The Swedish term "ana" matches the English term "have a feeling"

other swedish words that include "ana" : english :
urinvånare aborginal
urinvånare aborigine
antaga, acceptera, anamma, godtaga accept
förmanande admonitory
luftkanal air-duct
landningsbana airstrip
analfabet alliterate
förbluffa, förvåna amaze
bestört, häpen, förvånad amazed
anabaptist Anabaptist
anabol anabolic
anakronism anachronism
anakronistisk anachronistic
anakonda anaconda
anaerob anaerobe
anagram anagram
analys analasis
stillande, analgetikum analgesic
analogisk analogic
analogisk analogical
analog analogous
analogi analogy
utreda, analysera analyse
analytiker analyser
analys, utredning analysis
analytiker analyst
analytisk analytical
analytiskt analytically
analysera analyze
analytiker analyzer
analyserar analyzes
anamnes anamnesis
anapest anapest
anarkistisk anarchic
anarkistisk anarchical
anarkismen anarchism
anarkist anarchist
anarkister anarchists
anarki anarchy
anastigmat anastigmat
anatema, bannlysning anathema
anatomisk anatomical
anatom anatomist
anatomi anatomy
anus, analöppning anus
apanage apanage
aplanat aplanatic lens
förvåna astonish
häpen, förvånad astonished
förvånande astounding
tjäna till avail
backanalisk bacchanal
backanalier bacchanalia
backanalisk bacchanalian
banal banal
banalitet banality
banan banana
baner, fana banner
skurk, kanalje blackguard
uppsving, dån, dåna boom
låna av borrow from
lånat borrowed
lånar borrows
linbana cableway
kalender, almanacka calender
Kanaan Canaan
kanaanitiska Canaanite
Kanaaiterna Canaanites
Kanada Canada
kanadensare, kanadensisk Canadian
kanal canal
kanalisera canalize
kanariefågel canary
utfordra, utmana, utmaning challenge
kanal channel
kanaler channels
vagn, tränare coach
kanal, rör conduit
förlänande, utdelande conferment
skymf, vanära contumely
barnslig, banal corny
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
trana, lyftkran crane
sed, sedvänja, vana custom
danagäld danegeld
anagga dash it
utmana, trotsa defy
utradera, ta bort, utplåna delete
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
invånare denizen
förtjäna deserve
dåna, dån, larm din
jordbana dirt-track
skam, vanära, vanheder dishonour
anatomisal dissecting-room
rötmånad dog-days
rötmånad dogdays
tjäna, förtjäna earn
förtjänad earned
förtjänar earns
utplåna efface
donera, förläna endow
fana, fanbärare ensign
uppmana, förmana, mana exhort
förmanade exhorting
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
dåna, svimma, svag, matt faint
fanatiker, fanatisk fanatic
fanatisk fanatical
fanatiskt fanatically
fanatism fanatism
håna flout
form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda form
kabel-, linbana funicular
granat garnet
Ghana Ghana
hån, gliring, spe, håna, pik gibe
golfbana golf-links
granat grenade
granater grenades
sedvana, sed, vana habit
livtjänare, handgången man henchman
smekmånad honeymoon
skräna, tuta, skrän hoot
enformig, banal humdrum
smälek, vanära ignominy
olärd, analfabet illiterate
invånare inhabiant
invånare, inbyggare inhabitant
invånare inmate
fadd, fadd, banal, sliskig insipid
mellanakt, paus, intervall interval
hån, håna jeer
håna jibe
knep, vana knack
knekt, skälm, kanalje knave
tyna bort, tråna languish
tråna efter languish for
låna lend
låna ut lend to
lånat, lånade, fastan lent
tjänare manservant
tjänar-, simpel menial
förtjäna, förtjänst, merit merit
månad month
månadsvis monthly
månar moons
inteckning, hypotek, belåna mortgage
ligist, rånare mugger
kall, nämna, banämning, döpa, namnge, namn, rykte name
odygd, stygg, vanartig naughty
utplåna obliterate
spanare outrider
analysera en sats parse
bana, väg, sökväg, stig path
pantlånare pawn-broker
pantlånare, pantbank pawnbroker
tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort pine
ananas pineapple
slättinvånare plainsman
dånande plangent
banalitet platitude
granatäpple pomegranate
vana, praktik, övning, idka, öva practice
träna, utöva, öva practise
uppmanad prompted
kapplöpningsbana race-course
få, anamma, erhålla, mottaga receive
spana, rekognoscera reconnoitre
invånare residents
skridskobana rink
körbana roadway
röva, råna, bestjäla rob
rånare, rövare robber
rånar robs
berg- och dalbana rollercoaster
startbana runway
håna scoff
scout, spana, speja scout
efterspana, leta efter search for
tjänare, betjänt servant
gagna, betjäna, serva, severa, tjäna serve
tjänar, severing serving
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
granat, skal, skala shell
ropa, rop, skräna, ryta shout
skridskobana skating-rink
hån, gliring, hånleende, håna sneer
stundom, emellanåt, ibland sometimes
motorcykelbana speedway
snoka, spionera, speja, spana, spion spy
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
förvånande surprising
förvånande surprisingly
ana oråd take alarm
asfalterad startbana tarmac
hån, håna taunt
banal, luggsliten, trådsliten threadbare
åska, dåna, tordön, dunder thunder
spåra, spår, märke, aning, spana trace
träng, exercera, släp, tåg, inöva, öva, träna train
tränare trainer
nött, banal trite
rör, slang, tub, tunnelbana tube
underjordisk, tunnelbana underground
obanad untrodden
uppmana, mana urge
uppmanar, uppmanande urging
lastbar, vanartig, ilsken vicious
trogen tjänare votary
canadahjort wapiti
förmana, råda, varsko, varna warn
tankfull, trånande wistful
skogsvana woodcraft
skräna yawp
vråla, skräna, gallskrika yell
fanatism zealotry
zootomi, djuranatomi zootomy