The Swedish term "bemöta, svar, besvara, besked, svara" matches the English term "answer"

other swedish words that include "bemöta" : english :
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
bemötande, behandling treatment
other swedish words that include "svar" : english :
avsvärjelse abjuration
avsvärja abjure
ansvarighet accountability
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
beundransvärd admirable
bedårande, beundransvärd adorable
försvåra aggravate
försvårande aggravation
svärm alluvial
motsvarighet analogue
ansvarig answerable
besvarade answered
svarar answering
svar answers
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
taxeringsvärde assess value
eneggat svärd backsword
illa, svårt badly
svart black
svart tavla blackboard
svartna, svärta blacken
svartnar blackens
krångla, besvära bother
besvärade bothered
besvärar bothers
fint svart kläde broadcloth
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
svärm, klunga, klase cluster
handelsvara commodity
trolla, bönfalla, frambesvärja, trolla conjure
komplott, komplott, sammansvärjning conspiracy
sammansvärja sig, konspirera conspire
korrelat, motsvarighet correlate
korrespondera, svara, brevväxla correspond
motsvara correspond to
motsvarande, brevskrivare correspondent
motsvarande corresponding
svarar corresponds
motpart, motsvarighet counterpart
krux, svårighet crux
arrest, försvar custody
kort svärd cutlass
svarting darky
svärdotter, sonhustru daughter-in law
värn, försvar defence
värna, förfäkta, försvara defend
svarande defendant
försvarade defended
försvar defending
försvarar defends
försvarslös defenseless
försvars defensive
besvärlig, svårt, kinkig difficult
svårigheter difficulties
svårighet difficulty
svärma för dream about
lätt, obesvärad, mak, ledig easy
belamra, besvära encumber
svärmare enthusiast
bedja, besvärja entreat
motsvarar equals
motsvarande equivalent
motsvarigheter equivalents
andebesvärjare exorcist
svår olycka fatality
svärfar father-in-law
gensvar feedback
fruktansvärd formidable
fri svarspost freepost
fullbordad, motsvara, uppfylla fulfil
hård, tung, stel, svår hard
fruktansvärd, skändlig heinous
svärdsfäste hilt
vördnadsvärd, gammal, grå hoary
ryslig, ohygglig, fruktansvärd, fasansfull horrible
besvära importune
besvärjelse incantation
genera, olägenhet, besvär inconvenience
besvärade inconvenienced
besvär inconveniences
gästgivare, värdshusvärd innkeeper
oansvarig, tillräknelig, ansvarslös irresponsible
avundsjuk, svartsjuk jealous
svartsjukt jealously
kolsvart jet-black
försvarlig, befogad justifiable
försvar, berättigande justification
värd, jordägare, hyresvärd landlord
svarv lathe
ansvarspåföljd legal penalty
hyresvärd lessor
ansvar liability
ansvarig liable
motsvarande matching
vemod, svårmod, melankoli, dysterhet, tungsint melancholy
minnesvärd memorable
handelsvaror merchandise
svartvit monochrome
svärmor mother-in-law
försvarsmur, skans, hög mound
andebesvärjare necromancer
svartkonst necromancy
märkbara, sevärd, märklig, anmärkningsvärd notable
anmärkningsvärd noteworthy
plåga, besvära pester
kuddvar, örngottsvar pillow-case
kolsvart pitchblack
besvärlig, irriterande plaguey
försvara, yrka plead
prisvärt priceworthy
trycksvärta printer's ink
värdshusvärd publican
yra, rasa, svärma rave
åter sluta sig till, svara rejoin
svar, replik rejoinder
påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig remarkable
svar, genmäla, svara reply
svarsmärke reply-stamp
svarsmärken reply-stamps
besvara reply to
svara respond
gensvar response
ansvar responsibility
vederhäftig, tillräknelig, ansvarig responsible
ansvara responsible for
skabb, svartfot, strejkbrytare scab
svärdsskida scabbard
svartrot scorzonera
varv, skeppsvarv shipyard
svärson, svärson, måg son-in-law
mjälte, svårmod spleen
klibbig, besvärlig sticky
sund, svårigheter strait
sund, svårigheter straits
äta kvällsvard, klunk, supera sup
svärm, vimla, myller, svärma, myllra swarm
svartmuskig swarthy
svära swear
värja, svärd sword
svärdslukare sword-swallower
krävande, svår taxing
svår uppgift teaser
ryskig, fasansfull, förfärlig, hemsk, fruktansvärd terrible
fruktansvärd terrific
besvärligseg tough
bråkig, krånglig, besvärlig troublesome
övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända turn
svarvare turner
obesvärad untroubled
vördnasvärd venerable
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
värd besväret worthwile
svärmare zealot
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.