The Swedish term "bli ond på" matches the English term "get angry with"

other swedish words that include "bli" : english :
orubblig adamant
lättpåverkad masspublik admass
lindra, lugna, blidka appease
blindtarmsinflammation, appendicit appendicitis
blindtarm, bilaga, bilaga appendix
aspekt, anblick aspect
åhörare, publik, företräde, auditorium, audiens audience
publikens audiences
efterbliven, bakåt backward
efterblivenhet backwardness
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
bli lurad be taken in
mulna, anstå, bli become
blir becomes
blir becoming
biblisk biblical
bibliografier bibliographies
blid, förbindlig bland
blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända blind
blindbock blind-mans-buff
blinka, blink, blinka, glimta blink
blinkvisare, skygglappar blinkers
bliva bocome
förbindelse, obligation, band bond
obligatorisk compulsary
obligatorisk compulsory
försona, blidka conciliate
bli stel, frysa till is congeal
statsobligationer consols
bli fuktig dampen
förblinda, blända dazzle
dominikanska republiken dominican
odugling, blindgångare dud
Irland, Irländska republiken Eire
bli följden, följa ensue
publicerad featured
orubblig, stadig, fast, firma firm
ljunga, blixt, blixtra flash
blixtljus flash-light
förfader, låta bli, upphöra med forbear
blivande, tillkommande, framtid future
bliga, gapa gape
fördubbling gemination
mildhet, blidhet gentleness
skaffa, bliva, få, lätta get
bli kvitt med get even with
bli sjuk get ill
bli fri från, bli kvitt, slippa get rid of
blick, titt, kasta en blick, ögonkast glance
inblick, skymt, glimt glimpse
bli röd go red
bliva, gro, växa grow
ögonblickligen imediately
orubblighet imperturbability
orubblig imperturbable
förblinda infatuate
blind förälskelse infatuation
inblick, insikt insight
ögonblick instand
ögonblicklig instant
ögonblicklig instantaneous
genast, ögonblick jiff
ögonblick jiffy
söla, bli efter lag
bibliotekarie librarian
bibliotek libraries
bibliotek library
bibliotekens librarys
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
belysning, blixt lighting
blixt lightning
uppsyn, titta, blick, min, ögonkast, titt, se look
bli sams, enas make it up
obligatorisk mandatory
bli till, förverkliga materialze
blid, lindrig, mild mild
ögonblick, stund moment
nattblindhet night-blindness
icke-bibliska non-biblical
obligatorisk obligatory
betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli observe
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
överblivet, smulor pickings
försona, blidka placate
lugn, fridfull, blid placid
blidka propitiate
statlig, offentlig, publik public
publikens public's
skrift, publikation publication
publikationer publications
publicerande publiching
publicera publicize
publicerande publicizing
publicerande publicly
publisera, uygiva, utgiva publish
publiserar publishing
bli röd, rodna redden
vara kvar, restera, förbli, återstå, kvarstå remain
förblir remains
republik republic
republikansk, republikan republican
återblick retrospect
blid sentle
publisera som följetong seralize
anblick, sevärdhet, sikte, åsyn, syn sight
vek, mild, len, mjuk, veklig, blid soft
utebli stay away
bli rak, rära straighten
underbibliotek subdir
underbibliotek subdirectories
underbibliotek subdirectory
undersökning, överblick, överblicka, översikt survey
blixt thunderbolt
bli, att vara eller inte vara to be or not to be
tindra, blinka, glimt twinkle
orubblig unshakable
videobandsbibliotek videolibrary
blinka wink
blinkning winking
blixt x-flash
blixtlås zip fastener
blixtlås zipper
med blixtlås zippered
other swedish words that include "ond" : english :
luftkonditionerad air-conditioned
luftkonditionering air-conditioning
anakonda anaconda
åtskild, sönder asunder
fond i rum background in a room
elak, skämd, ond, stygg, dålig, dålig bad
ondskefull baleful
blond, blondin, ljus blond
blond blonde
blondiner blondes
fondemission bonus issue
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
kondensera, förtäta condense
kondition, tillstånd, skic, villkor, beskaffenhet condition
kondolera condole with
kondoleans condolence
kondom condom
kondor condor
dirigent, avledare, konduktör, ledare conductor
konditori confectioners
bondfångare confidence man
bondfångare confidence trickster
korrespondera, svara, brevväxla correspond
överensstämmelse, korrespondens, brevväxling correspondence
anfrätning, sönderfrätande corrosion
falla sönder crumble
söndersmulad crumbled
årtionde, decennium decade
årtionden decades
demon, ond ande demon
lexikondelen dictionary-part
sönderslita, sönderdela dismember
sprängning, sönderslitning disruption
åttionde eighieth
åttonde eighth
gåvofond endowment
ond, elak evel
ondska evilness
ondska evils
avsöndra excrete
avsöndring, avföring excretion
marknad, fager, blond, hygglig, skaplig, mässa fair
lantgård, bondgård, hemman farm
bonde, lantbrukare, jordbrukare farmer
bönder farmers
bondgård farmstead
femtonde fifteenth
femtionde fiftieth
fondue fondue
fjortonde fourteenth
fondera, fond fund
fonderade funded
fonder funds
en åttondels mile furlong
ond ande ghoul
gondol gondola
dotterdotter, sondotter grand-daughter
konduktör på järnväg guard on the railway
bonde husbandman
sönder in pieces
bondlurk jake
bondkanin joskin
slita sönder lacerate
hisskonduktör liftman
månsond lunar probe
ondska malignity
behärska, bemästra, mästare, patron, husbonde master
följande dag, morgondag morrow
bondförstånd mother wit
anledning, bevekelsegrund, skäl, grond, motiv motive
flygplanskropp, gondol nacelle
nittonde nineteenth
nittionde ninetieth
nionde ninth
någondera one or the other
bonde peasant
undersöka, sondera probe
slita sönder, rämna rend
runt, om, rond, rund, varv, omkring, kring round
rondell, omväg, karusell round-about
rondell roundabout
vagabond runabout
helgondag saint´s day
gömma, avsöndra secrete
avsöndring secretion
skild, åtskild, avsöndra, skilja, särskild separate
sjutionde seventieth
remsa, skära sönder shred
ondskefull sinister
sextionde sixtieth
kras, krossa, krock, slå sönder smash
ondska, agg spite
aktiebörs, fondbörs stock exchange
söndag Sunday
trasig, söndertrasad tattered
riva sönder tear apart
trasa sönder tear to rags
tionde tenth
trettonde thirteenth
tionde tithe
rusade, rev sönder tore
söndagsfirare på utflykt tripper
trettondagen Twelfth Day
trettondagsafton Twelfth Night
tjugonde twentieth
syndig, elak, ogudaktig, ond, stygg wicked
ond gärning wrongdoing
ond, vred wroth
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.