The Swedish term "vide, pil träd" matches the English term "willow"

other swedish words that include "träd" : english :
biträda, tillträda accede
tillskott, tillträde accession
antagning, tillträde, medgivande admission
tillträde admissions
inträde, tillträde admittance
företräde, övertag, försteg, nytta, förmån advantage
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
apparition, utseende, framträdande appearance
uppträdanden appearances
framträdde appeared
framträdande appearing
framträder appears
uppträdande apperance
medhjälpare, biträde assistant
åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens audience
balsaträd balsa
balustrad balustrade
musikestrad bandstand
apbrödsträd baobab
taggtråd barbed wire
begynna, anträda, börja, starta begin
uppträder behaves
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
spole, spole, trådrulle bobbin
trädnål bodkin
trädgren bough
apelsinträd, citronträd citrus
gytter, hopgyttrad conglomerate
barrträd conifer
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
tråd, bomull cotton
plattform, estrad dais
utradera, ta bort, utplåna delete
uppförande, uppträdande deportment
apoteksbiträde dispenser
inträda enter
ingång, entré, inträde entrance
inträdesavgift entrance fee
inträde entry
uppgragt, förbittrad exasperated
trädesåker fallow
fjättrad fettered
fikonträd, fikon fig
fikonträd fig-tree
glödtråd filament
flocksilke, tandtråd floss
trädgård, tomt garden
trädgårdsmästare gardener
trädgårdsskötsel, trädgårdsarbete gardening
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
sommarträd, fin väv gossamer
trädgårdsodlings horticultural
trädgårdsodling horticulture
trädgårdsodlare horticulturist
ouppfostrad, obelevad ill-bred
förbättrad improved
köksträdgård kitchen-garden
lärkträd larch
lager träd laurel
lövträd leafy tree
avgå, överge, lov, tillstånd, utträda, tillåtelse leave
lem, trädgren limb
framträdande looms
hembiträde, tjänsteflicka, jungfru maid
väluppfostrad mannerly
stubintråd match-cord
samling, sammanträde, möte meeting
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
ej tillträde no admittance
tillträde förbjudet No Admittance
fruktträdgård orchard
enastående, framträda outstanding
mönstrad patterned
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
uppträdande, föreställning performance
uppträdanden performances
utför, uppträder performs
tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort pine
trädgårdsskjul potting shed
företräde precedence
företrädare predecessor
företrädesvis, helst preferably
företräde före, inställning, preferens preference
förtursrätt, företräde, prioritet priority
avträde, hemlighus, hemlig privy
framträda, bemärkt, framträdande prominent
beskära träd, sviskon prune
återinträda re-enter
jätteträd i kalifornien redwood
spole, rulle, trådrulle reel
återinträde reentrancy
butiksbiträde sales-woman
utskjutande, framträdande salient
sandelträd, sandal sandal
ungt träd sapling
scen, uppträde scene
utträde, utbrytning secession
sequoia, mammutträd sequoia
sammanträde session
beträda set foot on
teater, scen, estrad stage
träda, stiga, steg, trappsteg step
tråd, strand strand
biträdande subsidary
ställföreträdare substitut
lyckas, efterträda, lyckas, efterträda, efterfölja succeed
framgång, efterträder succeeded
efterträder succeeds
avlösare, efterföljare, efterträdare successor
tråd thread
banal, luggsliten, trådsliten threadbare
trådar threads
traditionell traditional
traditionell traditionally
överträde transgress
trampa, stiga, trampa, träda, steg tread
träd tree
överträda trespass
trådbuss trolley-bus
koffert, trädstam, snabel trunk
klumpig, ouppfostrad uncouth
ställföreträdande vicarious
överträdelse, kränkning violation
väluppfostrad, välutbildade well-educated
väluppfostrad well-mannered
ståltråd, telegrafera, tråd, telegram wire
trådlös, radio wireless
dra tillbaka, annullera, undandra, utträda withdraw
zoologisk trädgård zoo
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.