The Swedish term "när som helst" matches the English term "at any time"

other swedish words that include "som" : english :
som far vilse aberrant
hälsa såsom, hylla acclaim
som är rakt emot adverse
vem som helst, någon anybody
vem som helst anybody / anyone
hur som helst, alltnog, i varje fall anyhow
vad som helst, någonting anything
närsomhelst anytime
hursomhelst anyway
var som hest, någonstans anywhere
användningsområde application area of use
såsom, enär, eftersom, som as
som den är as-is
liksom om as if
liksom, ävensom as well as
så....som as.....as
på samma nivå som at the same level as
som har bär bacciferous
åldermans ämbetsområde bailiwick
sömnmedel barbitone
skönhetssömn beauty sleep
gränsområde borderland
ömsom, i tur och ordning by turns
som ett barn childlike
sömmerska dressmaker
slö, dåsig, sömnig drowsy
som går åt öster eastbound
insomna, somna fall asleep
gränsområde, område, gräns frontier
sommarträd, fin väv gossamer
eftersom inasmuch
sömnlöshet insomnia
sömn, slaf kip
lik, liksom, tycka om, gilla, som like
låtsas som om make as if
salutorg, marknad, avsättningsområde market
metabolism, ämnesomsättnings metabolic
ämnesomsättning metabolism
midsommar midsummer
landsomfattande nationwide
sömerska needlewoman
handarbete, sömnad needlework
inte så .....som not so .....as
ömsom now....now....
sömnmedel opiate
andra som styr other-government
som skall betalas owing
skarv, söm, sömma, skikt seam
sömmerska seamstress
verka som seem to
publisera som följetong seralize
sömnad sewing
fackföreningsombud shop-steward
emedan, eftersom, sedan since
sova, sömn sleep
sömnig sleepy
sömnig slumberous
några, somliga, någon some
sommar summer
som, det, att, vilken that
det, som är that's
söm, ärr, prygla welt
vad som helst whatever
vilken, som, vilken which
vilken, vem, som who
vem som än whoever
världsomfattande wordwide
världsomspännande worldwide
x-kromosom X-chromosome
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.