The Swedish term "sjö, hav, sjögång" matches the English term "sea"

other swedish words that include "hav" : english :
avskaffa, upphäva abolish
mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning account
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
adritatiska havet adriatic
upphäva annul
hävdande argued
hävdandet av asserts
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
havrekaka bannock
förlisa, haverera be wrecked
innehavare bearer
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
haveri breakdown
krav, anspråk, kräva, fordra, hävda claim
hävdad claimed
håv collection-bag
anförara, befälhavare, kommendörkapten commander
koncessionsinnehavare concessionaire
havsål conger
krasch, flyghaveri, brak crash
underhavande dependant
gjort, förehavande doing
havssula gannet
lyfta, vräka, hivahäva heave
innehavare, ägare holder
håv hoop-net
lägenhetsinnehavare householder
upphävande invalidation
hävstång, spak lever
hävstångsverkan leverage
licensinnehavare licensee
åthävor, fason, umgängessätt manners
medelhavs Mediterranean
havre oat
havre oaten
havremjöl oatmeal
havre oats
innehavare occupant
innehavare occupier
jourhavande on duty for the day
förkasta, upphäva overrule
ägarinna, innehavare, ägare owner
patentinnehavare patentee
innehavande possessing
havandeskap pregnancy
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
upphäva repeal
upphävd rescinded
haverrot salsify
byggnadsställning, schavott scaffold
havsstrand seashore
tång (sjö), havstång seaweed
haveri, förlisa, skeppsbrott shipwreck
havssköldpadda, sköldpadda turtle
nyttjanderättshavare usufructuary
rättfärdiga, försvara, hävda vindicate
våg på havet wave out on the sea
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.