The Swedish term "lam, lytt, ofärdig" matches the English term "crippled"

other swedish words that include "lam" : english :
överge, lämna abandon
lämpa, anpassa, adaptera, aptera adapt
ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera adjust
reklamman adman
annons, reklam advertisement
chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa affront
hallåman announcer
ängslan, beklämning, bekymmer, oro anxiety
beklämd, ivrig, orolig, bekymrad, ängslig anxious
blindtarmsinflammation, appendicit appendicitis
tillämplighet appliance
tillämplighet appliances
tillämplig applicable
tillämpning, applikation application
tillämpa apply
lämplighet aptitude
braskande reklam bally
nosklämma barnacles
förlama benumb
flamma blaze
reklamtext blurb
klammar, konsol bracket
mörbulta, blåmärke, bula bruise
blomlök, glödlampa bulb
lök, glödlampa bulp
klämta, klockringning, klinga chime
klämma clamp
hopklämd clamped
slammer, slamra, oväsen, rassla clatter
klämma clip
inlämning cloak room
garderob, bagageinlämning cloakroom
klunga, dunge, klampa clump
överlämna, sända consign
författare av reklamtext copywriter
deklamatorisk declamatory
utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda deliver
befrielse, överlämnande deliverance
utspy, lämna ifrån sig disgorge
smälek, blamage, skam, onåd, vanheder disgrace
nedslående, beklämmande disheartening
belamra, besvära encumber
tillämpning enforcement
lämnade exilen exiled
utlämna extradite
utlämning extradition
sitta, passa, passande, lämplig fit
lämplighet fitness
flamma, låga flame
flamberad flaming
flamma flare
flammande flared
ficklampa flashlight
flamländsk flemish
golvlampa floor-lamp
tålamod forbearance
klampa galumph
gaslampa, gaslykta gaslamp
flämta, flämtning, dra efter andan gasp
flämtade gasped
gingivit, tandköttsinflammation gingivitis
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
överlämna hand over
olämplig inappropriate
olämplig inapt
olämplighet inaptitude
antända, inflammera inflame
inflammerad inflamed
inflammation inflammation
förolämpa, förnärmelse, förolämpning, skymfa insult
kränkande, förolämpande insulting
förolämpningar insults
islamisk Islamic
klämma, sylt, blockera jam
klämtning, klämta knell
lamm lamb
halt, ofärdig, vanför, lam lame
lykta, lampa lamp
lamskärm lamp-shade
utelämna leave out
lämnar leaves
lämna leaving
vänster, lämnade, över left
fjällämmel lemming
glödlampa light-bulb
lamadjur llama
hjärnhinneinflammation meningitis
gyttja, slam, dy mud
illamående, äckel nausea
nattlampa night-light
förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning offence
stöta, förtörna, förnärma, förolämpa offend
utelämnande, underlåtenhet omission
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
utelämnar omits
utelämnad omitted
läglig, lämplig opportune
förtryckt, beklämd, betryckt oppressed
förtryck, beklämning oppression
otit, öroninflammation otitis
lämna ut egen verksamhet outsourcing
flämta, stånka, flämtning, flåsa pant
förlamning paralysis
förlama paralyze
lam paralyzed
parlamentering, överläggning parley
parlament, riksdag parliament
parlamentarismen parliamentarism
lamslå parlyze
utelämna pass over
tålamod patience
tålig, patient, tålamod patient
kläm, fart pep
tillämplig pertinent
klämma, ättikslag pickle
lunginflammation pneumonia
efterlämnade, postum posthumous
ansätta, klämma, pressa, press, trycka press
proklamera, utropa proclaim
proklamerade proclaimed
oro, illamående qualm
rimlig, resonlig, lämplig, förnuftig reasonable
deklamation recitation
deklamera, uppläsa recite
åter överlämna redeliver
lämning, relik relic
lämningar remnants
lämnar, föredraga, återge render
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
byggtork, salamander salamander
salamikorv salami
reklambärare sandwich-man
kväljningar, sjukdom, illamående sickness
slam silt
slampa slattern
slam, gyttja, slem, dy slime
slam sludge
slampa slut
krama, klämma squeeze
reklamtrick, konststycke, hämma stunt
passande, läglig, lämplig suitable
lämpat suited
lämplig, läglig timely
möda, klämtning, tull, klämta toll
klämtning tolling
ficklampa, fackla, bloss torch
kvartslampa ultra-violetray lamp
oduglig, olämplig unfit
förlama, försvaga unnerve
olämplighet unsuitability
olämplig unsuitable
dålig, sjuk, illamående unwell
lämna, tömma, utrymma vacate
glåmig wan
lämpor wheedling
klämmig zippy
other swedish words that include "ofärdig" : english :
ofärdig incompletely
halt, ofärdig, vanför, lam lame
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.