The Swedish term "måltid, mål mat" matches the English term "meal"

other swedish words that include "mat" : english :
matros able seaman
måttlig abstinent
mål, sikte, syfte, måtta aim
höjdmätare altimeter
amatör amateur
amatörmässig amateurish
amatörskap amateurism
amatörers amateurs
amperemeter, amperemätare ammeter
anastigmat anastigmat
animationer animations
antimateria antimatter
blindtarmsinflammation, appendicit appendicitis
aptit, matlust appetite
närmat approached
approximation, närmevärde approximation
mattematik, aritmetik arithmetic
matematik arithmetik
armatur armature
astigmatiker astigmatic
automatisera automate
automatiserad automated
automatisk automatic
automat automatic machine
automatiskt automatically
automatiskt automaticaly
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
övermåttan beyond measure
matsedel bill-of-fare
skrälla, smattra blare
självinmatande programladdare bootstrap
obegränsad, gränslös, omätlig boundless
sämsskinn, matt gul buff
rymdmått bushel
matsal, marketenteri canteen
matta carpet
hålla mat, skaffa mat cater
matleverantör caterer
karismatisk charismatic
schack och matt, besegra checkmate
klimat climate
klimat climates
äckla, övermåtta cloy
matvaror comestibles
kommatecken comma
kommatecken commas
konfirmation, stadfästelse, bekräftelse confirmation
kokerska, laga mat, koka, kock cook
matlagning, anrättning cooking
krematorium crematorium
rymdmåyy, kubikmått cubic measure
Dalmatien Dalmatia
dalmatisk dalmatian
deklamatorisk declamatory
sammandrag, smälta maten digest
matsmältning digestion
matsal, matsal, sal dining-room
matsal diningroom
diplomati diplomacy
diplomat diplomat
diplomat diplomatist
maträtt, fat, disk, rätt dish
utmäta distrain
utmätning distraint
dos format dos-format
dramatisk dramatic
dramatiskt dramatically
dramatiker dramatist
dramatiserade dramatizes
andmat duckweed
tråkig, andefattig, slö, trög, matt, dov dull
matvaror eatables
armatur electric fittings
övermåttan, synnerligen exceedingly
överdriven, omåttlig excessive
övermåttan excessively
uttömma, utmatta, avgas exhaust
utmattad exhausted
utmattning exhaustion
omåttlig exorbitant
dåna, svimma, svag, matt faint
snabbmat fast-food
matt, klen, svag feeble
mata feed
matning feeding
matningsvalsar feedrolls
matarverk feedwork
matarverk feedworks
matsäck, mat, kost, föda food
matförgiftning food poisoning
matransonering food rationing
skrivpapper i folioformat foolscap
formatera, format format
format formats
formaterad formatted
formaterande formatting
framåt forth
framåt, anfallsspelare, befordra, fram forward
framlänges, framåt forwards
bråk (i matematik), fraktion fraction
mätare gauges
gingivit, tandköttsinflammation gingivitis
grammatiskt grammatical
grammatiskt grammatically
grammatik, språklära grammer
avmattas grow weak
hängmatta hammock
hem-, hemåt homewards
sjömätning hydrography
omätlig immeasurable
ofantlig, omätlig immense
omåttlig immoderate
dålig matsmältning indigestion
inflammation inflammation
information, underrättelse, upplysning information
informativ informative
inmatning input
omättlig insatiable
omåttlig intemperate
trög, matt languid
tvättautomat laundrette
gräsmatta lawn
gräsmattor lawns
laglig, rättmätig, legitim legitimate
radmatning linefeed
radmatningar linefeeds
korkmatta lino
korkmatta linoleum
matt, glanslös lustreless
matris, original master copy
matt yta, matta mat
matador matador
matcha, tändsticka, make match
matchboll match point
väv, tyg, materiell, ämne, stoff material
materialism materialism
matematik math
matematiska mathematical
matematiskt mathematically
matematiker mathematician
matematiker mathematicians
matematik mathematics
matiné matinée
matriark matrarch
matriser matrices
matris, gjutform matrix
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
mattillverkning matting
måtte, får may
matdags meal time
mått, takt, mäta, åtgärd measure
längdmått measure of length
avmätt, mätt measured
mått measurement
mått measures
mätning measuring
måttband measuringtape
medelmåttig mediocre
medelmåtta mediocrity
medelmåttlig, mellan medium
hjärnhinneinflammation meningitis
mätning mensuration
matsedel, meny menu
mätavgift metage
mätare meter
medelmåttig middling
husmor, älskarinna, matmor, lärarinna mistress
moderera, dämpa, måttlig, sansad, moderat moderate
måtta moderation
oktav, oktavformat octavo
otit, öroninflammation otitis
utmatning output
smattra, rabbla patter
avdramatisera play down
dramatisk författare playwright
pneumatiska pneumatic
lunginflammation pneumonia
pragmatisk pragmatic
bönematta prayer rug
försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått precaution
primat, överhöghet primacy
problematiska problematic
förråd, tillförsel, matvaror, proviant provision
matsäck, proviant, livsmedel provisions
punktera, kommatera punctuate
lätt sak, lätt match, barnlek pushover
kvartsformat quarto
regnmätare rain-gauge
deklamation recitation
reformator reformer
reumatism rheumatism
rättmätig rightful
matta, filt, ryamatta rug
sjöman, matros sailor
mätta, tillfredsställa sate
mätta, övermätta satiate
övermättad satiety
nöjd, mätt satisfied
tillfredsställa, mätta satisfy
mättande saturation
schematisk schematic
gast, matros, sjöman seaman
omfång, nummer, format, storlek size
fräsa vid matlagning sizzle
spelautomat, enarmad bandit slot-machine
matbit, mellanmål snack
hastighetsmätare speedometer
uttmattad, spenderade spent
ytmått square measure
framåtböjd stooping
ämne, tyg, stoff, material, fylla stuff
kvällsmat, supé supper
övermättnad, övermått surfeit
lantmätare, besiktningsman surveyor
grästorv, gräsmatta sward
simmat swum
systematisk systematic
systematisera systematize
matgäst table-boarder
matsked table-spoon
matkniv tableknife
matskedsmått tablespoonful
piller, tablett, tidning i litet format tabloid
tämja, matt, tam tame
göra matt tarnish
måtta, nykterhet temperance
nykter, måttlig, tempererad, avhållsam temperate
dramatisk thespian
tidsmäta timing
tomat tomato
transformator transformer
oräknelig, omätlig untold
matvaror victuals
matta, avmatta, försvaga weaken
arbetsmaterial working material
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.