The Swedish term "regel på ett lås" matches the English term "bolt on a lock"

other swedish words that include "ett" : english :
ett, en a
smäda, ovett, smädelse, missbruk abuse
smädlig, ovettig abusive
etta aceess
fettvävnad adipose
live efter detta after-life
livet efter detta afterlife
amulett amulet
en, ett an
i sträck, i ett kör at a stretch
list, baguette baguette
balett balett
balett ballet
kalas, bankett banquet
bankettdeltagare banqueter
bajonett bayonet
tigga, bettla beg
napp, bita, bett bite
biljettlucka, biljettkontor booking-office
bouquet, bukett bouquet
böja, rosett, hälsning, bog (på fartyg), båge bow
knippa, bukett, klase bunch
cigarettfimp, stöta, stånga, ända, helt butt
skåp, kabinett cabinet
kadett, yngre son cadet
insatt kassett casette-in
kasett cassette
kasetter cassettes
som ett barn childlike
kotlett, kotlett, hugga, hugg chop
cigarrett cigarette
klosett, skåp closet
full, komplettera, fullända, fullständig complete
komplettering, avslutning completion
kompromiss, kompromettera compromise
komplett congenital
kokett coquettish
korsett corset
manschett, örfil cuff
manschetter cuffs
jackett cutaway
kotlett cutlet
diskettinnehåll disc-contents
disketter discs
behandla ett ämne discuss a sudject
diskett, skiva disk
diskett diskette
avpollettera dispose of
diskett disquette
räkna ett tal do a sum
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
duett duet
få ett utbrott erupt
etikett, konvenans etiquette
vräka ur ett hus evict from a house
utbrett extensively
vetta åt face to
knog, cigarrett, knoga fag
taxa, kost, biljettpris fare
fet, fett fat
fettbildande fattening
fetthaltig fatty
flörta, kokettera flirt
disketter floppies
flexskiva, diskett floppy
folie, florett foil
form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda form
vanvett, raseri frenzy
biljettintäkter gate money
herrtoalett gents
getto ghetto
smörja, smet, fett, flott grease
föredetting has-been
sjalett head scarf
upphetta, hetta, lopp, värma, värme heat
hettiter hittites
lasarett hospitl
installations-disketten installation-diskette
smädelse, ovett invective
oavsett irrespective
herrtoalett jakes
klok, välbetänkt, vettig judicious
slags ( ett ..... ) kind of (a...)
etikett label
etiketter labeler
etiketter labels
Lettland Latvia
lettisk Latvian
toalett, klosett lavatory
toalettstol lavatorypan
toalettpapper lavatorypaper
lett, ledde led
lett, lettiska lett
lettisk lettish
opertett ligh opera
vettvilling, dåre, galning madman
vanvett, vurm, mani mania
sjökadett midshipman
menuett, minut minuet
mångfasetterad multi-facrted
fårkotlett mutton chop
servett, blöja napkin
nät, netto net
inte ett dugg nix
bukett nosegay
notera, biljett, anteckna, not, ton note
annan, av ett annat slag otherguess
överfettat over-greased
överhettas overheat
överhettning overheating
palett, färgkarta palette
parettgolv parquet floor
pipa ett ljud peep a sound
svettning, svett perspiration
svettas perspire
bukett posy
damtoalett powder-room
marionett puppet
kvartett quartet
ovett, räcke railing
ett ris papper ream
återkalla ett yttrande recant
glödande hetta red-heat
oavsett regardless
anmälningsblankett registration form
kuplett revue song
rikoschett ricochet
raketteknik rocketry
rosett rosette
roulett roulette
sköta ett gods run an estate
vett savvy
ovett, ovettig, gräl scolding
andraklassbiljett second-class ticket
sett seen
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
resonlig, förnuftig, vettig sensible
vettlös sensless
sevett serviette
silhuett silhouette
benstomme, skelett skeleton
assiett small plate
slags ( ett ..... ) sort of (a...)
paljett, glitter spangle
fräsa, stekspett, spotta spit
parkett på teater stalls at thr theatre
statyett statuette
korsett stays
skärpa, sting, bett, gadd, styng, sticka sting
svettas, svett sweat
svettig sweaty
etikett, lapp tab
tablett tablemat
tablett, skrivblock tablet
piller, tablett, tidning i litet format tabloid
etiketter tabs
sköta ett sår tend a wound
tretton thirteen
trettonde thirteenth
trettio thirty
detta, denna this
lottsedel, biljett ticket
toalett toilet
jetturbin turbo-jet
pincett tweezers
trettondagen Twelfth Day
trettondagsafton Twelfth Night
ultraviolett ultraviolet
viol, violett violet
W.C., toalett W.C.
avvänja ett barn wearn a child
ett slags vinthund whippet
brett widely
brett särade widely-spread
vett, kvickhet, kvickhuvud wit
hackspett woodpecker
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.