The Swedish term "direkt, strax, rakt" matches the English term "directly"

other swedish words that include "strax" : english :
strax, kort därefter presently
other swedish words that include "rakt" : english :
bestående, varaktig abiding
föraktlig abject
sammandrag, abstrakt abstract
abstraktion abstraction
som är rakt emot adverse
trakta efter, åsyfta, sikta mot, rikta mot aim at
läraktig, träffande apt
intagande, attraktiv, tilldragande attractive
rakt på sak baldly
ekipage, vagn, hållning, frakt, åkdon carriage
fjärilslarv, larvtraktor caterpillar
karaktär, sinnelag, tecken character
karaktärsstudie character-study
karakteristiska, kännetecken characteristic
karakterisera, känneteckna characterize
kontrakt, hyra, befrakta charter
befraktare charterer
befraktningsavtal charterparty
harmoni, endräkt concord
fraktsedel consignment-note
förakt, ringaktning contempt
hånfull, föraktfull contemptuous
kontrakt contract
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kostym, dräkt costume
eftertrakta, åtrå covet
försmå, förakta, ringaktning despise
split, strid, tvedräkt, oenighet, oenighet discord
ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå disdain
förakt, förakta, strunta i disregard
föraktar disregards
härad, stadsdel, bygd, trakt district
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
hållbar, varaktig durable
varaktighet duration
inkräkta encroach
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
betrakta, möta envisage
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
maskeraddräkt fancy-dress
feberaktig febrile
karaktärsfast firm in character
blomsterprakt flowerage
folkdräkter folk-costumes
löjlig, dåraktig foolish
fraktal fractal
bråk (i matematik), fraktion fraction
frakt, last, frakta freight
fraktförare freighter
klädedräkt, kostym, skrud garb
dräktighet gestation
klänning, kåpa, dräkt gown
storslagenhet, prakt grandeur
dåraktighet imbecility
opraktisk impractical
interaktion interaction
interaktiv, dialogform interactive
interaktivt interactively
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
objuden gäst, inkräktare intruder
inkräktare invader
karaktärslös lacking in character
varaktig, dryg, hållbar lasting
hyra ut, hyreskontrakt, uthyrning lease
bese, beskåda, betrakta look at
prakt magnificence
högtidsdräkt mess kit
brokig, narrdräkt motley
sorg, sorgdräkt mourning
folkdräkter national-costumes
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
trakt, grannskap neighbourhood
nattdräkt nightwear
praktiska detaljer nitty-gritty
betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli observe
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
överaktiva overactive
frakt, packning packing
rakt på sak point-blank
praktisk practical
praktiskt taget practically
vana, praktik, övning, idka, öva practice
praktiserande practitioner
praktik praxis
föräktenskaplig premarital
karakteristisk, saftig, livlig racy
återaktivera reactivate
hänsyn, betrakta, avse, respekt regard
betraktad regarded
trakt, område region
narraktig ridicoulus
narraktig, tokig, löjlig ridiculous
hån, förakt, förakta scorn
spotsk, fröraktfull scornful
fåraktig sheepish
frakt shipment
frakt shipping
föraktfull, nedlåtande sniffy
präktig, härlig, glänsande, praktfull splendid
glans, prakt splendour
spjärna, avvisa, med förakt spurn
praktgemak, lyxhytt state-room
rakt, direkt, rät, rak straight
subtraktion subtraction
praktfull sumptuous
präktig, storartad superb
simdräkt swimming-costume
baddräkt swimming costume
baddräkt swimsuit
läraktighet teachability
område, traktat tract
traktor tractor
drag, karaktärsdrag trait
karaktärsdrag trait of character
fördrag, traktat, avtal treaty
endräkt unanimity
samklang, endräkt unison
opraktisk unpractical
tillskansa sig, inkräkta på usurp
inkräktare usurper
dräkt vesture
fraktsedel waybill
sorgdräkt weeds
vit dräkt whites
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.