The Swedish term "stor kulört näsduk" matches the English term "bandanna"

other swedish words that include "stor" : english :
med stor mage abdominous
förstora aggrandize
förstoring aggrandizement
bestört aghast
bestört, häpen, förvånad amazed
bestörtning, förvåning, häpenhet amazement
överfalla, angrepp, anstorm assault
förstärka, förstora augmented
stor utomhusfest, utomhusgrill barbecue
belägra, bestorma besiege
stor big
större bigger
största biggest
storma blow a gale
rasa, storma bluster
stormig blustering
stormig, larmande boisterous
stör, störde bothering
storbritanien britain
stör caber
stort vattenfall, grå starr cataract
storbrand conflagration
konsistoriell consistorial
bestörtning consternation
pastorsadjunkt curate
storspov curlew
stormlucka deadlight
rasera, slopa, förstöra demolish
förstörd demolished
störa, rubba derange
förstöra, fördärva, ödelägga destroy
förstörd destroyed
förstör destroys
förstörelse, ofärd, förstörelse, undergång destruction
förstörande destructive
bestörtning, förfäran, förskräcka dismay
bestört dismayed
störa, oroa, ofreda disturb
orolighet, störning disturbance
störde disturbed
stör disturbs
förstörelse, avkoppling, avledande diversion
hällregn, störtregn, skyfall downpour
förstora, vidga enlarge
storma med stormstegar escalade
fil-storlek file-size
fontstorlek fontsize
gala, stor fest gala
storm gale
spökhistoria ghost story
ordlistor glossaries
väldig, storartad, högtidlig grand
storslagenhet, prakt grandeur
bra, stor great
Storbritannien Great Britain
storhet greatness
byig, stormig gusty
förstörelse havoc
historiker historian
historiker historians
historisk historic
historisk historical
historia history
gärdsgårdsstör hurdle pole
stormarknad hypermarket
störningar interference
störa, avbrott interrupt
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
störning jamming
stor dryckesskål jorum
extra stor king-size
stor large
till stor del largely
naturlig storlek life-size
listor listings
odåga, storlom, slyngel loon
storsint magnanimous
förstoring magnification
magnifik, storartad magnificent
förstorar magnifies
förstora magnify
storlek, vikt magnitude
postorder mail-order
durton, större major
stor bokstav majuscule
stor hund mastiff
makalös, storartad matchless
storhetsvansinne megalomania
mikro-storlek micro-size
utan tvekan den störste much the biggest
storlek, mägnd muchness
frikostig, storslagen munificencent
specialstorlek outsize
kullkasta, störta overthrow
pappersstorlek papersize
socken, pastorat, kommun, församling parish
pastor, präst, kyrkoherde parson
pastor pastor
oroa, störa perturb
störta sig in i plunge into
miljöförstöring pollution
brådstörtad, påskynda precipitate
förhistorisk prehistoric
storleksändra resize
pastor Nilsson Reverend Nilsson - the
störta sig in i rush into
stormstrge scaling ladder
omfång, nummer, format, storlek size
storleksändrade sized
snigel, metallklump, stor klunk slug
grästorv sod
rov, förstöra, byte, skämma bort, förstöra spoil
kroppsstorlek, resning stature
stork stork
oväder, storma, storm storm
stormig stormy
berättelse, sägen, historia story
historieberättaren storysman
störfisk sturgeon
omstörtning subversion
omstörtande subversive
omstörta subvert
präktig, storartad superb
stormarknad supermarket
grästorv, gräsmatta sward
storväxt, lång, reslig, högväxt, hög tall
storm tempest
stor bok, volym tome
störta, stjälpa topple
grästorvor turfs
ostörd undisturbed
stora upper-case
gloslistor vocabulary-lists
storlek, volym, omfång volume
jättestor whopping
skepparhistoria, garn yarn
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.