The Swedish term "slag, streck, stryka" matches the English term "stroke"

other swedish words that include "slag" : english :
slagsmål affray
slaganfall apolexy
slaganfall apoplectic
anslag appropriateness
av olika slag assorted
slag med handryggen backhander
bakslag backset
backslag backspace
backslagstangent backspace-key
backslagstangent backspacer
slagträ, flädermus bat
slagman batsman
slagskepp battleship
slagit beaten
blåsa, fläkta, törn, rapp, slag blow
dryckeslag, omgång bout
anslagsäskande budget estimate
sammanslagen bundled
slagord, lystringsord catchword
sädesslag cereal
slagg cinder
följeslagare companion
komprimera, omslag compress
beslagta, konfiskera confiscate
beslag confiscation
besläktad, av samma slag congenerous
sammanslagning consolidation
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
nedslagen dejected
nedslaget, dystert dejectedly
avslag denia
förnekande, avslag denial
märke efter slag, buckla dent
deprimerad, nedslagen depressed
förtvivlan, nedslagenhet despondency
utslag i vikt deviation in weight
nedslagen dispirited
nedslagen downcast
slagskepp dreadnought
avskräde, slagg dross
beslag embargo
omslag, kuvert envelope
jämviktsläge equilibrium
utslag, utbrott eruption
kämpe, slagskämpe, jaktplan fighter
slagsmål fighting
slaga flail
gaslåga gas burner
slaghök goshawk
storslagenhet, prakt grandeur
hårt träslag hardwood
hårda träslag hardwoods
slagsida have a list
hjärtslag heart stroke
beslagta impound
utslag, omdöme, dom judgment
slags karamell jujube
slags ( ett ..... ) kind of (a...)
dråpslag knock-down
arbetarskyddslag labour welfare act
uppslag på rock, slag lape
slag, rapp, piska, smäll, snärt lash
sammanslagning merger
lägga beslag på monopolize
frikostig, storslagen munificencent
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
anslagstavla notice-board
annan, av ett annat slag otherguess
slaganfall palsy
genomslagskraft penetration
klämma, ättikslag pickle
affisch, anslag, löpsedel, plakat placard
grötomslag poultice
hudutslag pox
frieri, förslag proposal
förslag proposals
föreslagna proposed
slagfärdig quick at repartee
knacka, lätt slag rap
dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta rash
vägran, avslag refusal
rodd, räcka, rad, slagsmål row
slagskämpe, bråkig, ostyrig rowdy
nedslagen, ynklig rueful
tumult, slagsmål scuffle
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
avskilja, beslagta sequester
bakslag set-back
slagg slag
kälke, slägga sledge
slagord, slogan slogan
smack, slag, fiskebåt, smacka smack
mjuka träslag softwoods
slags ( ett ..... ) sort of (a...)
mellanslagstangenten spacebar
slagen, drabbad stricken
åsknedslag stroke of lightning
föreslaget suggested
förslag, inrådan suggestion
trupp, lag, arbetslag team
synonymordbok, ordbok, uppslagsbok thesaurus
slag, stöt, duns, dunka thump
andelslägenhet time-share apartment
slåss, slagsmål, dust tussle
oöverträffbar, oslagbar unbeatable
utslag, dom verdict
inslag i väv weft
slag whang
ett slags vinthund whippet
korsband, omslag wrapper
omslag wrapping
omslagspapper wrappingpaper