The Swedish term "tomrum, tom, ogiltig" matches the English term "void"

other swedish words that include "tomrum" : english :
tomrum, vakuum vacuum
other swedish words that include "tom" : english :
atombomb A-bomb
utlandet, utomlands, utrikes abroad
dessutom additionally
utomäktenskaplig adulterous
alltomfattande all-in
anatomisk anatomical
anatom anatomist
anatomi anatomy
atom atom
automatisera automate
automatiserad automated
automatisk automatic
automat automatic machine
automatiskt automatically
automatiskt automaticaly
stor utomhusfest, utomhusgrill barbecue
dessutom, utom, för övrigt, för resten, förutom besides
över, förutom, utom, bortom beyond
ung flickscout, tomte brownie
tomt building plot
tömma deplete
anatomisal dissecting-room
utom sig, galen distraught
tömt emptied
tömmer empties
tömma, tom empty
tomhet emptyness
utrymning, uttömning evacuation
präktig, utmärkt, utomordentligt, förträfflig excellent
utom except
utomordentligt exceptionally
uttömma, utmatta, avgas exhaust
utomordentligt, ovanlig extraordinary
jultomte Father Christmas
stomme, ram frame-work
stomme framework
trädgård, tomt garden
grop, ihålighet, ihålig, urholka, tom hollow
tomgång idling
utomäktenskaplig illegitimacy
bråttom in a hurry
andefattig, tom, fånig inane
tomhet inanity
outtömlig inexhaustible
tvättautomat laundrette
tomma ord lip-service
mime, pantomin mime
dessutom moreover
tömma tarmen move the bowels
icke-tomma non-empty
atomdriven nuclear-powered
däremot, tvärtom on the contrary
utomhus out-of-doors
utomhus, ute out of doors
utomhus outdoor
utomhus, i fria luften outdoors
utanför, utanpå, yttre, utom, utsida, yttersida outside
utomstående outsider
utomlands overseas
alf, tomtenisse pixie
täppa, intrig, komplott, tomt, konspirera plot
grötomslag poultice
tomte Puck
tombola raffle
töm retin
jultomte Santa Claus
benstomme, skelett skeleton
spelautomat, enarmad bandit slot-machine
fe, tomte sprite
tomat tomato
tombola tombola
obesatt, ledig, tom vacant
lämna, tömma, utrymma vacate
tomhet vacuity
tom vacuous
tomrum, vakuum vacuum
zootomi, djuranatomi zootomy
other swedish words that include "ogiltig" : english :
ogiltig invalid