The Swedish term "BB" matches the English term "maternity home"

other swedish words that include "bb" : english :
abbotsämbete abbacy
abbedissa abbess
abbot abbot
dubba till riddare accolade
orubblig adamant
snabbt apace
rabbla, pladdra, sorl, jollra babble
näbb, pip beak
gnabbas, träta bicker
käbbel, gnabb bickering
gnabb bickerings
nota, näbb, räkning, löpsedel, växel bill
klubbrock blazer
burdus, avtrubba, tvär, trubbig blunt
trubbigt bluntly
bobb bobsled
stubbsvans bobtail
tabbe boner
kubb, styv filthatt, kastare bowler
grubbla, yngel, kull, ruva brood
porla, bubbla bubble
mobbing bullying
kabbala cabbala
klubbpojke, klubbflicka caddie
snabbhet celerity
kille, grabb, karl chap
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
krabb sjö, ombytlig vind choppy
knubbig, tjock chubby
fuktig och klibbig clammy
skräll, stå i strid, drabba ihop clash
snabbseglare, klippare clipper
klubba, klubb club
klubbar clubs
kräftan, krabba crab
barnkrubba crèche
bås, krubba crib
dubbelkontroller cross-checking
snobbig dandified
snobba upp dandify
sprätt, snobb dandy
snobbig dandyish
snobbighet dandyism
spikklubba datura
störa, rubba derange
katastrofdrabbade diasterstricken
rubba, rycka ur led dislocate
rubba dislodge
rubbar dislodges
flytta, avsätta, rubba displace
rubbad, sjuklig distempered
dubbel, fördubbla double
dubbelkolla double-check
dubbelklicka double-click
dubbelkolumn double-column
dubbelklicka doubleclick
fördubblar doubles
nubbe, styrketår, sup, snaps dram
droppa, dribbla dribble
dubba film, dubba till dub
sprätt, klädsnobb dude
dubbelhet, dubbelspel duplicity
avta, ebb, ebb ebb
bubbla, skumma effervesce
snabb expeditious
uttrycka, snabb express
snabb, fasta, fort fast
snabbmat fast-food
snabbspolning fast-forward
snabbinfo fast-info
fasthet, snabbhet, fästning fastness
orubblig, stadig, fast, firma firm
sprätt, snobb fop
snobbig foppish
blunder, tabbe gaffe
fördubbling gemination
klibbig gluey
hand-jobb hand-job
intelligenssnobb highbrow
slå, träffa, träff, drabba hit
hobbies hobbies
hobby hobby
snabbvalstangent, snabbvalstangent hot key
gubbe hubby
supersnabb hypersonic
orubblighet imperturbability
orubblig imperturbable
tubba, locka inveigle
kobbe, holme islet
skabb, klia itch
gubben i lådan jack-in-the-box
snobb jackanapes
arbete, jobb job
labb lab
spjäla, ribba lath
lob, öronsnibb lobe
öronsnibb lobe of the ear
träkubb, stock, vedträ, logg, timmerstock log
BB, barnbördshus lying hospital
spikklubba, spira, ämbetsstav mace
dabba make a blunder
klubba mallet
skabb mange
krubba manger
näbbgädda minx
mobba, pack, mobb, slödder, pöbel mob
torka av, svabb mop
tabbe, klåpare, muff muff
glödga, fundera, grubbla mull
sångmö, musa, grubbla, fundera muse
spika, spik, nubb, nagel nail
kändissnobberi name-dropping
nattklubb night-club
trubbig vinkel obtuse
gubbe old man
smattra, rabbla patter
abborre, hönspinne, pinne perch
abborrar perches
näbbig, näsvis pert
knubbig, fyllig, dimpa ner, knubbig, fyllig plump
grunna, grubbla, fundera ponder
babbla prate
babbla, pladder prattle
snabb, hastigt presto
fyrdubbel quadruple
fort, snabbt quickly
snabbstart quickstart
snabb rapid
snabbt rapidly
fördubblas, öka, fördubbla, ökas redouble
grubbla, idissla ruminate
sabbat Sabbath
dubbelsmörgås, smörgås sandwich
skabb, svartfot, strejkbrytare scab
skabb scabbies
skabbig scabby
skuras, krubba scrub
skrubbande scrubbing
skabb, skorv scurf
snobb snob
snobbaktig, dumhögfärdig snobbish
snögubbe snowman
kiv, kivas, käbbla squabble
klibbig, besvärlig sticky
jordgubbe, smultron strawberry
slagen, drabbad stricken
stubbe, stump stub
stubb, skäggstubb stubble
knapp, stuteri, dubb stud
snubbla, snava, stappla stumble
stubbe, stump stump
supersnabb superfast
svabb, skrubba, skura swab
kvick, rask, snabb swift
snabbt swiftly
snabbhet swiftness
häftstift, stift, tråckla, nubb tack
klibbig tacky
gräl, gnabb tiff
tredubbel triple
två gånger, dubbelt twice
ur gängorna, rubbad unhinged
orubblig unshakable
gräla, käbbla wrangle