog archeologist
arkipelag, skärgård, skärgård archipelago
arkitekt architect
arkitektonisk architectural
arkitektur architecture
arkiv archive
arkivnamn archive-name
arkiverade archived
arkiverare archiver
arkiv archives
arkivering archiving
arktisk Arctic
ark ark
uppmärksamhet attention
påpasslig, uppmärksam attentive
uppmärksam för attentive to
förstärka, förstora augmented
soltält, markis awning
anmärkning (i skolan) bad mark
medlemsmärke, emblem badge
bärsärk baresark
skälla, bark bark
bark barque
fyr, sjömärke beacon
stärkande bracing
brännmärka brand
mörbulta, blåmärke, bula bruise
matsal, marketenteri canteen
markör caret
kitslig, anmärka cavil
utmärks characterizes
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
harkla sig clear one`s throat
gå i närkamp, avgöra clinch
kommentar, anmärkning comment
konsolidera, stärka, befästa consolidate
märkvärdig corious
anmärkning, kritik criticism
kuva, trottoarkant curb
målarkludd dauber
barkning debarking
talarkonst declamation
Danmark Denmark
utmärka, beteckna denote
märke efter slag, buckla dent
stark misstro disbelief
skönja, märka, urskilja discern
landstiga, landsätta, debarkera disembark
åtskillnad, utmärkelse distinction
utpräglad, utmärkande distinctive
särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja distinguish
knark dope
eg-märkning ec-labelling
miljömärkning eco-labelling
talarkonst, välläsning elocution
eftertrycklig, starkt betonad emphatic
utmärka sig excel
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
härkomst, uppackning extraction
marknad, fager, blond, hygglig, skaplig, mässa fair
utmärkt famously
stärkelsehaltig farinaceous
träsk, kärr, sankmark fen
fält, gärde, mark, åker field
fil, mapp, arkivera, fila file
förstärkt fortified
befästa, förstärka fortify
park gardens
tunn pepparkaka ginger nut
pepparkaka gingerbread
starka grossly
grund, gårdsplan, botten, jord, mark ground
harkla sig, hök hawk
huvudvärk headache
markera highlight
markerat highlighted
markerade highlighting
starkt highly
svävfarkost hovercraft
stormarknad hypermarket
omärklig imperceptible
ouppmärksam inadvertant
ouppmärksamhet inadvertence
ouppmärksamhet inattention
ouppmärksam inattentive
märkning indentation
utmärkelsetecken insignia
uppmärksamt intently
stärka invigorate
stärkande invigorating
resårkängor jemimas
knarkare junkie
trottoarkant kerb
kick, spark, sparka kick
avspark kick-off
märkt labelled
arbetsmarknad labour market
milstolpe, gränsmärke landmark
lärkträd larch
skoj, skoja, spratt, lärka lark
parkeringsplats layby
markisinna marchioness
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
utmärkelsetecken mark of distinction
salutorg, marknad, avsättningsområde market
marknadsförande marketing
märkning, markering marking
märken marks
markis marquess
markis marquis
sumpmark marsch
sumpmark, träsk, moras, kärr marsh
sumpmark marshland
matriark matrarch
minnesmärke memorial
monark monarch
monarki monarchy
sarkastisk, vass mordant
fårkött mutton
fårkotlett mutton chop
muskelvärk myalgia
narkos nacosis
födelsemärke naevus
narkomani narcomania
narkoman narcomaniac
narkos narcos
narkos narcosis
narkotiskt narcotic
varken, ingendera neither
varken...eller neither...nor
märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd notable
anmärkningsvärd noteworthy
märkbar noticable
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
märkbart noticeably
märkte noticed
uppmärksam observant
härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung origin
obygd, vildmark outback
utmark, avlägsen outlying land
kval, ont, plåga, pina, smärta, värk pain
park, parkera park
betesmark, betesmark, hage pasture
patriarkerna patriarchs
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
kännbar, skönjbar, märkbar perceptible
koppa, märke pock
kraftig, stark potent
kraftfull, stark, mäktig powerful
ärkebiskop primate
framträda, bemärkt, framträdande prominent
snirkel, besynnerlighet, sarkasm quirk
armera, förstärka reinforce
förstärkt reinforced
förstärkning reinforcement
förstärker reinforces
anmärkning remark
anmärka på remark with
påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig remarkable
svarsmärke reply-stamp
svarsmärken reply-stamps
resolut, viljestark, beslutsam resolute
utmärkt ripping
provtagare, märkduk sampler
sarkasm sarcasm
sparkonto savings account
skoter, sparkcykel scooter
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
lakan, ark, skot sheet
arkebusera, jakt, fotografera, filma, skjuta shoot
signalera, signal, märklig signal
märkbar, signifikant significant
märkbart significantly
singularis, märklig singularis
lärka skylark
snarka, snarkning snore
smutsa, jordmån, jord, mark soil
parkett på teater stalls at thr theatre
prägel, stampa, frankera, frimärke, stämpla stamp
stärka, stärkelse starch
stärka kragen starch the collar
främmande, egen, konstig, märkvärdig, underlig strange
styrka, stärka strengthen
förstärkt strengthened
förstärkande strengthening
stark strong
markis sunblind
stormarknad supermarket
stark smak, stark lukt tang
tonisk, stärkande tonic
tandvärk toothache
spåra, spår, märke, aning, spana trace
varumärke trade mark
fabriksmärke, varumärke trademark
av-markera un-select
av-markerad un-selected
oförmodad, oförmärkt unawares
omarkerad, ohämmad unchecked
avmarkera unmark
avmarkerade unmarked
obemärkt unobserved
uppmärksam på warned
ödemark wasteland
vattenmärke watermark
välkommen, kärkommen, välkomna welcome
flätverk, videvärk wicker
vildmark, öken wilderness