The Swedish term "ej standard" matches the English term "non-standard"

other swedish words that include "ej" : english :
ståhej, väsen ado
försäkra, bejaka affirm
akleja aquilegia
strejkbrytare, falskspelare blackleg
hejdå bye
nejlika carnation
mota, kontramärke, hämma, hejda, kontrollera, ruta check
skål, hej cheerio
mejsel, mejsla chisel
utmejsla chisel out
klöv, lökklyfta, kryddnejlika clove
akleja columbine
bejaka, samtycka consent
manick, apparat, grej contraption
mjölkaffär, mejeri dairy
mejerihantering dairying
mejerist dairymaid
ej erkänna, förneka disown
ejder eider
kejsare emperor
kejserliga emperor's
imperium, rike, kejsardöme empire
kejsarinna empress
släktfejd, fejd feud
lakej flunkey
lakej, betjänt footman
flicka, tjej gal
gnejs gneiss
god dag, hallå, hej hallo
hallå, hej hello
hej hey
hej hi
hyra, uthyrning, leja hire
hederlig, renhårig, ärlig, rejäl, rättskaffens honest
hej hullo
kejserlig imperial
ej valbar ineligible
ej uppriktig, falsk insincere
hejda, uppsnappa intercept
linjejetplan jetliner
kejsare kaiser
ståhej kerfuffle
lakej lackey
lejonartad leonine
lejon lion
lejoninna lioness
salongslejon lounge lizard
mejram marjoram
meja ner mow down
sejdel, ansikte, bägare, kräk, mugg mug
hantlangare, hejduk myrmidon
lejdebrev navicert
nej, nejröst nay
inga, nej, ingen no
ej tillträde no admittance
nej tack no thanks
inte, ej not
ånej! oh no!
okej okay
grejor paraphernalia
köttpastej pasty
pastej, bulle patty
stake, strejkvakt, piket picket
tårt, pastej, paj pie
prejudikat, föregående precedent
fri lejd safe-conduct
skabb, svartfot, strejkbrytare scab
scout, spana, speja scout
skruvmejsel, drink screwdriver
rejäl, allvarlig, seriös serious
schejk sheik
lejongap snap-dragon
läte, klinga, pejla, ljud, solid, låta, ljuda sound
snoka, spionera, speja, spana, spion spy
bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa stop
spänna fast, slejf, rem strap
träffa, strejk, slå, strejka strike
strejkbrytare strike-breaker
strejkande striker
säker, visst, rejäl, viss sure
sejdel, krus tankard
väsen, ståhej to-do
ej önskvärd undesirable
strejk walkout
frisk ej sjuk well not ill