The Swedish term "rov, förstöra, byte, skämma bort, förstöra" matches the English term "spoil"

other swedish words that include "rov" : english :
rövande bort abduction
improviserat ad lib
improvisera adlib
rovfågels näste, örnbo aerie
ansatt, drövad afflicted
ycka, belastning, prövning affliction
oroväckande, oroande alarming
anlagsprövning aptitude testing
anvisningsprovision arranger`s fee
rövarspråket backslang
provryttare bagman
rovdjur beast of prey
beröva bereave
stråtrövare brigand
sjörövare buccaneer
australisk stråtrövare bushranger
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
grov, grov, sträv, plump coarse
kolon, grovtarm colon
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
föröva, begå commit
förövar commits
segra, besegra, erövra, övervinna conquer
besegrare, erövrare conqueror
erövring conquest
slående argument, grov lögn corker
skrovlig craggy
trovärdighet credibility
trolig, trovärdig credible
rå, grov crude
rövare dacoit
röveriväsen dacoity
avkläda, beröva denude
beröva, avhända deprive
beröva deprive of
berövade depriving
bedrövad disrtessed
utprovning evaluation
undersökning, prövning, tentamen, granskning examination
experimentera, experiment, prov experiment
örnbo, rovfågels näste eyrie
dåd, bragd, kraftprov feat
taxa, avgift, arvode, provision, honorar fee
grov förbrytelse felony
rovlysten, ilsken ferocious
grovsortering first sorting
högre läroverk grammar-school
smärta, bedrövelse, sorg grief
sörja, bedröva grieve
grov, rå, gross, för fet, brutto gross
tung, grov heavy
grovgöra heavy work
högre skola, läroverk, högskola high-school
hes, skrovlig hoarse
groda, grovt fel howler
skrov, klumpeduns hulk
skrov, skida, skal hull
skrov på fartyg hull on a ship
skrovlig husky
prova dig fram improvise
röva bort kidnap
grovarbetare, arbetare, arbetare, kroppsarbetare labourer
flanera, ströva omkring lounge around
nödfallsutväg, provisorisk makeshift
provdocka, mannekäng mannequin
eldprov ordeal
rovdrift overexploitation
föröva perpetrate
sjörövare pirate
rov predatory
rov, byte, be prey
villkorlig dom, prov probation
prov, bevis, korrektur proof
landskap, län, provins province
småstadsbo, provinciella provincial
förråd, tillförsel, matvaror, proviant provision
provisorisk provisional
matsäck, proviant, livsmedel provisions
villkorlig, provisorisk provisory
utflykt, ströva, flanera ramble
rovgirig rapacious
girighet, rovgirighet rapacity
ompröva, återställa re-examine
omprövning reappraisal
röva, råna, bestjäla rob
rånare, rövare robber
rövarna robbers
röveri, stöld robbery
skrovlig, grov, sträv, knagglig, hårdhänt, ojämn rough
grov roughage
göra grov roughen
ströva omkring rove
oländig, skrovlig, kantig, barsk rugged
bedröva, göra ledsen sadden
provbit, smakprov sample
provtagare, märkduk sampler
stickprovsundersökning sampling
skrovlig, oanständig scabrous
läroverkslärare, magister schoolmaster
realskola, läroverk secondary school
prövningar, hemsökelser slings and arrows
provisorisk talarstol soap-box
exemplar, prov specimen
stickprov på spot-check
sacka efter, ströva straggle
kringströvande, gå vilse stray
ströva, promenera, promenad stroll
pröva, förhöra test
provdocka test-dummy
provrör test-tube
prova test on
provare tester
grovlek, tjocklek thickness
prövning, rannsakning, rättegång, prov trial
tester, provtryck trials
prova, pröva, försöka, rannsaka try
prova innan du köper try-before-you-buy
prova try on
provar trying
rova turnip
oprovocerad unprovoked
grovarbetare unskilled worker
pröva, besanna, verifiera verify
proviantera victual
beprövad well-tried
bedrövad woebegone
bedrövad woeful
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.