The Swedish term "sjösida i stad" matches the English term "waterfront"

other swedish words that include "stad" : english :
påstådd alleged
städ anvil
frestad, försökte attempted
istadig balky
högröstad predikant boanerges
stad, köping, stadsvalkrets borough
anställa, förmedla, åvägabringa, åstadkomma bring about
borstade brushed
borgare i stad burgess
huvudstad, kapital, versal capital
husa, städerska chamber-maid
städerska, röding char
städverktyg charsets
städerska charwoman
städer cities
stad city
stadsstater city-states
stadshus city hall
städerska cleaner
dörrvakt, stadsbud commissionaire
bestyrka, stadfästa, bekräfta, konfirmera confirm
konfirmation, stadfästelse, bekräftelse confirmation
överbefolkad, överbelastad congested
omstridd, omtvistad contested
omtvistad controversial
rådsmedlem, stadsfullmäktig counciller
stadd i förfall decaying
lya, bostad diggings
direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta direct
omtvistad, omstridd disputed
härad, stadsdel, bygd, trakt district
fast bostad, hemort domicile
sovsal, sovstad dormitory
bostad, boning dwelling
annanstans, någon annanstans, annorstädes elsewhere
uppföra, stadga, påbjuda enact
utrustad equipped
överallt, allestädes everywhere
lättsinnig, ostadig, flyktig person fickle
spis, eldstad fireplace
orubblig, stadig, fast, firma firm
stadigt firmly
blomstrande, rödlätt, svulstig, överlastad florid
rusade, kastade flung
garage, bilverkstad garage
drucken, ostadig groggy
eldstad hearth
städnings high-char
bostad housing
tyst, underförstådd implicit
underförstådd, antydd implied
ostädad in disorder
inristad incised
istadig häst jibber
verkstad, laboratorie laboratorie
lastad, fylld laden
listad listed
rum, bostad lodgings
åstadkomma, förfärdiga, skapa, tillverka, göra make
världsstad metropolis
omtvistad, tvivelaktig moot
mestadels, mest mostly
kommun, stad municipality
smalbröstad narrow-chested
åstad, bort, från off
allestädes närvarande omnipresent
stadga ordinance
synbar, skenbar, påstådd ostensible
överbelastade overloaded
hamn, hamnstad, babord port
småstadsbo, provinciella provincial
förhastade rashed
stadfästa ratify
fristad, tillflykt refuge
reparationsverkstad repair-shop
residens, säte, bostad, vistelseort residence
rostad roasted
kåkstäder shacks
affär, verkstad, butik, bod shop
köping, småstad small town
stadgad, stadig staid
lag, stadga statute
lagstadgad statutory
stadig steadfast
stadig, beständig steady
stam, förstäv, stäv, stjälk, stadga stem
förort, förstad suburb
tyst, underförstådd tacit
sistadel tag-end
hyrd bostad, arrendegård tenement
kastade threw
städa, snygg, ordentlig, prydlig tidy
städa tidy up
stad town
stadsbo town-resident
stadsfullmäktige town councillor
verkstadsskola training-school
allestädes närvarande ubiquitous
ostadig unstable
ostadigt unsteadily
ostadig unsteady
ostädad, slarvig, skräpig, ovårdad untidy
stads urban
skruvstäd, last (en synd) vice
skruvstäd vise
högröstad vociferous
bortkastad wasted
ostadig wonky
arbetarbostäder workmen`s dwellings
verkstad works
verkstad workshop
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.