The Swedish term "ganska liten, små" matches the English term "smallish"

other swedish words that include "små" : english :
smäda, ovett, smädelse, missbruk abuse
smädlig, ovettig abusive
slagsmål affray
bismak after-taste
eftersmak aftertaste
allsmäktig almighty
smärta, ångest anguish
smärtstillande medel anodyne
välsmakande, aptitretande, aptitlig appetizing
idrottsman, atlet athlete
upphovsman, författare author
småborgerlighet babbittry
ryggsmärtor backache
medlemsmärke, emblem badge
smälla igen, skräll bang
processmakare barrator
smärtsam förlust bereavement
skrälla, smattra blare
häda, smäda blaspheme
båtsman boatswain
borgensman bondsman
snår, småskog brushwood
schaktningsmaskin bulldozer
affärsman, köpman business man
affärsmässig businesslike
affärsmän businessmen
småningom by and by
smäcker kabel cablet
smäda calumniate
karismatisk charismatic
småprata chat
småsnål cheese-paring
kock, köksmästare chef
sparsmakad choosy
smälla med, klappa, applådera clap
landsman compatriot
förlikningsman conciliator
småprat, samtal confabulation
slå ihop, sammansmälta conflate
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
lantman, landsman countryman
knäckare, smällkaramell cracker
smältdegel, degel crucible
smådopping dabchick
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
läcker, välsmakande, ljuv, delikat delicious
försmå, förakta, ringaktning despise
dialekt, landsmål dialect
sammandrag, smälta maten digest
lättsmält digestible
matsmältning digestion
ringaktning, förakt, förakta, ringakta, försmå disdain
försmädlig disdainful
smälek, blamage, skam, onåd, vanheder disgrace
ruskig, vidrig, osmaklig, äckligt, motbjudande disgusting
avsmak distaste
vidrig, osmaklig distasteful
sorg, smärta, plåga distress
äktskapsskillnad, skilsmässa, skiljas från divorce
smärtsam dolorous
smaragd emerald
engelsman Englishman
utredningsman examiner
yttersta del, ytterlighetsman extremist
gulbrun, krypa, lisma fawn
slagsmål fighting
smällare firecracker
smäll, smälla, flik, flaxa, klaff flap
smak flavor
smak, arom, krydda flavour
smäll, flaxa, fiasko flop
försmak foretaste
fransman Frenchman
bryta i småbitar, struva fritter
värmeledningspanna, smältugn furnace
sammansmältning fusion
djärv, med viltsmak, käck gamy
trädgårdsmästare gardener
gasmask gas mask
arvsmassa germ plasm
glasmästeri, glasmästare glazier
småningom, gradvis gradually
spannmålsmagasin granary
smärta, bedrövelse, sorg grief
smalna, avmagra, magra grow thin
målsman, förmyndare, väktare guardian
välbehag, smak gusto
baksmälla hang-over
smälek, vanära ignominy
kyrklig ämbetsman imcumbent
smakfull in good taste
äggkläckningsmaskin incubator
hårdsmält indigestible
dålig matsmältning indigestion
sagesman informant
nyhetsmakeri innovation
smädelse, ovett invective
smädelser invectives
utredningsman, forskare investigator
ismael ishmael
smärt jimp
småsak knick-knack
adelsman, adla, riddare knight
arbetsmarknad labour market
milstolpe, gränsmärke landmark
gränd, smal väg lane
slag, rapp, piska, smäll, snärt lash
gräsmatta lawn
gräsmattor lawns
citronsmakande lemony
smädesskrivare libellist
smädig libellous
smältning liquefaction
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
små little ones
små lower-case
äktenskapsmäklare matchmaker
smaksak matter of taste
mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda mean
tina, smälta melt
smält melting
smältdegel melting pot
smältpunkt meltingpoint
riksdagsman member of Parliament
minnesmärke memorial
mickelsmässa michaelmas
modersmål mother tongue
talesman, språkrör, munstycke mouthpiece
upphovsman, drivande kraft, drivande kraft mover
sensationsmakare muckraker
ansiksmask mudpack
smal, trång, snäv narrow
smalbröstad narrow-chested
avsmalna narrow off
smalt narrowly
adelsman nobleman
smädelse obloquy
tvångsmässig obsessional
tjänsteman, ämbetsman, officiell official
allsmäktig omnipotent
smädlig, skymflig opprobrious
kval, ont, plåga, pina, smärta, värk pain
plågsam, smärtsam painful
smärtsamt painfully
smärtfri painless
smaklig palatable
styng, smärta pang
smådel particle
betesmark, betesmark, hage pasture
smattra, rabbla patter
liten, bagatellartad, småsint petty
försmäkta pine away
plasma plasma
champagne, pappa, smäll pop
husmanskost potluck
upptågsmakare prankster
försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått precaution
ordningsman prefect
prisma prism
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
småstadsbo, provinciella provincial
massa, pappersmassa, mos pulp
beslutsmässigt antal quorum
upprorsman rebell
smak, njuta av relish
svarsmärke reply-stamp
svarsmärken reply-stamps
rapport, knall, refererat, smälla, referera report
smäda revile
rodd, räcka, rad, slagsmål row
provbit, smakprov sample
smaklig, välsmakande sapid
doft, smak, arom savour
väldoftande, välsmakande savoury
forskare, vetenskapsman scientist
tumult, slagsmål scuffle
såningsman, kloak, kloak sewer
slug, smart, klipsk shrewd
slå igen, smäll slam
smälla, daska slap
späd, smal, smärt, slank, tunn, smäcker, gänglig slender
smart, hal, slät slick
smärt, smal, gänglig slim
smack, slag, fiskebåt, smacka smack
pundsedel, smällkyss smacker
liten, lilla, litet, små small
småskaligt small-scale
köping, småstad small town
småbrukare smallholder
såningsman sower
hastighetsmätare speedometer
talesman spokesman
sportsman sportsman
försmådde spurned
börsmäklare stock-broker
uppsyningsman, övervakare supervisor
kvällsmat, supé supper
lantmätare, besiktningsman surveyor
linda småbarn swaddle
grästorv, gräsmatta sward
matskedsmått tablespoonful
stark smak, stark lukt tang
smalt ljus, smalna av taper
avsmalnande tapering
smaka, smak, avsmaka taste
smakade tasted
smakful tasteful
smaklös tasteless
smaklig tasty
tidsmäta timing
fabriksmärke, varumärke trademark
vintårta, bagatell, småsak, tårta trifle
slåss, slagsmål, dust tussle
smärta twinge
osmaklig unsavoury
skymfa, smäda vituperate
smädelse, smädande, skymford vituperation
yrkesmässig vocational
valborgsmässoafton Walpurgis night
smäll whack
lisma, förleda wheedle
smärt willowy
arbetsmaterial working material
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.